İşim Aşk İledir


Her nereye döner isem aşk iledir işim benim,

Odur gönlümde teşvişim, hem aşktır yoldaşım benim.


Aşksızlara göynür özüm, onun çün faşolur râzım,

Görüceğiz âşıkları, kaynar içim dışım benim.


Bu aşk bize rahmânîdir, hem canımızın canıdır,

Onun için şeytan ile her dem bu savaşım benim.


Benim canım bir kuştur kim, gövdem onun kafesidir,

Dosttan haber geliceğiz, bir gün uçar kuşum benim.


Geldim dünyayı seyrettim, ya bugün ya yarın gittim,

Ben bunda eğlenemezsem, bunda bitmez işim benim.


Yunus aydır ben âşıkım, hem âşıkım hem sâdıkım

Bu ayrık âşıklar gibi yoktur ârâyişim benim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.