FANDOM


T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN AÇIKLAMASI

NO: 2010/1

ANKARA - (11.01.2010) – '10 Ocak Türk İdareciler Günü', Türk İdareciler Derneği tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, '10 Ocak İdareciler Günü' dolayısıyla Türk İdareciler Derneği’nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 'bu itibarlı ve onurlu mesleğin değerli temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti' dile getirdi.

'Şunun altını özellikle çizmek istiyorum ki gayet bilinçli bir şekilde bugün aranızdayım. Çünkü mülki idare amirleri, devletin en temel taşlarısınız. Devlet çarkının çalışmasında, işlemesinde rol alan ve bu çarkı esas döndüren kişiler sizlersiniz. Sizin gücünüz, etkinliğiniz... Devlet çarkının en güzel şekilde çalışmasını, kuralların en güzel şekilde uygulanmasını, sıkıntılar varsa sıkıntıların giderilmesini, mutlulukların getirilmesini temin edenler, görünen veya görünmeyen kahramanlar sizlersiniz' diye konuşan Gül, mülki idare amirlerine verdiği önemi vurguladı.

Bugüne kadar hizmet etmiş bütün mülki idare amirlerine şükranlarını sunan, genç kaymakamlara da başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, milletin, ülkenin en ücra yerleşim yerlerinde bile güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesinin, orada devlet çarkını temsil eden mülki idare amirleri aracılığıyla olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, illerdeki kamu görevlilerinin vali ve kaymakamların maiyeti altında çalıştıklarını hatırlatarak, 'Oralarda liderlik, önderlik yapan sizlersiniz. Aynı zamanda halka da liderlik ve önderlik görevini yapıyorsunuz. Bundan dolayı vali ve kaymakamlar, onların yardımcıları ne kadar güçlü olursa, güçlü derken yetenekleri, bilgileri, eğitim süreçleri ne kadar iyi olursa kendileri o kadar güçlü olacağı için devlet çarkı da o kadar güçlü olacaktır' diye konuştu.

Devlet ve hükümet politikalarının mülki idare amirleri aracılığıyla uygulamaya geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güzel fikirler üretilebileceğini, güzel programlar yapılabileceğini ancak uygulamada etkinlik ve başarı söz konusu olmadığı takdirde istenen sonucun alınamayacağına dikkati çekti. Gül, 'Uygulamayı gerçekleştirecekler sizler olduğunuz için sizin başarınızın devletimizin başarısı olacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mülki idare amirlerimiz sadece kuralların, devlet çarkının işlemesi, hukuki nizamın, otoritenin gösterilmesi açısından da yeterli değillerdir. Şüphesiz ki bunlar çok önemli sorumluluk ve görevleridir ama aynı zamanda devletin ilk kapısı yine kaymakam ve valilerdir. Dolayısıyla devlet dediğimiz büyük organı temsil edenler sizlersiniz ve halkımızın yüz yüze geldiği ve müşahhas olarak, somut olarak devleti gördüğü kişiler de sizlersiniz. Burada otoritenizi, gücünüzü gösterirken diğer bir elinizden şefkatinizi, sevginizi ve halka olan saygınızı da yine göstermek sizin en büyük sorumluluklarınızdan biridir.

Özellikle şunun altını çizmek istiyorum; terörle mücadele edildiği bir dönemde halkı kucaklamak, halka daha çok saygı göstermek, halka sevgiyle, şefkatle bakabilmek yine sizin vasıtanızla olacaktır. Çeşitli yanlışlar, hatalar varsa vicdanlara ters gelen çeşitli uygulamalar varsa bunları yok edecek, bunları kaldıracak ve hiç kimseye dışlanmışlık hissini hissettirmeyecek olanlar yine kaymakamlarımızdır, valilerimizdir, mülki erkandır.

