FANDOM


İDARENİN İŞLEYİŞİNİN, İŞLEMLERİNİN VE EYLEMLERİNİN KANUNLARA VE HUKUKA UYGUNLUĞUNU DENETLEYEN MAHKEME 2577 SAYILI KANUNDA GÖSTERİLEN USULLERE GÖRE YARGILAMA YAPAR

Mersin İdare Mahkemesi Mersin 1.İdare Mahkemesi Mersin 2.İdare Mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi Kararları ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 4. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arasındaki… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Bölge_İdare_Mahkemesi_Kararları


Sulh Hukuk Mahkemesi (C.C.) Vasi - Vâsi - Vâsi' - Vasia - Tevsii Tapuda vasilik Genel vasilik Vasilik defteri Vesayet altındakilerimn hakkı Sulh Hukuk Mahkemesi kararı… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Sulh_Hukuk_Mahkemesi Anayasa Mahkemesi/KARARLARI/Dershaneler Hakkındaki Karar Anayasa Mahkemesinin Dersaneler Hakkındaki Kararı Tam Metin Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2014/88 Karar Sayısı: 2015/68 Karar… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Anayasa_Mahkemesi/KARARLARI/Dershaneler_Hakkındaki_... İdare Mahkemesi İdare Mahkemesi… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İdare_Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 250px Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Avrupa_İnsan_Hakları_Mahkemesi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere üç bölüme ayrılır. Asliye ceza mahkemesi, bir yargıç ve bir savcıdan kurulmuştur. Hukuk mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinin görev ve yetkileri dışında… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/3._Asliye_Hukuk_Mahkemesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları iptal edilmesine ilişkin kararlar aşağıda gösterilmiştir. GENEL KURUL KARARI: 13.9.2011/238-239 1- Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığından, Sivas Bölge… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hâkimler_ve_Savcılar_Yüksek_Kuruluna_Ait_Atama_Ka... İl polis disiplin kurulu ile ilgili yargı kararları davacıya yönelik kısmının iptaline karar verilmiştir. Davalı idare; kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İl_polis_disiplin_kurulu_ile_ilgili_yargı_kararları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları/13.08.2011 veya atamalarının iptal edilmesine ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir. Birinci Daire Kararı: 01.07.2011/1142 1 – Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Adana İdare… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hâkimler_ve_Savcılar_Yüksek_Kuruluna_Ait_Atama_Ka... AİHM/İfade özgürlüğü kararları AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Editör Yrd. Doç. Dr. Vahit Bıçak Liberal Düşünce Topluluğu Ankara, 2002 Bu kitap Avrupa… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/AİHM/İfade_özgürlüğü_kararları AİHM kararlarında ifade özgürlüğü Ancak Eon hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan ceza davasında Laval Asliye Mahkemesi 26 Kasım 2008 tarihli kararıyla, Eon’u 30 Avro… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/AİHM_kararlarında_ifade_özgürlüğü Yenişehir TSHH/Örnek Kararlar T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI (İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı) Karar No : Karar Tarihi: 22.10.2009 YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Tüketici… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Yenişehir_TSHH/Örnek_Kararlar Karar 26:82, 38:16, 40:27), Hüküm (Ceza) Günü (74:46), Karar (Ayrım) Günü (44:40) Toplanma Günü (42:7) ve Sur'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Karar Mersin İdare Mahkemesi Başkanı ve Eşi Kaymakam Kartal'ı ziyaret ettiler. Mersin İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak ve eşi Gülay Koçak Kaymakam Kartal'ı ziyaret ettiler. Mersin İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mersin_İdare_Mahkemesi_Başkanı_ve_Eşi_Kaymakam_K... Mersin İl Gençlik Kurulu Kararları Konu başlıkları[göster] İl Gençlik Kurulları Mersin İl Gençlik Kurulu Kurul Kararları Mersin İl gençlik Kurulu Kararları Kütahya İl Gençlik Kurulu… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mersin_İl_Gençlik_Kurulu_Kararları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 12 Temmuz 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27992 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hakimler_ve_Savcılar_Yüksek_Kurulu_Kararı Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası’yla kurulmuştur. Amacı Anayasa’da yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve TBMM tarafından çıkarılan yasaların… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Anayasa_Mahkemesi Tüketici Mahkemesi Özel İhtisas Mahkemeleri olup, yargılama basit usulle yapılmaktadır. 8 ilde 22 adet Tüketici Mahkemesi kurulmuştur. ( Ankara’da 8, İstanbul’da 6… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Tüketici_Mahkemesi İdare İdari Yaptırımlar Karar Defteri Kayıt İdare İdari Yaptırımlar Karar Defteri Kayıt… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/İdare_İdari_Yaptırımlar_Karar_Defteri_Kayıt Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları Kararı: 3.11.2011/2252 Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Akyurt Hâkimi olup Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimliğinde Yetkili 42697 Yunus Heper, Anayasa… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hâkimler_Ve_Savcılar_Yüksek_Kuruluna_Ait_Atama_Ka... Yüksek disiplin kurulunca savunma alınmasına gerek olmadığına dair Danıştay 12. Daire kararı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 5.maddesinde; İl… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Yüksek_disiplin_kurulunca_savunma_alınmasına_gere... Belediye Meclis Kararları Konusunda MİA'nın Yetkileri Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Meclis kararlarının yürürlüğe girmesi Madde 18 — Meclisin almış olduğu kararların tam metni, kararın… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Belediye_Meclis_Kararları_Konusunda_MİA'nın_Yetki... Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları 08 Mart 2011 2007 tarih ve 205 sayı ile 9 mahalde kurulmasına karar verilen bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı atanması… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hâkimler_ve_Savcılar_Yüksek_Kuruluna_Ait_Atama_Ka... Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları/2011 Haziran Tayinleri 9 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27959 ATAMA KARARLARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı Cumhuriyet… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Hâkimler_ve_Savcılar_Yüksek_Kuruluna_Ait_Atama_Ka... Hâkimler ve Savcılar Y

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.