İade hakkının temelinde alınan ürünü sağlayıcıya verme vardır. Bundan sonraki adım tüketicinin talebine göre ya bedel iadesi ya da ürünün yenisini ile değişimi olabilir. İade hakkı 4077 Sayılı Kanunun Ayıplı Mallarla ilgili 4. maddesinde, mesafeli sözleşmelerle ilgili 9/a maddesinde ve abonelik sözleşmeleri ile ilgili 11/a maddesinde geçmektedir. İade hakkı, uygulamada 4077 Sayılı Kanununun tamamına yerleşmiştir. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'in 14/a maddesi iade hakkını uygulamada en fazla görebildiğimiz hukuki zemindir.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.