Bu bakımdan çok sorumlu ve çok şerefli bir görevi yapıyorsunuz. Hiç kimse ülkesinde kendisini garip hissetmeyecekse, herkesin ülkesine olan bağlılığı, aidiyet duyguları sağlamlaştırılacaksa bu yine sizin elinizde olacaktır. Dolayısıyla valilerimize, kaymakamlarımıza inanılmaz görev düşmektedir. Halkımız devletinin gücünün ve şefkatinin lezzetini, kendisinin yalnız olmadığını sizin vasıtanızla hissedecektir. Eğer bu konularda bir yanlış uygulama varsa da o zaman bunun açtığı büyük sorunlar maalesef hatalar olarak kalacaktır.'

Vali ve kaymakamların gece, gündüz ve mesai kavramı olmadan bulunduğu yerin sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeri geldiğinde hesap vereceklerin de mülki idare amirleri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, herhangi bir yerde bir sorun duyulduğunda ilk aranan kişilerin kaymakamlar ve valiler olduğunu, en sağlıklı haberlerin de onlardan alındığını anlattı.

Bütün bu çalışmalar yapılırken modern anlamda yönetim anlayışı uygulamanın, modern anlamda halkla teması gerçekleştirmenin mülki amirlerin gücüne güç katacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şöyle konuştu:

'Şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik... Bütün bunlar iltiması, rüşveti, adaletsizliği varsa zulmü yok edecektir. Çünkü herkes bir gün hesap verebileceğinden başında emin olacaktır. Her şey de şeffaf olduğu için varsa bir yanlış ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı demokratik standartlarımızın giderek yükseltilmesi, hukuk anlayışımızın giderek modernleştirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin giderek daha çok güvence altına alınması ve varsa yanlışların hesaplarının da verilmesinin uygulanmaya başlanması eminim ki devlet çarkını çok daha iyi işletecektir.'

Bütün bunların en iyi şekilde olabilmesi için eğitimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kaymakamların objektif kriterlerle seçilmesi ve çok vasıflı hale gelmesinin gerektiğini söyledi. Genç kaymakamların içeride ve dışarıda çok sağlam bir eğitimden geçtiğini bildiğini dile getiren Gül, bu nedenle beklentilerin çok büyük olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin il ve ilçelerinde yaptığı ziyaretlerde kaymakam ve valilerin otoriteleri ve işlerine hakimiyetlerini görmekten gurur duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Sizin göreviniz sadece hukuk, idarecilik, yöneticilik değil. Sizin göreviniz aynı zamanda kalkınma ile ilgili konular da. Bir beldenin, bir ilin kalkınmasının, gelişmesinin, ekonomik sorunlarının çözümünün, oranın cazip bir yatırım merkezi ve turizm merkezi haline gelmesinin öncüleri valiler ve kaymakamlardır. Bulunduğunuz il ve ilçenin önde gelen dinamiklerini harekete geçirebilmek, onları kucaklayabilmek yine sizin kabiliyetinizle ilgili bir konudur' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ziyaret ettiği illerde gördüğü başarının valinin liderliğinde ilin diğer önemli kurumlarının arasında oluşturulan ahenkten kaynaklandığını düşündüğünü ifade ederek, 'O ahengi hangi il oluşturduysa, hangi vali bu işte gerçekten başarılı olduysa o ilde inanılmaz güzel işler olmaktadır. Bu nedenle ben vali ve kaymakamlarımızın her türlü desteğe layık olduklarına inanıyorum' dedi.

Bu desteği göstermek ve başarıları takdir etmek için bu toplantıya katıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gecesi gündüzü olmayan bu meslekte eşlerin de büyük sorumluluk taşıdığını anlatarak, mülki idare amirlerine 'Çocuklarınızı da ihmal edersiniz, bütün ilin ve ilçenin çocuklarını sahiplenmek için. Eminim ki Türk halkı kadirşinastır ve sizin bu gayretlerinizi, fedakarlıklarınızı en iyi şekilde takdir etmektedir' diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu tür toplantıların önemli olduğunu, yapılan işler takdir edildiği takdirde bunları yenilerinin takip edeceğini söyledi


