FANDOM


   
Cquote1.svg
'Kaymakamların sahip çıkmadığı hiç bir iş taşrada yürümez.'
   
Cquote2.svg

—Osman Güneş İçişleri Bakanı Müsteşarı

Genel TanıtımEdit

İLEMOD nedir?Edit

İLEMOD, "İllerde il envanterlerinin ve kırsal altyapı hizmetlerinin uygulama ve izlenmesinde modernizasyon projesi" anlamına gelmektedir.

Bu proje ile genel olarak;

  • Gerekli durumlarda bilgiye kolayca erişilmesi,
  • Bakanlık politikaları oluşturulurken bilgi birikiminin somut hale getirilmesinin sağlanması,
  • Gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarına bilgi aktarılması,

İl envanterleri ile;

  • Geçmiş yıllara ait verileri kullanarak projeksiyon yapılması,
  • İllere ait öncelikli ihtiyaçları belirlenmesi ve belirlenmesine olanak sağlanması,
  • Türkiye'nin uzun vadede ekonomik ve sosyal haritalarının çıkarılması,
  • Sektörler ve kuruluşlar esas alınarak bölgeler ve kalkınmada öncelikli yöreler ile ilgili rapor ve dokümanların üretilmesinin kolaylaştırılması,
  • İller arasında yatırımlar bakımından koordinasyonun sağlanması,
  • Olağanüstü hal ve afet durumlarında çevre illerin imkanlarının ne olduğunun tespit edilmesinin sağlanması, amaçlanmıştır.

İLEMODEdit

ENVANTER & YATIRIM SİSTEMİEdit

ENVANTER SİSTEMİEdit

Envanter sistemi çok katmanlı yazılım mimarisi kullanılarak hazırlanmış olup, tamamen veri girişine yönelik tasarlanmış bir modüldür.

Envanter Sistemi Ana Özellikleri:Edit

 • Veri girişi için ana sisteme devamlı bağlı kalınmasına zorunluluğu yoktur. Sadece tabloları indirmeniz veri girişine başlamanız için yeterlidir.
 • Kolay Kurulum.
 • Sadece Internet Explorer 5.0+ yeterlidir.
 • Birden fazla tablo üzerinde işlem yapabilme (indir/gönder);
 • Değişik tipte veri üzerinde çalışabilme (metin/liste,vb);
 • Yoğunlaştırılmış veri işleme metodolojisi;
 • Kısa sürede çok farklı tip ve özellikteki veriyi işleyebilme;
 • Internet üzerinden çalışabilme;
 • Kullanıcı bazlı güvenlik;

Envanter Sistemi Kullanıcı klavuzuEdit

Sisteminizde envanter kurulu değilse, devamlı internet bağlantınız bile olsa kurulum dosyasını çalıştırıp (cdinizin içindeki envanter.exe ya da bu sayfadan indirdiğiniz envanter.exe) sisteminize envanter programını kurmanız gerekir.

Size gönderilen CD içindeki Envanter Programını sisteminize kurduysanız, tekrar kurulum dosyasını indirip çalıştırmanıza gerek yoktur.

Envanter Ana SistemEdit

Eğer devamlı internet bağlantınız varsa.

Bütün işlemlerinizi bu sayfadan gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Tabloları yerel sisteminize indirmenize ve verileri düzenli olarak ana sisteme göndermenize gerek yoktur, bunun yerine ana sistem üzerinden açılan tabloları anında ana sisteme gönderebilirsiniz.

Eğer internete telefon hattıyla bağlanıyorsanız.

Tabloları yerel sisteme indirdikten sonra internet bağlantınızı kesip veri girişi yapabilirsiniz. Daha sonra ara ara yerel sisteminizdeki verileri ana sisteme gönderebilirsiniz.

Envanter Sistemi Programı Edit
 • Envanter kurulum dosyası [1]
 • Dosya Büyüklüğü yaklaşık 2MB
 • 56K modem ile 10 dakika içinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz
 • Programı indirdikten sonra çalıştırınız.
 • Kurulum işlemini ekrandaki talimatlara göre tamamlayıp programı çalıştırdığınız zaman karşınıza yapabileceğiniz işlemleri anlatan talimatlar gelecektir.
 • İlgili tuşlara basabilir ya da bu ekranda farenin sağ tuşuna basarak gelen menüden istediğiniz işlemi seçebilirsiniz.
 • Yeni tabloları indirmek için gereken detaylı açıklama sıkça sorulan sorular kısmında bulunmaktadır.

YATIRIM SİSTEMİEdit

Yatırım sistemi de çok katmanlı yazılım mimarisi kullanılarak hazırlanmış olup, veri girişi yanında kompleks raporlar da üretebilecek şekilde tasarlanmış bir modüldür.

Yatırım Sistemi Ana Özellikleri:Edit

 • Proje girişi için ana sisteme devamlı bağlı kalınmasına zorunluluğu yoktur. Sisteme bağlanmadan proje de girebilirsiniz
 • Kolay Kurulum.
 • Sadece Internet Explorer 5.0+ yeterlidir.
 • Birden fazla proje üzerinde işlem yapabilme (indir/gönder);
 • Detaylı yatırım raporları üretebilme.
 • Internet üzerinden çalışabilme;
 • Kullanıcı bazlı güvenlik
Yatırım Sistemi Kullanıcı klavuzuEdit

Sisteminizde yatırım kurulu değilse, devamlı internet baglantınız bile olsa kurulum dosyasını çalıştırıp sisteminize yatırım programını kurmanız gerekir.

Size gönderilen CD içindeki yatırım Programını sisteminize kurduysanız, tekrar kurulum dosyasını indirip çalıştırmanıza gerek yoktur.

Yatırım Ana Sistem

Şu an için burada yerel sisteminizdekinden farklı bir sunum yere almamaktadır. Dolayısıyla burayı sadece sisteminizdeki yatırım progamını güncellemek için kullanabilirsiniz.

 • YATIRIM SİSTEMİ PROĞRAMI KURULUM DOSYASI [2]
 • YATIRIM KULLANIM KILAVUZU (Word Dosyası 3.5MB) [3]

Yatırım Programı :

 • Dosya Büyüklüğü yaklaşık 2.2MB
 • 56K modem ile 11 dakika içinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz
 • Programı indirdikten sonra çalıştırınız.
 • Kurulum işlemini Ekrandaki talimatlara göre tamamlayınız.
 • Kod Listesini Yükledikten sonra artık proje bilgilerini ana sisteme aktarmak haricinde hiç bir işlem için internete bağlı kalmanız gerekmemektedir.
 • Proje girişi hakkındaki detaylı bilgiler sıkça sorulan sorular kısmında yer almaktadır

İLEMOD/Mersin uygulamasıEdit

İLEMOD/Yenişehir uygulamasıEdit

İl Envanter Tablolarının Kaynaklarına Göre Dağılımı - (Tüm Tablolar)Edit

2005 verileri vardır. Çok eski verilerdir.

KaynakEdit

 1. Altyapı Harcamalarının Bütçelere Göre Dağılımı[5]
 2. Cari Harcamaların Bütçelere Göre Dağılımı[6]

Bağ-Kur Genel Md.Edit

 1. 233-Bağ-Kur'dan Aylık Alan Emekli Ve Malüllerin Basamaklara Göre Dağılımı (Not:Hiç bir link çalışmamaktadır. Sayfanın tamamı dinamik olarak verilebilecekken verilmemektedir.)

