İşidin ey ulular âhır zaman olmuştur

Sağ müslüman seyrektir, o da gümân olmuştur.


Danışman okur tutmaz, derviş yolun gözetmez

Bu halk öğüt işitmez, ne sarp zaman olmuştur.


Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı

Yediği yoksul eti, içtiği kan olmuştur.


Birbirin yavuz sanır ettiği kalır sanır

Yarın mahşer gününde işi yaman olmuştur.


Ey Yunus imdi senin aşk ile geçe günün

Sevdiğin çünkü senin canına cân olmuştur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.