FANDOM


Bakınız

Şablon:MİAmevzuatbakınız - d


MİA mevzuat MİA mevzuatı
MİA/Mevzuat Mevzuat/MİA
Mülki İdare Amirliği Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü
İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönetmeliği
Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.