BelediyeEdit

355-Kullanıldığı Yerlere Göre Doğalgaz Ve Havagazı Tüketimi

Belediyeler, Ticaret OdalarıEdit

2

 1. HGK04-Müteahhit Müesseseler
 2. HGK03-İnşaat Şirketleri

==Belediyeler, Ticaret Odaları, DİE, DSİ, TCK, Köy Hizmetleri, Sivil Savunma Gn.Md.lüğü, İller İdaresi Gn.Md.lüğü, Orman Gn. Md.lüğü== 1 HGK01-Depolar Belediyeler, Ticaret Odaları, Sivil Savunma Genel Müd.lüğü,DİE, İller İdaresi Gn.Md.lüğü Yapı İşleri Gn.Md.lüğü 1

	HGK02-Atölye ve Fabrikalar

Belediyeler, Ticaret Odaları, Sivil SAvunma Gn.Md.lüğü ,DİE,İller İdaresi,DSİ,TCK,Orman Gn.Md.lüğü, Köy Hz.Gn.Md.lüğü,Yapı İşleri Gn.Md.lüğü 7

	HGK05-İş Makinaları Park Yeri
	HGK06-Seyyar Ağır İnşaat Teçhizatları
	HGK07-Ormancılık Teçhizatları
	HGK08-Taş Ocağı Teçhizatları
	HGK09-Depolama ve Ulaştırma Teçhizatları
	HGK10-Motorlu El Aletleri Teçhizatları
	HGK11-Elektrikli İnşaat Teçhizatları

BOTAŞ 3

	381A-Boru Hattı Taşıması (Petrol)
	381B-Boru Hattı Taşıması (Doğalgaz)
	Y381-Boru Hattı Taşıması

Çalışma Bölge Md. 8

	262B-Kamu Görevlilerinin Sendika Konfederasyonlarına Göre Dağılımı
	262A-Kamu Görevlileri Sendikalarının İş Kollarına Göre Üye Sayısı
	262-İşçi Ve İşveren Sendikalarının İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
	263-Sendikalı İşyeri Ve İşçi Sayısı
	264-Lokavt Kararları Ve Uygulamaları
	265-İşkolları İtibariyle Lokavt Uygulaması
	266-Grev Kararları Ve Uygulamaları
	267-İşkolları İtibariyle Grev Uygulaması

D.İ.E 106

	48A-Nüfus Gruplarına Göre Belediye Sayısı
	301-Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar
	418-Baraj, Göl, Gölet Yapımı Ve Doğal Afetler Nedeniyle Yer Değiştiren Köy Ve Yapılan Konut Sayıları
	39-Sayımlara Göre Nüfus Artış Hızı
	40-Sayım Yıllarına Göre Şehir Ve Köy Nüfusları
	41-Sayım Yılları Ve Cinsiyete Göre Nüfus
	42-Nüfusun Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	43-Nüfusun Doğum Yerleri Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	44-Nüfus Gruplarına Göre Şehir Sayısı Ve Nüfus Toplamları
	47-İlçelere Göre Şehir Ve Köy Nüfusunun Gelişimi
	48-Nüfus Gruplarına Göre Bucak Ve Köy Sayısı İle Nüfus Toplamları
	50-Sayım Yılları Ve İlçeler İtibariyle Nüfusun Okur-Yazarlık Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	51-Nüfusun Medeni Hal Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	53-Yerleşim Yerlerine Göre Evlenmeler
	54-Cinsiyet Ve Yerleşim Yerlerine Göre Ortalama Evlenme Yaşları
	55-Boşanmaların Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
	56-Ölümlerin Ölüm Yeri ve Daimi İkametgaha Göre Dağılımı
	57-Ölümlerin Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	58-Ölümlerin Aylara Göre Dağılımı
	59-Ölümlerin Seçilmiş 50 Nedene Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	60-Ölümlerin Seçilmiş 50 Nedene Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
	61-İntiharların Nedenlere Göre Dağılımı
	62-İntihar Edenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
	63-Nüfusun Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	Y63-Nüfusun Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	Y64-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Canlı Doğan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı
	64-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Canlı Doğan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı
	65-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Bir Yaşını Doldurmadan Ölen Çocuk Sayısına Göre Dağılımı
	Y65-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl İçinde Bir Yaşını Doldurmadan Ölen Çocuk Sayısına Göre Dağılımı
	66-Kadın Nüfusun Yaş Grubu Ve Yaşayan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı
	68-İç Göç Durumu
	69-İlden Diğer İllere Olan Göç
	70-Diğer İllerden İle Olan Göçün İlin Nüfusu İçindeki Payı
	95-Milletvekili Seçimleri
	96-Mahalli İdare Seçimleri
	218-Mahkemelerin İş Durumu
	219-Ağır Ceza Mahkemelerindeki Davaların Ağır Ceza Mahkemesi Olan İlçelere Göre Dağılımı
	220-Cezaevlerindeki Hükümlülerin Cezaevi Türlerine Göre Dağılımı
	221-Cezaevlerine Giren Ve Çıkan Hükümlülerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
	222-Cezaevlerine Giren Hükümlülerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
	223-Cezaevlerine Giren Hükümlülerin Okur - Yazarlığa Göre Dağılımı
	224-Cezaevlerinden Çıkan Hükümlülerin Cürüm, Kabahat Türü Ve Suç İşlediği Andaki İkametgahlarına Göre Dağılımı
	245-İktisaden Faal Nüfusun Yaş Gruplarına Ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı
	246-Nüfusun İktisadi Faaliyet Kolları Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
	247-Nüfusun İktisadi Faaliyet Kolları, Okur-Yazarlık Ve Bitirilen Son Öğretim Kurumuna Göre Dağılımı
	248-Nüfusun İktisadi Faaliyet Kolları Ve İşteki Durumuna Göre Dağılımı
	249-Son Hafta İçinde İktisaden Faal Olan Nüfusun Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	249A-Son Hafta İçinde İktisaden Faal Olmayan Nüfusun Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	249B-Son Hafta İçinde İktisaden Faal Olup Ve Olmadığı Bilinmeyen Nüfusun Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	250-Nüfusun Son Haftada Tuttuğu İş Veya Meslek Grupları İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
	251-Nüfusun Son Haftada Tuttuğu İş Veya Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
	252-Nüfusun Son Haftada Tuttuğu İş Veya Meslek Grupları Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	253-Nüfusun Son Haftada Tuttuğu İş Okur-Yazarlık,Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	253A-Nüfusun Son Haftada Tuttuğu İş Okur-Yazarlık,Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	254-Nüfusun Son Haftada Tuttuğu İş, İşteki Durum Ve Cinsiyete Göre Dağılımı
	286-Zeytin Ağacı Sayısı Ve Zeytin Üretimi
	336-Gıda, İçki ve Tütün Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336A-Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336B-Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336C-Kağıt, Kağıt Ürünleri Basım Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336D-Kimya, Petrol, Kömür, Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336E-Taş ve Toprağa Dayalı Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336F-Metal Ana Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336G-Metal Eşya-Makina ve Teçhizat, Ulaşım Aracı, İlmi ve Mesleki Ölçme Aletleri Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	336H-Diğer İmalat Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	Y336-İmalat Sanayinde Çalışan İşyerlerinin Durumu
	345-Cinslerine Göre Maden Üretimi, Satış Miktarları Ve Değerleri
	345A-Cinslerine Göre Maden Üretimi, Satış Miktarları Ve Değerleri
	345B-Cinslerine Göre Maden Üretimi, Satış Miktarları Ve Değerleri
	345C-Cinslerine Göre Maden Üretimi, Satış Miktarları Ve Değerleri
	345D-Cinslerine Göre Maden Üretimi, Satış Miktarları Ve Değerleri
	345E-Cinslerine Göre Maden Üretimi, Satış Miktarları Ve Değerleri
	345F-Cinslerine Göre Maden Üretimi, Satış Miktarları Ve Değerleri
	346-Maden İşletmelerinde Sabit Sermaye Yatırımları, Malzeme Ve Enerji Giderleri İle Maden Ve Sabit Sermaye Satışları
	346A-Maden İşletmelerinde Sabit Sermaye Yatırımları, Malzeme Ve Enerji Giderleri İle Maden Ve Sabit Sermaye Satışları
	346B-Maden İşletmelerinde Sabit Sermaye Yatırımları, Malzeme Ve Enerji Giderleri İle Maden Ve Sabit Sermaye Satışları
	346C-Maden İşletmelerinde Sabit Sermaye Yatırımları, Malzeme Ve Enerji Giderleri İle Maden Ve Sabit Sermaye Satışları
	346D-Maden İşletmelerinde Sabit Sermaye Yatırımları, Malzeme Ve Enerji Giderleri İle Maden Ve Sabit Sermaye Satışları
	346E-Maden İşletmelerinde Sabit Sermaye Yatırımları, Malzeme Ve Enerji Giderleri İle Maden Ve Sabit Sermaye Satışları
	346F-Maden İşletmelerinde Sabit Sermaye Yatırımları, Malzeme Ve Enerji Giderleri İle Maden Ve Sabit Sermaye Satışları
	347-Maden Çeşitlerine Göre İşletmelerde Çalışan İşçi Sayısı Ve İşçi Saat Toplamı
	347A-Maden Çeşitlerine Göre İşletmelerde Çalışan İşçi Sayısı Ve İşçi Saat Toplamı
	347B-Maden Çeşitlerine Göre İşletmelerde Çalışan İşçi Sayısı Ve İşçi Saat Toplamı
	347C-Maden Çeşitlerine Göre İşletmelerde Çalışan İşçi Sayısı Ve İşçi Saat Toplamı
	347D-Maden Çeşitlerine Göre İşletmelerde Çalışan İşçi Sayısı Ve İşçi Saat Toplamı
	347E-Maden Çeşitlerine Göre İşletmelerde Çalışan İşçi Sayısı Ve İşçi Saat Toplamı
	347F-Maden Çeşitlerine Göre İşletmelerde Çalışan İşçi Sayısı Ve İşçi Saat Toplamı
	388-Giriş Kapılarından Aylara Göre Gelen Yabancılar
	389-Seyahat Nedenlerine Göre Giriş Kapılarından Gelen Yabancılar
	390-Çıkış Kapılarından Dış Ülkelere Giden Vatandaşlar
	406-Tamamen Veya Kısmen Biten Yeni Ve İlave Konutların Özel-Kamu Dağılımı
	407-Tamamen Veya Kısmen Biten Yeni Ve İlave Yapıların Kullanma Amaçları Ve Yapı Sahiplerine Göre Dağılımı
	408-Tamamen Veya Kısmen Biten Yeni Ve İlave Konutların Özelliklerine Göre Özel-Kamu Dağılımı
	409 -Tamamen Veya Kısmen Biten Yeni Ve İlave Konutların Kat Sayılarına Göre Özel-Kamu Dağılımı
	410-Tamamen Veya Kısmen Biten Yeni Ve İlave Konutların Oda Sayılarına Göre Özel-Kamu Dağılımı
	411-Tamamen Veya Kısmen Biten Yapı Kooperatiflerince Yaptırılmış Yeni Ve İlave Konutların Taşıyıcı Sistem Ve Kullanılan Yapı Malzemesi Cinslerine Göre Dağılımı
	412-Tamamen Veya Kısmen Biten Yeni Ve İlave Konutların Ortalama Alan Ve Maliyetlerine Göre Dağılımı
	413- Yapılacak Yeni Ve İlave Yapıların Kullanma Amaçlarına Göre Özel-Kamu Dağılımı
	414-Yapılacak Yeni Ve İlave Konutların Taşıyıcı Sistem Ve Yapı Malzemesi Cinsine Göre Özel-Kamu Dağılımı
	417-Belediye Sınırları Dışında Tamamen Veya Kısmen Biten Yeni Ve İlave Yapıların Kullanma Amaçlarına Göre Dağılımı
	434-Gümrük Ülke Bazında İthalat- İhracat
	Y434-Gümrük Kapılarından Yapılan İthalat- İhracat
	435-Gümrük - Fasıl Bazında İthalat-İhracat
	436-Başlıca Maddelere Göre İhracat
	438-Sınır Ticareti
	439-Serbest Bölgeler

