FANDOM


İ.H.Sun
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den İbrahim Hayrullah Sun ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • Konya Vali Yardımcısı

I-BAŞBAKANLIK

 • 1.Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

II- KALKINMA BAKANLIĞI

 • 1. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • 2. Mevlana Kalkınma Ajansı Başkanlığı

III-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 • 1. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • 2. Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 • 3. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 • 4. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

IV- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 • 1. Rekabet Kurumu

V- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

 • 1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • 2. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
 • 3. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • 4. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
 • 5. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • 6. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • 7. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • 8. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
 • 9. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
 • 10. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • 11. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • 12. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
 • 13. Türkiye Elektro Mekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • 14. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı
 • 15. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

VI- BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

 • 1. Türk Patent Enstitüsü
 • 2. Türk Akreditasyon Kurumu
 • 3. Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
 • 4. Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı
 • 5. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.
 • 6. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu
 • 7. Türkiye Bilimler Akademisi
 • 8. Şeker Kurumu

VII- YÖK BAŞKANLIĞI

 • 1. Üniversiteler

VIII- VALİLİK

 • 1. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
 • 2. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • 3. KOSGEB İşletme Geliştirme Merkezi Müdürlüğü
 • 4. MTA Bölge Müdürlüğü
 • 5. BOTAŞ Şube Müdürlüğü
 • 6. TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü
 • 7. MEDAŞ Genel Müdürlüğü
 • 8. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • 9. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu
 • 10.Tarım Kredi Kooperatifleri 7. Bölge Müdürlüğü
 • 11.Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • 12.TMO Şube Müdürlüğü
 • 13.Ticaret İl Müdürlüğü
 • 14.Gümrük Müdürlüğü
 • 15.Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 • 16.Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü
 • 17.Tek Adımda Yatırım Bürosu

IX- BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL/KOMİSYONLAR

 • 1. KONİLİS Projesi
 • 2. Mera Komisyonu Başkanlığı
 • 3. Toprak Koruma Kurulu Başkanlığı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.