FANDOM


İşkil Farsça

Şüphe, vesvese. Vehimlenmek.

Hile, tezvir.

Sağ ön ayağı ve sol arka ayağı beyaz olan at.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Yanlış ve yersiz düşünce, evham.
[2] Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese.
[3] Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.