D.i.E. 1

	447-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

D.İ.E.. 1

	288-Tarım Kesiminde Faal Nüfus

Denizcilik Müsteşarlığı 5

	Y371-Kamu Ve Özel Sektörde İnşa Edilen Gemiler
	372-Kamu Ve Özel Sektörde İnşa Edilen 300 Groston'dan Küçük Gemiler
	373-18 Ve Yukarı Grostonluk Deniz Taşıtlarının Yürütücü Sistemlerine Göre Dağılımı
	374-Yolcu Gemilerinin Tonajlarına Ve Aldıkları Yolcu Sayısı Gruplarına Göre Dağılımı
	375-Limanlar

Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. 20

	Y13-Meteorolojik Elemanlar
	13-Meteorolojik Elemanlar
	14-Ortalama Sıcaklık
	15-En Yüksek Sıcaklık
	16-En Düşük Sıcaklık
	17-Ortalama Donlu Gün Sayısı
	18-Ortalama Nisbi Nem
	19-En Düşük Nem
	20-Ortalama Bulutluluk
	21-Ortalama Açık Günler Sayısı
	22-Ortalama Kapalı Günler Sayısı
	23-Ortalama Yağış Miktarı
	24-Günlük En Çok Yağış Miktarı
	25-Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
	26-Ortalama Karla Örtülü Gün Sayısı
	27-En Yüksek Kar Örtüsü Kalınlığı
	28-Rüzgar Durumu
	29-En Hızlı Rüzgarın Yönü ve Hızı
	30-Ortalama Deniz Suyu Sıcaklığı
	31-Ortalama Güneşlenme Süresi

Devlet Orman İşletme Md. 1

	320-Orman Alanları, Serveti ve Yapılan Çalışmalar

DHMİ. 1

	376-Uçak Sayısı Ve Koltuk Kapasiteleri

DSİ 2

	6-Başlıca Akarsular
	7-Barajlar

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı 1

	357-İlçelere Göre Elektriklendirilmiş Köy Sayıları

Gençlik Ve Spor İl Md. 5

	189-Spor Adamları
	191-Spor Kulupleri
	192-Spor Tesisleri
	Y192-Spor Tesisleri
	194-Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Spor Tesislerinin Yapım Durumu

İl Bayındırlık ve İskan Md. 2

	12-Başlıca Doğal Afetler
	420-İlçelere Göre Toplu Konut Fonundan Toplu Ve Ferdi Konut Kredisi Alanlar

İl Çevre ve Orman Md. 8

	ÇOB-Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Bilgileri
	ÇOB-Kurum, Kuruluş, İşletme Bilgileri
	ÇOB-İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıta içi Yüzeysel Su Kaynağı Bilgileri
	ÇOB-Havza Koruma Alanları (Mutlak, Kısa ve Orta Mesafeli)
	ÇOB-Havza Koruma Alanları (Uzun Mesafeli)
	ÇOB-Atıksu Arıtma Tesisleri
	ÇOB-Doğal Göl, Baraj Gölü, Gölet, Sulak Alan Envanteri
	ÇOB-Doğal Göl ve Sulak Alan Bilgileri

