Yenişehir Wiki
Advertisement

idare[]

Ar. idare

a. (ida:re)

1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme.

2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.

3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam: “Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı.” -H. Taner.

4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul: “Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış.” -P. Safa.

5. Tasarruf anlamında tutum: “Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim.” -N. F. Kısakürek.

6. İdare kandili veya lambası.

7. Hoş görme, göz yumma.

8. Yetinme: “Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum.” -S. F. Abasıyanık.


Güncel Türkçe Sözlük[]

idare

Küçük fener.


Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü[]

idare < Ar. idare: İçinde yağlı fitil bulunan aydınlatma aracı, ilkel lamba, idare kandili

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

idare 1. Geçim. 2. İdari sınıf // idare etmek: geçinmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


idare Aydınlatma aracı. (Gülbayır *Niksar -Tokat; Meyvebükü *Güdül -Ankara; Başkışla *Karaman -Konya)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976


idâre İdare

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


idâre yönetim. idare hey'eti: yönetim kurulu. ~ hukuku: yönetim töresi.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966

Advertisement