Yenişehir Wiki
AdvertisementMesnevi-i NuriyeMukaddime (Mesnevi): Sonraki Risale

D
Mesnevî-i Nuriye, İslam Alimi Said Nursi'ye ait kitap, 1920-1924 yılları arasında Arapça olarak yazılmıştır. Eser daha sonra yazarın kardeşi Abdulmecid Nursi ve Abdulkadir Badıllı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.
Vikipedi
İlk Yayınlanma Tarihi: 1959
Yazar: Said Nursî
Orijinal ismi: المثنوي العربي النوري
MESNEVÎ-İ NURİYE
Mesnevi-i Nuriye/İ’tizar
Mesnevi-i Nuriye/Mukaddime
Mesnevi-i Nuriye/Lem’alar Risalesi
Mesnevi-i Nuriye/Reşhalar
Mesnevi-i Nuriye/Lâsiyyemalar
Mesnevi-i Nuriye/Katre
Mesnevi-i Nuriye/Hubab
Mesnevi-i Nuriye/Habbe
Mesnevi-i Nuriye/Zühre
Mesnevi-i Nuriye/Zerre
Mesnevi-i Nuriye/Şemme Risalesi
Mesnevi-i Nuriye/Onuncu Risale
Mesnevi-i Nuriye/Şule
Mesnevi-i Nuriye/Nokta
Mesnevi-i Nuriye/Münderecat Hakkında
Fihrist (Mesnevî)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

İ’tizar

Risale-i Nur Külliyatı’ndan “El-Mesneviyyü’l-Arabî” ile muanven, büyük Üstadın cihan-baha pek kıymettar şu eserini de Allah’ın avn ü inayetiyle Arabîden Türkçeye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nâkıs ve kāsır olduğundan o azîm imanî ve cesîm Kur’anî hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatırı kalmış. Fabrika-i dimağiyemin bozukluğundan bu kadarı da müellif-i muhterem Bedîüzzaman’ın manevî yardımları ile dokuyabildim.

Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla, şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu, hakikaten aslına uygun ve lâyık bir tercüme değildir. (Pek kısa bir meal, bazen de tayyedilmiş, tercüme edememiş.) Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tayyettim. Ancak aslındaki hakaiki, evlad-ı vatana gösteren küçük bir âyinedir.

Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve on beş sene ondan ders alan

Abdülmecid Nursî

Advertisement