İl Defterdarlığı 5

	442-Bütçe Türüne Göre Kamu Giderleri
	443-Kamu Gelirleri
	444-Vergi Gelirleri
	445-Ödenek Türlerine Göre Kamu Giderleri
	446-Yatırımlar

İl Emniyet Md. 19

	Y34-Çevre Kirliliği Açısından Motorlu Taşıtlar
	34-Çevre Kirliliği Açısından Motorlu Taşıtlar
	99-Polis Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Asayişe Müessir Olaylar
	100-Polis Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Ve Polisin Takibini Gerektiren Diğer Olaylar
	101-Polis Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen İdeolojik Olaylar
	102-Polis Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Kaçakçılık Olayları
	108-İlçelere Göre Emniyet Personeli
	108A-İl Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı
	109-İl Emniyet Teşkilatının Hizmet Binaları
	110-İl Emniyet Müdürlüğünün Taşıt Durumu Ve İlçelere Göre Dağılımı
	116-İlçelere Göre Özel Güvenlik Teşkilatı Olan Kuruluşlar
	Y116-Özel Güvenlik Teşkilatı Olan Kuruluşlar
	120-Dernekler
	160-Yüksek Öğretim Düzeyindeki Yurt Ve Pansiyonlar İle Öğrenci Sayıları
	365-Motorlu Araç Sayıları
	366-Sürücü Belgesi Verilenler
	367-Trafik Kazaları
	368-Nedenlerine Göre Trafik Kazaları
	369-Trafik Kazalarının Çeşitleri

İl Jandarma Komutanlığı 7

	103-Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Asayişe Müessir Olaylar
	104-Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Ve Jandarmanın Takibini Gerektiren Diğer Olaylar
	105-Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen İdeolojik Olaylar
	106-Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Kaçakçılık Olayları
	111-Jandarma Personeli
	112-İl Jandarma Teşkilatının Hizmet Binaları
	113-İl Jandarma Alay Komutanlığının Taşıt Durumu Ve İlçelere Göre Dağılımı

İl Kültür Md. 20

	166-Kütüphaneler. Kitap Ve Okuyucu Sayılarındaki Gelişim
	167-Konularına Göre Kitap Sayısı İle Süreli Yayınlar
	168-Gezici Kütüphaneler
	170-Sit Alanları
	Y170-Sit Alanları
	171-Mimari Zenginlikler
	172-Kazılar
	173-Müzeler
	174-Müzelerin Eser, Ziyaretçi Ve Gelir Durumu
	175-Kültür Ve Sanat Etkinliklerinin Gerçekleştirildiği Tesisler
	176-Resim - Heykel Müzesi
	177-Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
	178-Sinema Etkinlikleri
	179-Konservatuarlar
	180-Tiyatro, Opera, Bale, Senfoni Orkestrası Etkinlikleri
	181-Sergi Salonu Ve Sanat Galerileri Etkinlikleri
	182-İlçelere Göre Matbaa Sayısı
	183-Yayınlanan Gazete Ve Dergiler
	183A-Yerel Radyo ve Televizyonlar
	184-Özel Kutlama Günleri

İl Mahalli İdareler Md. 8

	86-Belediyeler
	89-Belediyelere İlişkin Genel Bilgiler (I)
	89A-Belediyelere İlişkin Genel Bilgiler (II)
	89B-Belediyelere İlişkin Genel Bilgiler (III)
	90-Belediyelerin Ortak Olduğu Kuruluşlar
	91-Köylerin Toplam Gelir Ve Giderleri
	94-Mahalli İdare Birlikleri
	97-Son Mahalli İdare Seçim Sonuçlarına Göre İl Genel Meclisi Üyelerinin İlçelere Dağılımı

İl Milli Eğitim Md. 64

	123-Genel Okul Durumu
	Y123-Genel Okul Durumu
	Y124-İlçelere Göre Genel Okul Durumu
	124-İlçelere Göre Genel Okul Durumu
	125-Okullaşma Oranı
	Y125-Okullaşma Oranı
	127-Öğretim Yıllarına Göre Birinci Kademe Okuma-Yazma Seferberliğine Katılan Kursiyer Sayısı
	128-Devlet Ve Vatandaş İşbirliği İle Yapılan Okullar
	129-Öğretim Şekline Göre Okul Sayısı
	Y129-Öğretim Şekline Göre Okul Sayısı
	Y130-Eğitim Kademelerine Göre Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı
	130-Öğretim Yılları Ve Okul Türlerine Göre Okul, Öğrenci, Öğretmen Ve Diploma Alan Öğrenci Sayısı
	131-İlçeler İtibariyle Ve Okul Türlerine Göre Okul, Öğrenci, Öğretmen Ve Diploma Alan Öğrenci Sayısı
	Y131-Eğitim Kademelerine Göre Yeni Kayıt ve Mezun Olan Öğrenci Sayısı
	Y132A-Genel Ortaöğretimde Branşlarına Göre Öğretmen Sayısı
	Y132-İlköğretim Okullarındaki Sınıf ve Branş Öğretmeni Sayısı
	132-Branşlarına Göre Genel Ortaöğretim Öğretmeni Sayısı
	133-Branşlara Göre Mesleki Ve Teknik Orta Öğretim Öğretmeni Sayısı
	Y133-Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Kültür Derslerinin Branşlarına Göre Öğretmen Sayısı
	Y133A-Mesleki Ve Teknik Orta Öğretimde Meslek Derslerinin Branşlarına Göre Öğretmen Sayısı
	Y134-Eğitim Kademelerine Göre Okulların Bina ve Derslik Durumu
	134-İlçelere Göre Okulların Bina, Derslik Ve Lojman Durumu
	135-İlçelere Göre Okul Öncesi Eğitim
	Y135-Okul Öncesi Eğitimde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
	Y136-Türlerine Göre İlköğretim Okulları Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı
	136-İlkokulların Türlerine Göre Okul Sayısı
	137-Şehir Ve Köy İlkokulları
	Y137-Şehir Ve Köy İlköğretim Okulları
	138-Resmi İlkokullar
	139-Özel İlkokullar
	140-İlköğretim Okulu (I. Kademe)
	Y140-Pansiyonlu İlköğretim Okulu
	Y141-Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
	141- Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (I. Kademe)
	142-Özel Eğitim İlkokulları
	Y142-Özel Eğitim İlköğretim Okulu
	Y143-Taşımalı İlköğretim Yapılan Okul ve Öğrenci Sayısı
	143-İlçelere Göre İlkokul Durumu
	144-Ortaokulların Türlerine Göre Okul Sayısı
	145-Resmi Ve Özel Ortaokullar
	145A-İlköğretim Okulu (II.Kademe)
	145B-Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (II.Kademe)
	146-Genel, Mesleki Ve Teknik Ortaokullar
	147-Şehir Ve Köy Ortaokulları
	148-Türlerine Göre Ortaokullar
	149-Özel Eğitim Okulları
	Y149-Özel Eğitim Okullarında Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı
	Y150-Türlerine Göre Milli Eğitime Bağlı Lise Ve Dengi Okul Sayısı
	150-Türlerine Göre Milli Eğitime Bağlı Lise Ve Dengi Okul Sayısı
	151-Resmi Ve Özel Liseler
	Y151-Resmi Ve Özel Ortaöğrenim Okulları
	Y152-Genel, Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okulları
	152-Genel,Mesleki Ve Teknik Liseler
	153-Türlerine Göre Liseler
	Y153-Türlerine Göre Milli Eğitime Bağlı Lise Ve Dengi Okul Sayısı
	153A-Türlerine Göre Liseler
	Y155-Özel Ortaöğretim Okulları
	155-Özel Lise Ve Dengi Okullar
	161-Orta Öğretim Düzeyindeki Yurt Ve Pansiyonlar İle Öğrenci Sayıları
	162-Yaygın Eğitim Etkinlikleri
	Y162-Yaygın Eğitim Faaliyetleri
	163-Halk Eğitim Merkezi Kursları
	163A-Halk Eğitim Merkezlerince Açılan Kurslar ve Kursiyer Sayısı
	164-Mesleki Eğitim Merkezleri

