FANDOM


İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu

Bakınız

Şablon:İMEDK - d {{İMEDK}}


İMEDK İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İMEDK İMEDK için bakanlık yönetmelik illerde yönerge çıkarmak zorunda. İMEDK/Karar örnekleri İMEDK/İl Polis Disiplin Kurulu mukayesesi
Disiplin - Disiplin amiri - Sicil amiri
Atamaya yetkili amir

Disiplin cezaları veya Tecziye
Uyarma- Kınama - Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin durdurulması - İhraç
Görevden uzaklaştırma

Disiplin kurulları
Disiplin kurulları
İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu/Bütün kararlarına itiraz edilecek Bakanlık tamimi
İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Ders kitabı hazırlama komisyonu

Eğitim Disiplin mevzuatı
Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 657 ye göre çıktı
(İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği) mülga
Cezayı müfettiş belirler, Kurul kabul veya red kararı alınır?? Bu yanlış...
15 md - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, dosyada eksik gördüğü hususları tamamlattırır ve gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi ve belge de isteyebilir. Bu takdirde görüş bildirme süresi iki ayı geçemez

Branş öğretmenleri için 4203 -1702 20 md ihtar - 22 öğrenci dövmek ... Ama sınıf öğretmenleri dövmez mantığıyla yasa da düzenleme yapılmamış... Bakanlığa yazıp düzeltmek lazım...
1702 sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
Üst ve Yüksek Disiplin Kurulları
Üst Disiplin Kurulu
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu

Disiplin/Bazı kararlar
Yüksek disiplin kurulunca savunma alınmasına gerek olmadığına dair Danıştay 12. Daire kararı

Disiplin mevzuatı
Disiplin mevzuatı
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği
İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği - Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği

Öğrenci Üst Disiplin Kurulu - Vali y. başkanlığında
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu
İl Öğrenci Disiplin Kurulu
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu (İMEDK)
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Ders kitabı hazırlama komisyonu
İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu (İMEDK)
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu<br

20140915 150430

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Kararı - Müfettişe iade kararları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.