FANDOM


Bakanlık Özel Kalem MüdürüEdit

GöreviEdit

  • a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek
  • b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek
  • c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek
  • d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.