FANDOM


İşitin Ey Yarenler Aşk Bir Güneşe Benzer


İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer

Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer


Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter

Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer


Aşkı var gönlü yanar yumuşanır muma döner

Taş gönüller kararmış sarp kah kışa benzer


Ol sultan kapısında hazreti tapısında

Aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer


Geç Yunus endişeden gerekse bu pişeden

Ere aşk gerek evvel ondan dervişe benzer


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.