FANDOM


Kamu görevlileriEdit

  • Aslı Geçici
  • sürekli süreksiz
  • Memurlar - sözleşmeli -işçiler
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ- Ünite 2 Konu Anlatımı 1

İDARE HUKUKUNA GİRİŞ- Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Kamu görevlisi ve memur kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Kamu görevlilerini çeşitli açılardan sınışandırabileceksiniz. Memurluk mesleğinin özelliklerini ve temel ilkelerini açıklayabileceksiniz. Memurluğa giriş sürecini açıklayabileceksiniz. Memurların ödev ve yükümlülükleri, memurlara konan yasaklar ile memur- lara sağlanan hakları belirleyebileceksiniz. Memurluğun sona erme hâlleri ile kamu görevlileri hakkında disiplin soruş- turması ve ceza kovuşturmasını açıklayabileceksiniz.

{{}}

Şablon:KTKŞablon:KGŞablon:Memurluk


{{}}{{}}{{}}{{}}{{}}{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.