FANDOM


Müdürler Encümeni,


Vali-Müsteşar Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU Başkanlığında

Üyelerden;

Emn.Gn.Md. : Mehmet KILIÇLAR

Teftiş Krl.Bşk. : Sadık ALTINKAYNAK

İller İd.Gn.Md. V. : Ahmet SARAÇ

Nüf.ve Vat.İşl.Gn.Md. : Dr.Ahmet SARICAN

I. Huk.Müş.V. : Ahmet SARAÇ

Pers.Gn.Md.V. : Yücel YAVUZ

Mah.İd.Gn.Md. V. : Ömer DOĞANAY


İştirakleri ile 19 /07/2013 günü toplanmıştır.

Karar No: 2 _______________________________________________________________________________

Personel Genel Müdürlüğünün .../07/2013 tarihli teklifleri üzerine;

1. Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İlker GÜNDÜZÖZ'ün,


1. Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rahmi DOĞAN'ın,


1. Derece Kadrolu Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına

Hukuk Müşaviri Mesut KESEN'in,

1. Derece Kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Hukuk Müşaviri Kemalettin SAKİN'in,

1. Derece Kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İlhami AKTAŞ’ın,


1. Derece Kadrolu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Şemseddin ERKAYA'nın,


1. Derece Kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Gazi Levent KURTOĞLU'nun,


1. Derece Kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Ufuk HASÇAKAL'ın,


1. Derece Kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Şahin ARSAL'ın,


1. Derece Kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ekrem CANALP'ın,


1. Derece Kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Rahmi KÖSE'nin,


1. Derece Kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin GÖKDEMİR'in,


1. Derece Kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Üzeyir Aziz ÖZEREN'in,


657 Sayılı Kanunun 45, 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre ve 3152 Sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince, naklen ve terfian atanmaları oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.