Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages

D İGK İdare ve Gözlem Kurulu Cezaevi idaresi CİK TCİK CTE CTEGM ESK/CİK igk kararları sayfası var.Google document igk yasaklari ESK/İGK 2016/6162 Öğrenci ziyaret yasağı kararı yok. KİH kararı var.


Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem KuruluİGK/ESKESK/İGK
Kavramlar CİK - Cezaevi kurulları - Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulu
EKB Eğitim Kurulu Başkanlığı Menemen TCİK/EKB: 24.11.2016 2016/288 sınavlara giriş ve müracaat yasağı- 2017/32 sınavlara müracaat serbestisi giriş yasağı kararı 3.2.2017
Yılı İGK/2016 - EKB/2016- İGK/2017 -İGK/2018
2016 İGK/2016EKB/2016 1. 2016/4673 23.8.2018 açık görüş iki haftada bir kısıtlaması; 2. 2016/4678 24 8 2016 telefon 15 günde bir AY/49 ; Bu 11.10.2016 2016/5439 ile kalktı 3. 2016/5588 19.10.2016 eğitim spor meslek sosyal kültürel yasak AYM/2016/50267 AY/2 AY/30; 4. 2016/5834 8.11.2016 ziyaretçi sayısının azaltılması tahdidi 5.2016/6041 15.11.2016 öğrenci ziyaretinin hafta sonu serbestliği kararı 6.24.11.2016 2016/6162 öğrenci hafta sonu yasağı 41 42 38/7 ceza sorumluluğu şahsi1158/800Feto 7.15.11.2016 2016/6042 ziyaretçi saatleri eş derece Hısım kan Haftada bir 8. 24. 11 2016 2016/288 Eğitim Kurulu Başkanlığı/Sınav yasağı 8 24 11 2016 2016/288 Eğitim Kurulu Başkanlığı sınav yasa 9 27 12 2016 2016/6418 kitap yasa
2017 İGK/2017 10. 20.01 2017 2017/704 fotoğraf çektirme gönderme yasağı anayasanın 10. Maddesi a 29 anayasanın 38 3 anayasanın 9. Maddelerini ihlal 11 20 32 2017 41 Eğitim Kurulu Başkanlığı sınav başvurusu serbest girememe yasağı 12 19 4 2017- 2017/1912 Radyo yasağı Sinan ürün Karşıyaka infaz hakimliği 22 2018 Taksim 382 esas 468 karar üçüncü sayfa anayasanın 38 e 3 ihlali AYM/8 62 12 19 42017 13 35 2017 2017/2425 havalandırma bahçesine fens teli anayasa 34 ihlali 14.35 2017 2017/2426 Avukat görüşü audio video kaydı 28 9206 3850 yasak kaydı 15 2017/2507 berber yasağı 66 2017 2017/2507 berber yasağı 2017/3075 sayılı kararda kalkmış 16 7.6. 2017 2017/2530 sigara içmenin ayrılmaması Avrupa Birliği Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Samba programı 17.İGK/30 da aynı 14 11 2017 2017/4692 defter müsaderesi 206 Tebliğ tarihi 24-11-2017 itiraz tarihi 29 11 2017 iptal davası 27-11-2017 5911 47 18 16 10 20 17 17 41 68 Mix kararı anayasa 56 ihlali 25 ve 49 maddelere bak 20 25 12 2017 2017/5561 Eğitim Kurulu Başkanlığı Etkin pişmanlık AYM/27 Anayasa 39. Madde ispat Hakkı 38/5 kimse kendini suçlayan bir beyanda bulunmaya zorlanamaz delil göstermeye zorlanamaz. Anayasa 15 yaşama hakkına dokunulamaz düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz Suc ve cezalar geriye yurumez. 15/2 ihlali 21 20 52 2017 2017/3075 berber yasağına Son kararı 22 8. 9. 2017-2017/3600 sag C 9 nakil 23 10 12 1017 2017/4022 orta alt A206'ya nakil 24 18 19 49 da aynı 16.10 2017 anayasanın 56. Maddesi ihlal ediliyor 2016/4168 Mix Koğuş anayasanın 18/3 kimseye işkence ve eziyet yapılamaz insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza ve mueyyıdeye maruz bırakılamaz 2018 İGK/2018 [[]][[]]
anayasaya aykırılıklar *AY/41/3 Çocuk hakları *AY/14 THH de genişletme yasağı *AY/15 temel hak ve hürriyetler de olağanüstü halde durumun gerektirdiği ölçüde durdurulabilir *AY/38/1 idare kişi hürriyetinin kısıtlama sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz

