FANDOM


İşitin hey ulular âhir-zaman olısar

Sağ Müslüman seyrektir ol da güman olısar


Dânışmend okur tutmaz, derviş yolun gözetmez

Bu halk öğüt işitmez sağır hemen olısar


Gitti beyler mürveti binmişler birer atı

Yediği yoksul eti içtiği kan olısar


Ya’ni er koptu erden elin çekmez murdardan

Deccal kopısar yerden onlar uyan olısar


Birbirine yanıyanına ettiğim kalır sana

Yarın mahşer gününde cümle ayan olısar


Ey Yunus imdi senin aşk ile geçsin günün

Sevdiğin kişi senin canına can olısar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.