İl Müftülüğü 3

	185-İlçelere Göre Cami Sayısı
	186-Din Görevlileri Sayısı
	187-Kur'an Kursları

İl Özel İdare Md. 3

	84-İl Özel İdaresinin Gelir Ve Giderleri
	85- İl Özel İdaresinin Ortak Olduğu Kuruluşlar
	349-Taşocakları

İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1

	APK-KÖYE DÖNÜŞ NUFUS VE HANE

İl Sağlık Md. 29

	32-Hava Kirliliği Ölçümleri Aylık Ortalama Değerleri
	36-İşletmelerin Arıtma Tesislerine Göre Durumu
	36A-İşletmelerin Filtre Tesislerine Göre Durumu (Hava Kirliliği)
	36B-İşletmelerin Filtre Tesislerine Göre Durumu (Su Kirliliği)
	37-Gayri Sıhhi Müesseseler
	196-Yataklı Sağlık Kurumları (Kamu)
	196A-Yataklı Sağlık Kurumları (Diğer)
	197-Yataklı Sağlık Kurumları Çalışmaları
	199-Yataklı Sağlık Kurumlarının İlçelere Ve Kurumlara Göre Dağılımı
	200-Yataksız Sağlık Kurumları (Kamu)
	200A-Yataksız Sağlık Kurumları (Diğer)
	201-Sağlık Merkezlerinde Tedavi Edilenlerin İlçelere Göre Dağılımı
	202-Sağlık Personelinin Kurumlara Göre Dağılımı
	203-Sağlık Personelinin İlçelere Göre Dağılımı
	204-Sağlık Personelinin İlçelere Ve Ünvanlara Göre Dağılımı (Kamu)
	204A-Sağlık Personelinin İlçelere Ve Ünvanlara Göre Dağılımı (Özel)
	205-İlçelere Göre Özel Muayenehane Ve Özel Çalışan Hekim Sayıları
	206-Eczane Ve Ecza Depolarının İlçelere Göre Dağılımı
	207-Sağlık Motorlu Araçlarının Cinslere Göre Dağılımı
	Y207-Kurumlara Göre Ambulans Sayıları
	207A-Yeşil Kartın İlçelere Göre Durumu
	208-Bildirilmesi Zorunlu Seçilmiş Bulaşıcı Hastalıklarda Vak'a Ve Ölüm Sayısı
	209-Seçilmiş Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Aşılananlar
	210-Sosyal Hastalıklar
	211-Verem Savaş Çalışmaları
	212-Cüzzamla (Lepra) Savaş Çalışmaları
	213-Trahom Ve Frengi İle Savaş Çalışmaları
	214-Sıtma Eradikasyonu Çalışmaları
	215-İlçelere Göre Aile Planlaması Çalışmaları

İl Sivil Savunma Md. 1

	117-Sivil Savunma Hizmetleri

İl Turizm Md. 8

	Y391-İlçelerdeki Belgeli Konaklama Tesisleri
	392-Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri İle Yatak Sayısı
	393-Yatırım Ve Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesisleri
	394-Turizm Belgeli Ve Belediye Ruhsatlı Yeme- İçme Ve Müstakil eğlence Yerlerinin Sayıları
	395-Biletle Girilen Turistik Ve Tarihi Yerlerin Ziyaretçi Sayıları
	396-Kaplıcalar
	397-Seyahat Acentalarının Sınıflara Göre Sayıları
	398-Marinalar

İPKM 59

	APK-KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ HARCAMALARI
	2-Yüzölçümü ve Yükseklik
	3-Uç Noktalar
	4-Başlıca Dağ ve Tepeler
	9-Göletler
	10-Kıyılar
	11-Adalar
	33-Tüketilen Yakıt
	33A-Tüketilen Yakıt
	35-Deniz Göl ve Akarsularda Kirlilik Durumu
	38-Nüfusa İlişkin Temel Bilgiler
	67-Göçmen Ve Sığınanlar
	72-İdari Yapıya İlişkin Temel Bilgiler
	75-Yönetim Birimleri
	76-Kamu Kuruluşları
	76A-Yerel Yönetim Birimleri
	Y76B-Diğer Kamu Kuruluşları
	Y79-Kamu Personeli
	Y79B-Yerel Yönetimler Personeli
	79-Kamu Personeli
	Y79A-Diğer Kamu Kurumu Personeli
	Y80-Kamu Kurumu Lojmanlarının Dağılımı
	Y80B-Kamu Kurumu Lojmanlarının Dağılımı
	Y80A-Diğer Kamu Kurumu Lojmanlarının Dağılımı
	80-Kamu Lojmanlarının İlçelere Göre Dağılımı
	82-Kamu Kuruluşları İş Makinaları ve Binek Araçları
	Y82-Kamu Kuruluşları İş Makinaları ve Binek Araçları
	Y82A-Diğer Kamu Kuruluşları İş Makinaları ve Binek Araçları
	Y82B-Yerel Yönetimler İş Makinaları ve Binek Araçları
	87-Belediyelerin Gelir Ve Giderleri
	88- Belediye Bütçelerinin Gelişimi
	93-Köylere İlişkin Genel Bilgiler
	98-İlde Meydana Gelen Olayların Cinslerine ve Güvenlik Kuruluşlarına Göre Dağılımı
	115-Hususi Zabıta
	118-Meslek Kuruluşları
	121-Umuma Açık Yerler
	154-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olmayan Diğer Kamu Kuruluşlarına Ait Meslek Liseleri
	165-Kültüre İlişkin Temel Bilgiler
	188-Gençlik ve Spora İlişkin Temel Bilgiler
	195-Sağlığa İlişkin Temel Bilgiler
	216-Adalete İlişkin Temel Bilgiler
	217-İlçelere Göre Adalet Personeli
	225-Kamu Ve Özel Kesim Avukatlık Hizmetleri
	226-Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Temel Bilgiler
	227-Sosyal Güvenlik Kapsamında Bulunan Nüfus Gruplarının Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Göre Dağılımı
	236-Kreş Ve Gündüz Bakımevi Sayıları Ve Kapasiteleri
	243-İşgücü ve Çalışmaya İlişkin Temel Bilgiler
	268-Tarıma İlişkin Temel Bilgiler
	340-Organize Sanayi Bölgeleri
	340A-Endüstri Bölgeleri
	356-Belediye Sınırları İçindeki Elektrik, İçme Ve Kullanma Suyu, Havagazı Ve Doğalgaz Abone Durumu
	403-Yıllara Göre İmar Durumu
	415-Belediyelerce Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı
	416-Gecekondulaşmayı Önlemek Amacıyla Yapılan Sosyal Konutlar
	430-Kooperatiflerin İlçelere Ve Konulara Göre Sayısal Dağılımı
	431-Kooperatiflerin Konulara Göre Sayısal Dağılımı
	432-Toptancı Halleri
	433-Umumi Mağazalar, Antrepolar Ve Ticari Acentalar
	Y446-İlçelere ve Sektörlere Göre Yatırım Projeleri

İş Ve İşçi Bulma Kurumu Gn. Md. 2

	255-İş Kurumuna Yapılan Başvurular Ve İşe Yerleştirilenler
	256-İş Kurumunca Niteliklerine Göre İşe Yerleştirilenler