IMG 20180828 103434.jpg

IMG 20180828 181407 HDR.jpgKavramlarYılı İGK/2016 - EKB/2016- İGK/2017 -İGK/2018


2016 İGK/2016EKB/2016

1. 2016/4673 23.8.2018 açık görüş iki haftada bir kısıtlaması;

2. 2016/4678 24 8 2016 telefon 15 günde bir AY/49 ; Bu 11.10.2016 2016/5439 ile kalktı

3. 2016/5588 19.10.2016 eğitim spor meslek sosyal kültürel yasak AYM/2016/50267 AY/2 AY/30;

4. 2016/5834 8.11.2016 ziyaretçi sayısının azaltılması tahdidi 5.2016/6041 15.11.2016 öğrenci ziyaretinin hafta sonu serbestliği kararı 6.24.11.2016 2016/6162 öğrenci hafta sonu yasağı 41 42 38/7 ceza sorumluluğu şahsi1158/800Feto 7.15.11.2016 2016/6042 ziyaretçi saatleri eş derece Hısım kan Haftada bir 8. 24. 11 2016 2016/288 Eğitim Kurulu Başkanlığı/Sınav yasağı

8 24 11 2016 2016/288 Eğitim Kurulu Başkanlığı sınav yasa

9 27 12 2016 2016/6418 kitap yasa2017 İGK/2017 10. 20.01 2017 2017/704 fotoğraf çektirme gönderme yasağı anayasanın 10. Maddesi a 29 anayasanın 38 3 anayasanın 9. Maddelerini ihlal

11 20 32 2017 41 Eğitim Kurulu Başkanlığı sınav başvurusu serbest girememe yasağı

12 19 4 2017- 2017/1912 Radyo yasağı Sinan ürün Karşıyaka infaz hakimliği 22 2018 Taksim 382 esas 468 karar üçüncü sayfa anayasanın 38 e 3 ihlali AYM/8

62 12 19 42017

13 35 2017 2017/2425 havalandırma bahçesine fens teli anayasa 34 ihlali

14.35 2017 2017/2426 Avukat görüşü audio video kaydı 28 9206 3850 yasak kaydı

15 2017/2507 berber yasağı

66 2017 2017/2507 berber yasağı 2017/3075 sayılı kararda kalkmış

16 7.6. 2017 2017/2530 sigara içmenin ayrılmaması Avrupa Birliği Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Samba programı

17.İGK/30 da aynı

14 11 2017 2017/4692 defter müsaderesi 206 Tebliğ tarihi 24-11-2017 itiraz tarihi 29 11 2017 iptal davası 27-11-2017 5911 47 18 16 10 20 17 17 41 68 Mix kararı anayasa 56 ihlali 25 ve 49 maddelere bak

20 25 12 2017 2017/5561 Eğitim Kurulu Başkanlığı Etkin pişmanlık AYM/27 Anayasa 39. Madde ispat Hakkı 38/5 kimse kendini suçlayan bir beyanda bulunmaya zorlanamaz delil göstermeye zorlanamaz. Anayasa 15 yaşama hakkına dokunulamaz düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz Suc ve cezalar geriye yurumez. 15/2 ihlali

21 20 52 2017 2017/3075 berber yasağına Son kararı

22 8. 9. 2017-2017/3600 sag C 9 nakil

23 10 12 1017 2017/4022 orta alt A206'ya nakil

24 18 19 49 da aynı 16.10 2017 anayasanın 56. Maddesi ihlal ediliyor 2016/4168 Mix Koğuş anayasanın 18/3 kimseye işkence ve eziyet yapılamaz insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza ve mueyyıdeye maruz bırakılamaz

2018 İGK/2018 [[]][[]]


anayasaya aykırılıklar

  • AY/41/3 Çocuk hakları
  • AY/14 THH de genişletme yasağı
  • AY/15 temel hak ve hürriyetler de olağanüstü halde durumun gerektirdiği ölçüde durdurulabilir
  • AY/38/1 idare kişi hürriyetinin kısıtlama sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz


Advertisement