Fark seçimi: Karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, "Seçilen sürümleri karşılaştır" düğmesine basın.
Tanımlar: (gün) = son revizyon ile arasındaki fark, (son) = bir önceki revizyon ile arasındaki fark, k = küçük değişiklik.

  • günson 12.35, 5 Haziran 2010Gülden Öz Message Wall katkılar 207 bayt +207 Sayfa oluşturdu, içeriği: 'İslam fıkhında yedi ilme sahip büyük din alimlerinin,rabbani alimlerin Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamberin hadislerine dayanarak vaaz ettikleri,ortaya koydukları şe…'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.