Karayolları İl Müdürlüğü 1

	362-Otoyol, Devlet Ve İl Yolları Üzerinde Seyir Ve Taşımalar (Trafik Yükü)

Kızılay Derneği 2

	241-Kızılay Derneği Şubelerinin Üye Sayısı Ve Gelirleri
	242-Kızılay Derneğince Yapılan Yardımlar

Köy Hizmetleri İl Md. 3

	358-Köy İçme Sularının İlçelere Göre Gelişimi
	361-İl Sınırları İçinde, Karayolları Üzerindeki Köprü Ve Tünellerin Sayı Ve Uzunlukları
	364-Otoyol, Devlet, Il ve Köy Yollarının Uzunluk Ve Nitelik Olarak Yerleşim Yerlerine Ve İlçelere Göre Dağılımı

M.T.A. Gn Md. 14

	344C-Maden Varlığının Dağılımı Ve Niteliği
	344D-Maden Varlığının Dağılımı Ve Niteliği
	344E-Maden Varlığının Dağılımı Ve Niteliği
	344F-Maden Varlığının Dağılımı Ve Niteliği
	344-Maden Varlığının Dağılımı Ve Niteliği
	344A-Maden Varlığının Dağılımı Ve Niteliği
	344B-Maden Varlığının Dağılımı Ve Niteliği
	348-Maden Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatları
	348A-Maden Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatları
	348B-Maden Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatları
	348C-Maden Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatları
	348D-Maden Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatları
	348E-Maden Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatları
	348F-Maden Arama Ön İşletme Ve İşletme Ruhsatları

Orman Bölge Md. 9

	8-Doğal Göller
	321-İlçelere Göre Orman Alanları Serveti Ve Yapılan Çalışmalar
	322-Türlerine Göre Orman Üretimi
	324-Nedenlerine Göre Orman Yangınları, Yanan Alan Ve Ağaç Miktarları
	325-Ormancılık Hizmet Birimleri
	326-Orman Köyleri
	326A-Orman Köyleri (6831 Sayılı Kanuna Göre)
	327-Orman Köylüleri Kalkındırma Fonundan Verilen Krediler
	402-İlçelere Göre Orman Kadastro Çalışmaları

PTT Baş Md. 4

	382-Posta Haberleşmesinin Dağılımı
	383-İlçelere Göre PTT İşyerleri
	384-Telgraf, Telefon ve Telex Haberleşmesi
	385-Yerleşim Birimlerinin Telefon Durumu

Sahil Güvenlik Ve Deniz Kom. 2

	107-Sahil Güvenlik Bölgesinde Meydana Gelen Olaylar
	114-Sahil Güvenlik Komutanlığının İldeki Araç - Gereç Ve Personel Durumu

Sanayi ve Ticaret Md. 5

	341-Küçük Sanayi Siteleri
	342-İlçeler İtibariyle Mesleklere Göre Küçük Sanayi Sitesi İşyerleri
	343-Sanayi Tesisleri
	419-İlçelere Göre Yapı Kooperatiflerinin Durumu Ve Faaliyetleri
	437-İhracatın Ülkeler İtibariyle Dağılımı

Sanayi Ve Ticaret Odaları 11

	421-Tescil Olunan Ve Ticareti Terkeden Firmaların İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
	422-İlçelere Göre Sanayi Ve Ticaret Odasına Kayıtlı Ticari Firmalar
	422A-Sanayi Ve Ticaret Odasına Kayıtlı Ticari Firmalar
	Y422A-Sanayi Ve Ticaret Odasına Kayıtlı Ticari Firmalar
	423-Yeni Kurulan, Sermayesi, Statüsü Değişen Veya Feshedilen Şirketlerin Türlerine Göre Dağılımı
	Y424-Şirket Tür Ve Sayıları
	425-Yeni Kurulan Sermayeleri Ve Statüleri Değişen, Kapanan (Feshedilen) Kollektif Şirketlerin İktisadi Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı
	426-Yeni Kurulan Sermayeleri Ve Statüleri Değişen, Kapanan (Feshedilen) Komandit Şirketlerin İktisadi Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı
	427-Yeni Kurulan Sermayeleri Ve Statüleri Değişen, Kapanan (Feshedilen) Anonim Şirketlerin İktisadi Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı
	428-Yeni Kurulan Sermayeleri Ve Statüleri Değişen, Kapanan (Feshedilen) Limited Şirketlerin İktisadi Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı
	429-Yeni Kurulan Sermayeleri Ve Statüleri Değişen, Kapanan (Feshedilen) Kooperatif Şirketlerin İktisadi Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı

Sosyal Hizmetler İl Md. 2

	234-Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Çalışmaları
	235-Kamu Çocuk Yuvaları Ve Yetiştirme Yurtları

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları 3

	238-Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Gelir Ve Giderleri
	239-İlçelere Göre Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Faaliyetleri
	240-İlçelere Göre Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Gelir Ve Giderleri

SSK Gn. Md. 6

	230-Sosyal Sigortalar Kurumu Tedavi Faaliyetleri (Ayakta Tedavi)
	231-Sosyal Sigortalar Kurumu Tedavi Faaliyetleri (Yatakta Tedavi)
	258-Sosyal Sigortalara Tabi İşyeri Ve Sigortalı İşçi Sayısı
	259-Sigortalıların İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
	260-Sigortalıların İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Durumunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
	261-Sigortalıların İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının İşkolu Türüne Göre Dağılımı

T. Bankalar Birliği 3

	440-İlçelere Göre Banka Şubesi Sayısı
	441-Bankaların Mevduat Ve Kredi Durumları
	Y441-Bankaların Mevduat ve Kredi Durumları

T.C. Ziraat Bankası 1

	295-Tarımsal Krediler

T.E.K. 4

	350-Kullanıldığı Yerlere Göre Elektrik Enerjisi Tüketimi
	351-İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Elektrik Enerjisi Tüketimi
	353-Elektrik Santrallarının Durumu
	354-Elektrik Santrallarındaki Kurulu Gücün Üretici Kuruluşlara Göre Gelişimi

Tapu Ve Kadastro Md. 5

	399-Harita Çalışmaları
	400-Kadastro Çalışmaları
	401-Tüzel Kişiliklere Göre Kadastro Çalışmaları
	404-Tapu İşlemleri
	405-Yabancılarla - Türk Ve Yabancılar Arası Tapu İşlemleri

