FANDOM


 
1. satır: 1. satır:
 
<[[Eğitim yazılımları]] < [[NetOp School yazılımı]] < [[ Ağ bağlantılı sınıf]] < [[Sınıf idare etmek]] < [[Sınıf idaresi]] < [[İdare]] < [[Test merkezi]] < [[Ağ üzerinden idare]]
 
<[[Eğitim yazılımları]] < [[NetOp School yazılımı]] < [[ Ağ bağlantılı sınıf]] < [[Sınıf idare etmek]] < [[Sınıf idaresi]] < [[İdare]] < [[Test merkezi]] < [[Ağ üzerinden idare]]
 
-----
 
-----
  +
  +
  +
idare Ar. idare
  +
a. (ida:re) 1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. 2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. 3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam: “Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı.” -H. Taner. 4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul: “Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış.” -P. Safa. 5. Tutum: “Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim.” -N. F. Kısakürek. 6. İdare kandili veya lambası. 7. Hoş görme, göz yumma. 8. Yetinme: “Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum.” -S. F. Abasıyanık.
  +
  +
Güncel Türkçe Sözlük
  +
--------------------------------------------------------------------------------
  +
idare
  +
Küçük fener.
  +
  +
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
  +
--------------------------------------------------------------------------------
  +
idare
  +
< Ar. idare: İçinde yağlı fitil bulunan aydınlatma aracı, ilkel lamba, idare kandili
  +
  +
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
  +
--------------------------------------------------------------------------------
  +
idare
  +
1. Geçim. 2. İdari sınıf // idare etmek: geçinmek
  +
  +
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
  +
--------------------------------------------------------------------------------
  +
idare
  +
Aydınlatma aracı. (Gülbayır *Niksar -Tokat; Meyvebükü *Güdül -Ankara; Başkışla *Karaman -Konya)
  +
  +
BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976
  +
--------------------------------------------------------------------------------
  +
idâre
  +
İdare
  +
  +
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
  +
--------------------------------------------------------------------------------
  +
idâre
  +
yönetim. ~ hey'eti: yönetim kurulu. ~ hukuku: yönetim töresi.
  +
  +
BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966

11:20, Nisan 5, 2010 tarihindeki hâli

<Eğitim yazılımları < NetOp School yazılımı < Ağ bağlantılı sınıf < Sınıf idare etmek < Sınıf idaresi < İdare < Test merkezi < Ağ üzerinden idareidare Ar. idare a. (ida:re) 1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. 2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. 3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam: “Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı.” -H. Taner. 4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul: “Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış.” -P. Safa. 5. Tutum: “Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim.” -N. F. Kısakürek. 6. İdare kandili veya lambası. 7. Hoş görme, göz yumma. 8. Yetinme: “Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum.” -S. F. Abasıyanık.

Güncel Türkçe Sözlük


idare Küçük fener.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


idare < Ar. idare: İçinde yağlı fitil bulunan aydınlatma aracı, ilkel lamba, idare kandili

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


idare 1. Geçim. 2. İdari sınıf // idare etmek: geçinmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


idare Aydınlatma aracı. (Gülbayır *Niksar -Tokat; Meyvebükü *Güdül -Ankara; Başkışla *Karaman -Konya)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976


idâre İdare

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


idâre yönetim. ~ hey'eti: yönetim kurulu. ~ hukuku: yönetim töresi.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.