İslam fıkhında yedi ilme sahip büyük din alimlerinin,rabbani alimlerin Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamberin hadislerine dayanarak vaaz ettikleri,ortaya koydukları şeri düstur;ehil alimlerin hükmü yorumu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.