Tarım İl Md. 58

	5-Başlıca Ovalar
	269-İl Arazisinin İlçeler İtibariyle Genel Dağılımı
	270-Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı
	271-Tarımsal Alanların Sınıfsal Dağılımı
	272-İlçelere Göre Sulanan Alanların Sulama Biçimleri
	272A-Sulanan Alanların Sulama Biçimleri
	273-Erozyon Alanları
	274-İlçelere Göre Köy Arazisinin Kullanılışı
	275-Büyüklüğüne Göre Köy Arazisinin Kullanılışı
	276-İlçelere Göre Başlıca Tarla Ürünleri Ve Sebzelerin Ekiliş Alanlarının Dağılımı
	277-Köy Arazi Büyüklüğüne Göre Başlıca Tarla Ürünleri Ve Sebzelerin Ekiliş Alanlarının Dağılımı
	279-İlçelere Göre Tarla Ürünleri (Tahıllar)
	279A-İlçelere Göre Tarla Ürünleri (Baklagiller)
	279B-İlçelere Göre Tarla Ürünleri (Endüstriyel Bitkiler)
	279C-İlçelere Göre Tarla Ürünleri (Yağlı Tohumlar)
	279D-İlçelere Göre Tarla Ürünleri (Yumru Bitkiler ve Yem Bitkileri)
	280-Yıllara Göre Sebze Üretimi
	282-İlçelere Göre Meyve Ürünleri (Yumuşak Çekirdekliler)
	282A-İlçelere Göre Meyve Ürünleri (Taş Çekirdekliler)
	282B-İlçelere Göre Meyve Ürünleri (Turunçgiller)
	282C-İlçelere Göre Meyve Ürünleri (Sert Kabuklular)
	282D-İlçelere Göre Meyve Ürünleri (Üzümsü Meyveler)
	283-Ürünlerin Türlerine Göre Seracılık
	283A-Ürün Türlerine Göre Seracılık (Meyve ve Süs Bitkileri)
	285-Süs Bitkileri Üretim Alanı
	287-Çay Üretimi
	289-Tarımsal Amaçlı Hizmet Tesisleri
	290-Tarımsal Araç Ve Gereç Sayıları
	292-Gübre Tüketiminin İlçelere Göre Dağılımı
	293-Zirai Mücadele İlaçları Tüketimi
	294-Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
	296-Tarımsal Amaçlı Köy Kalkınma Kooperatiflerine Açılan Krediler
	297-İşletmelerin Ve Tarım Alanının İşletme Büyüklüğü Tipi Ve Çalışanların Durumuna Göre Dağılımı
	298-İşletmelerin Tarım Alanının Tasarruf Şekli Ve İşletme Büyüklüğüne Göre Dağılımı
	299-İşletmelerin Kullandıkları Tarım Alanlarının Kullanım Şekli Ve İşletme Büyüklüğüne Göre Dağılımı
	300-Tarımsal İşletmelerin Büyüklüklerine Ve Kullanımına Göre Dağılımı
	303-İlçelere Göre Her Yaşta Hayvan Sayıları
	304-Türlerine Göre Kesilen Hayvan Sayısı Ve Et Üretimi
	305-İlçelere Göre Kesilen Hayvan Sayısı Ve Et Üretimi
	306-Türlerine Göre Sağılan Hayvan Sayısı Ve Süt Üretimi
	307-İlçelere Göre Sağılan Hayvan Sayısı Ve Süt Üretimi
	308-Hayvan Türlerine Göre Deri Üretimi
	309-İlçeler İtibariyle Deri Üretimi
	311-İlçelere Göre Kırkılan Hayvan Sayıları Ve Yapağı, Kıl, Tiftik Üretimi
	312-Türlerine Göre Yumurta Üretimi
	313-İlçelere Göre Yumurta Üretimi
	314-İlçelere Göre Bal ve Balmumu Üretimi
	316-Karmayem Tüketimi
	317-Tabii Tohumlama
	318-Sun'i Tohumlama
	319-Mandıralar
	328-Balıkçılıkla Geçimini Sağlayan Aileler Ve Tekne sayısı
	329-Balıkçı Tekneleri
	330-Balıkçı Barınakları ve Çekek Yerleri
	331-Türlerine Göre Deniz ürünleri
	332-Türlerine Göre Tatlı Su Ürünleri
	333-Balıklandırma Çalışması Yapılan Baraj, Göl, Gölet Ve Tarla Balıkçılığı Sayısı
	Y333-Balıklandırma Çalışması Yapılan Baraj, Göl, Gölet Ve Tarla Balıkçılığı Sayısı

TCDD 1

	370-Demiryolu Uzunluğu, Tren Kilometreleri Ve Yolcu Sayısı

Telsizler Genel Md. 1

	386-İldeki Telsiz Sayıları

THY 4

	377-Uçakların Kullanım Durumuna Göre Dağılımı
	378-Uçak Trafiği
	379-İç Hat Yolcu Taşımacılığı
	380-İç Hat Yük Ve Posta-Bagaj Trafiği

Üniversite 4

	156-Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanları, Öğrenci Ve Mezun Olanlar
	157-Fakülte Ve Yüksek Okullara Göre Ders Veren Öğretim Elemanları, Öğrenci Ve Mezun Olanlar
	158-Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Alanlarına Göre Öğrenciler Ve Diploma Alanlar
	159-Enstitü Ve Araştırma Merkezlerindeki Öğrenci Ve Öğretim Elemanları Sayısı

Vakıflar Bölge Md. 1

	119-Vakıflar

ForumEdit

İLEMOD da bir standart yok bazı forumlar büyük harfli bazıları küçük harfli. Mesela neden diğer bakanlıkların forumları yok burada. Forum bu mu demek? Tartışılmalı.

FORUMLAR » Envanter Tabloları » GENEL BİLGİLER » İDARİ YAPI » Seçimler (hiçbir şey yok...Sonra seçimlerin idari yapı içinde ne işi var? Genel bilgiler olmalı değil mi?)

 • Envanter Tabloları
  • GENEL BİLGİLER 3 0 - (Neden genel bilgiler 2 defa yazılmış. Neden anlaşılmaz ve görünmez resimlerle desteklenmiş)
   • COĞRAFİ DURUM 6 0 -
   • NÜFUS 0 92 APK - 5 yıl
   • İDARİ YAPI
  • SOSYAL YAPI 7 0 -
   • EĞİTİM 0 181 KAYSERI - 2 yıl
   • KÜLTÜR 0 66 SIIRT - 4 yıl
   • GENÇLİK VE SPOR 0 16 KIRSEHIR - 2 yıl
   • SAĞLIK 0 95 KIRSEHIR - 4 ay
   • ADALET 0 27 Yalova - 3 yıl
   • SOSYAL YARDIM VE SOSYAL GÜVENLİK 0 29 AFYON - 2 yıl
   • İŞ GÜCÜ VE ÇALIŞMA
  • EKONOMİK YAPI
   • EKONOMİK YAPI 3 0 -
   • TARIM 8 0 -
   • SANAYİ 6 0 -
   • HİZMETLER
 • İLEMOD Tartışma Forumu
 • ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI FORUMU
 • Ziyaretçiler Forumu

FORUMLAR » Envanter Tabloları » GENEL BİLGİLER » NÜFUSEdit

.............Cevaplar ................. Görüntüleme Kullanıcı Son Cevap

38-Nüfusa İlişkin Temel Bilgiler ....... 8 57 APK [5 yıl] APK

48-Nüfus Gruplarına Göre Bucak Ve Köy Sayısı İle Nüfus Toplamları 2 21 APK [5 yıl] APK

