FANDOMProtokol_BTC.pdf Türkiye İş Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakü-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company Türkiye Şubesi BTC arasında imzanan İşbirliği Ek Protokolü. [1]
Protokol-ASO.pdf Türkiye İş Kurumu ile Ankara Sanayi Odası (ASO) İşbirliği Protokolü [2]
Protokol-Assistt.pdf T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Arasındaki İşgücü Uyum Faaliyetleri İşbirliği Protokolü [3]
Protokol-Başbakanlık.pdf T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  ile T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Arasında Sosyal Yardımlar - İstihdam Bağlantısı İşbirliği Protokolü [4]
Protokol-Başbakanlık-2.pdf Kıbrıs Protokolü [5]
Protokol-ÇOB.pdf T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) İşbirliği Protokolü [6]
Protokol-EBK.pdf T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü  ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Arasındaki Sertifikalı Et İşçisi ve Kasap Yetiştirmek Üzere İşbirliği Protokolü [7]
Protokol-İNTES.pdf Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İle Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü [8]
Protokol-KOSGEB.pdf Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü [9]
Protokol-KOSGEB-2.pdf Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşbirliği Protokolü [10]
Protokol-MEB.pdf Meslek Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü [11]
Protokol-MEB-2.pdf T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arasında İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi (İMEP) İşbirliği Protokolü [12]
Protokol-MEB-3.pdf T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arasında - İmzalanan İşbirliği Protokolü [13]
Protokol-MPM.pdf Milli Prodüktivite Protokolü [14]
Protokol-Reality World.pdf Türkiye İş kurumu İle Reality World Gayrimenkul A.Ş. İşbirliği Protokolü [15]
Protokol-SGK.pdf T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Arasında Sosyal Yardımlar - İstihdam Bağlantısı İşbirliği Protokolü [16]
Protokol-SGK-2.pdf 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Protokol [17]
Protokol-SHÇEK.pdf T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  ile T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Arasında Sosyal Yardımlar - İstihdam Bağlantısı İşbirliği Protokolü [18]
Protokol-Sigorta Reasürans.pdf Türkiye İş Kurumu İle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Arasında Protokol [19]
Protokol-TEDGEM.pdf Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Tarım Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) Arasında Sertifikalı Mesleki Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü [20]
Protokol-Telekom.pdf Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomiikasyon A.Ş. arasındaki Staj Programı İşbirliği Protokolü [21]
Protokol-TOBB-EGM.pdf Çocukların Mutlu Geleceği İçin Umut Yıldızı Projesi Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü [22]
Protokol-TTÖGM.pdf Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü (TTÖGM) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü [23]
Protokol-Turkcell.pdf T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. İşbirliği Protokolü [24]
Protokol-UMEM EK.pdf "Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beresi'10 Projesi" nin Kapsamının Genişletilmesiyle İlgili Ek Protokol [25]
Protokol-UMEM.pdf İŞKUR-UMEM [26]
Protokol-VakıflarGM.pdf T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  ile T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arasında Sosyal Yardımlar - İstihdam Bağlantısı İşbirliği Protokolü [27]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.