 44-Nüfus Gruplarına Göre Şehir Sayısı Ve Nüfus Toplamları	2	15	APK	[5 yıl] APK
 39-Sayımlara Göre Nüfus Artış Hızı	4	16	APK	[5 yıl] APK
 40-Sayım Yıllarına Göre Şehir Ve Köy Nüfusları	2	16	APK	[5 yıl] APK
 51-Nüfusun Medeni Hal Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	8	19	APK	[5 yıl] APK
 Y63-Nüfusun Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	3	APK	[5 yıl]
 Y64-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Canlı Doğan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	4	APK	[5 yıl]
 Y65-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl İçinde Bir Yaşını Doldurmadan Ölen Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	2	APK	[5 yıl]
 Y63-Nüfusun Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	6	APK	[5 yıl]
 Y64-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Canlı Doğan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	1	APK	[5 yıl]
 Y65-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl İçinde Bir Yaşını Doldurmadan Ölen Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	1	APK	[5 yıl]
 63-Nüfusun Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	9	APK	[5 yıl]
 64-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Canlı Doğan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	5	APK	[5 yıl]
 65-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Bir Yaşını Doldurmadan Ölen Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	5	APK	[5 yıl]
 66-Kadın Nüfusun Yaş Grubu Ve Yaşayan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	5	APK	[5 yıl]
 67-Göçmen Ve Sığınanlar	0	6	APK	[5 yıl]
 68-İç Göç Durumu	0	5	APK	[5 yıl]
 69-İlden Diğer İllere Olan Göç	0	5	APK	[5 yıl]
 70-Diğer İllerden İle Olan Göçün İlin Nüfusu İçindeki Payı	0	5	APK	[5 yıl]
 63-Nüfusun Bitirilen Son Öğretim Kurumu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	1	APK	[5 yıl]
 64-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Canlı Doğan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	1	APK	[5 yıl]
 65-Kadın Nüfusun Okur-Yazarlık, Bitirilen Son Öğretim Kurumu ve Son Bir Yıl içinde Bir Yaşını Doldurmadan Ölen Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	1	APK	[5 yıl]
 66-Kadın Nüfusun Yaş Grubu Ve Yaşayan Çocuk Sayısına Göre Dağılımı	0	1	APK	[5 yıl]
 67-Göçmen Ve Sığınanlar
 68-İç Göç Durumu	0	1	APK	[5 yıl]
 69-İlden Diğer İllere Olan Göç	0	0	APK	[5 yıl]
 70-Diğer İllerden İle Olan Göçün İlin Nüfusu İçindeki Payı	0	0	APK	[5 yıl]
 38-Nüfusa İlişkin Temel Bilgiler	0	2	APK	[5 yıl]
 48A-Nüfus Gruplarına Göre Belediye Sayısı	0	0	APK	[5 yıl]
 48A-Nüfus Gruplarına Göre Belediye Sayısı	0	0	APK	[5 yıl]
 39-Sayımlara Göre Nüfus Artış Hızı	0	0	APK	[5 yıl]
 40-Sayım Yıllarına Göre Şehir Ve Köy Nüfusları	0	0	APK	[5 yıl]
 41-Sayım Yılları Ve Cinsiyete Göre Nüfus	0	0	APK	[5 yıl]
 42-Nüfusun Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 43-Nüfusun Doğum Yerleri Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 44-Nüfus Gruplarına Göre Şehir Sayısı Ve Nüfus Toplamları	0	0	APK	[5 yıl]
 47-İlçelere Göre Şehir Ve Köy Nüfusunun Gelişimi	0	0	APK	[5 yıl]
 48-Nüfus Gruplarına Göre Bucak Ve Köy Sayısı İle Nüfus Toplamları	0	2	APK	[5 yıl]
 50-Sayım Yılları Ve İlçeler İtibariyle Nüfusun Okur-Yazarlık Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 51-Nüfusun Medeni Hal Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 53-Yerleşim Yerlerine Göre Evlenmeler	0	0	APK	[5 yıl]
 54-Cinsiyet Ve Yerleşim Yerlerine Göre Ortalama Evlenme Yaşları	0	0	APK	[5 yıl]
 55-Boşanmaların Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 56-Ölümlerin Ölüm Yeri ve Daimi İkametgaha Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 57-Ölümlerin Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 58-Ölümlerin Aylara Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 59-Ölümlerin Seçilmiş 50 Nedene Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 60-Ölümlerin Seçilmiş 50 Nedene Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 61-İntiharların Nedenlere Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 62-İntihar Edenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 53-Yerleşim Yerlerine Göre Evlenmeler	0	0	APK	[5 yıl]
 54-Cinsiyet Ve Yerleşim Yerlerine Göre Ortalama Evlenme Yaşları	0	0	APK	[5 yıl]
 55-Boşanmaların Cinsiyet Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 56-Ölümlerin Ölüm Yeri ve Daimi İkametgaha Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 57-Ölümlerin Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 58-Ölümlerin Aylara Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 59-Ölümlerin Seçilmiş 50 Nedene Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	4	APK	[5 yıl]
 60-Ölümlerin Seçilmiş 50 Nedene Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 61-İntiharların Nedenlere Göre Dağılımı	0	1	APK	[5 yıl]
 62-İntihar Edenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	0	2	APK	[5 yıl]
 41-Sayım Yılları Ve Cinsiyete Göre Nüfus	0	0	APK	[5 yıl]
 42-Nüfusun Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 43-Nüfusun Doğum Yerleri Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]
 47-İlçelere Göre Şehir Ve Köy Nüfusunun Gelişimi	0	0	APK	[5 yıl]
 50-Sayım Yılları Ve İlçeler İtibariyle Nüfusun Okur-Yazarlık Ve Cinsiyete Göre Dağılımı	0	0	APK	[5 yıl]

İllere göre İLEMOD İstatistikleriEdit

Tümü Tablo Veri 0 1. ADANA 14163

0 2. GİRESUN 11242

0 3. BALIKESİR 18415

0 4. İSTANBUL 16960

0 5. KOCAELİ 14537

0 6. MARDİN 10865

0 7. SAKARYA 67981

0 8. ANTALYA 14812

0 9. KONYA 34601

0 10. ÇANAKKALE 9548

0 11. ISPARTA 15186

0 12. KAYSERİ 21444

0 13. AFYON 15498

0 14. TRABZON 7469

1 15. ANKARA 16045

-1 16. SİVAS 6859

0 17. KASTAMONU 6488

0 18. MALATYA 12332

0 19. ÇANKIRI 8082

0 20. ÇORUM 14762

0 21. ZONGULDAK 9767

0 22. AKSARAY 14697

0 23. TEKİRDAĞ 7113

0 24. EDİRNE 18744

0 25. AMASYA 11747

1 26. ERZURUM 8818

-1 27. İZMİR 9738

0 28. HATAY 9422

4 29. MERSİN 5381

-1 30. KIRŞEHİR 8330

-1 31. KÜTAHYA 11625

-1 32. ŞANLIURFA 5289

-1 33. RİZE 4430

0 34. ORDU 6481

0 35. ADIYAMAN 8143

0 36. KARABÜK 11180

0 37. ESKİŞEHİR 6117

0 38. IĞDIR 8748

0 39. ERZİNCAN 6348

0 40. DENİZLİ 7185

0 41. NİĞDE 14899

0 42. OSMANİYE 7192

0 43. MANİSA 5853

0 44. DİYARBAKIR 5426

0 45. TOKAT 6172

0 46. BURSA 9668

0 47. KIRIKKALE 9045

0 48. BİLECİK 6414

0 49. KAHRAMANMARAŞ 6453

0 50. MUĞLA 6212

0 51. AĞRI 5828

0 52. VAN 6394

0 53. ELAZIĞ 6427

0 54. KIRKLARELİ 8110

0 55. BOLU 9003

0 56. YOZGAT 5187

1 57. UŞAK 5579

-1 58. BAYBURT 7587

0 59. BARTIN 5435

0 60. BATMAN 9986

0 61. GAZİANTEP 5696

0 62. AYDIN 2878

0 63. SAMSUN 4055

0 64. BİNGÖL 3519

0 65. KARAMAN 7666

0 66. SİNOP 4912

0 67. BURDUR 4311

0 68. GÜMÜŞHANE 5382

0 69. SİİRT 4965

0 70. ARTVİN 5007

0 71. BİTLİS 3284

0 72. DÜZCE 3810

0 73. YALOVA 8695

0 74. MUŞ 3530

0 75. TUNCELİ 3733

0 76. NEVŞEHİR 4435

0 77. KİLİS 6415

0 78. KARS 3620

0 79. HAKKARİ 3136

0 80. ARDAHAN 1891

0 81. ŞIRNAK 613


Dış linklerEdit

http://www.ilemod.gov.tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.