İçişleri Bakanı Beşir Atalay da törende yaptığı konuşma Edit

İçişleri Bakanı Beşir Atalay da törende yaptığı konuşmada, İdareciler Günü'nün meslek camiasında dayanışma, hatırlama ve hatırlanma açısından önemli olduğunu ifade ederek, bütün idarecilerin gününü kutladı. Dünyanın hızla değiştiğini, bu değişime paralel iletişim ve teknolojide de baş döndürücü gelişmeler olduğunu belirten İçişleri Bakanı Beşir Atalay, söz konusu değişimlere idareciler yönünden de ayak uydurabilmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

1970'li ve 1980'li yıllardan itibaren merkezi yönetim anlayışında önemli değişmeler yaşandığını vurgulayan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yeni yönetim anlayışında yerindelik ve yönetime katılmanın esas olduğunu söyledi.

Açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini temel ilke olarak gördüklerini işaret eden İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yönetimde devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da katkı sağlamasının önemine değindi.

AK Parti döneminde yerel yönetim mevzuatına bakışa büyük önem verildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sosyal politikalarla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yaptıkları bu çalışmalardaki amaçlarının yerel yöneticilerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi olduğuna dikkati çeken İçişleri Bakanı Beşir Atalay, kanun değişiklikleriyle yerel yöneticilere daha fazla kaynak aktarımı yapıldığını ve yetkilerinin artırıldığını ifade etti.

'Valilerimizin denetiminde genç kaymakamlarımız köylere kadar uzanan çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir' diyen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, kaymakam ve valilerin merkezi yönetimin yatırımlarını yerinde yerine getiren bir konuma ulaştıklarını belirtti.

Mülki idare ve belediye başkanlarının daha çok inisiyatif kullanabilmesi için çalıştıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sabah saatlerinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile de İdareciler Günü ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıda nelerin yapıldığının ve eksikliklerin neler olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının, mülki idarecilerle iletişiminin de arttığını kaydeden İçişleri Bakanı Beşir Atalay, e-devlet çalışmaları hakkında da bilgi verdi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, mülki idarecilerin elektronik ortamda artık birbirleriyle haberleşebildiklerini, vatandaşların da elektronik ortamda dilekçe verebildiğini anımsattı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bakanlığına bağlı Vatandaşlık ve Nüfus İdaresi, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü gibi birimlerinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, şunları kaydetti:

'İçişleri Bakanlığının iyi yetişmiş insan gücüne sahip olmasıyla övünüyoruz. Mülki idare mesleğinin tarlası kaymakamlıktır. Kaymakamlık 3 yıl ciddi eğitim görülen kariyer sahibi bir meslektir. Mülki idare amirleri bulundukları konumda bir lider, vatandaşın derdine derman aradığı kişidir. Bu mesleğe girecekleri iyi yetiştirebilmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz.'

Bu yıl kaymakamlığa yapılan başvuru sayısının da arttığını belirten İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 130 kaymakam adayının 3 yıl sürecek eğitimlerine başladığını anlattı.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün güçlendirilmesi için de çalışmalar yaptıklarını bildiren İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu birimin sadece denetleyen değil, rehberlik yapan bir yapıda olması gerektiğini ifade etti.

Vali ve kaymakamların temsil ödeneklerinin de bulunmadığını hatırlatan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 2009 yılı bütçesiyle birlikte vali ve kaymakamlara temsil ödeneği konulduğunu söyledi.

Hükümet konaklarıyla ilgili başlattıkları yeni uygulama hakkında da bilgi veren İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bugüne kadar Maliye Bakanlığı milli emlak bütçesi içinde yer alan hükümet konaklarının yapım, tamir ve bakım işlerinin artık İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu kapsamda birkaç yeni vilayet binasının inşasına başlandığını belirtti.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ise, vali ve kaymakamların 'devlete ulaşmada ilk kapı olduklarını' ifade etti. Mülki idare amirlerinin görevlerine değinen Türkiye İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, bu görevleri yerine getirirken ayrımcılık yapmadıklarını vurguladı.

Derneğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Türkiye İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, mülki idare amirlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından ödüle değer görülen kaymakamlara ödüllerini verdi.

Törende Ödül Alan Mülki İdare Amirleri şunlar; Edit

1-Vali Hüseyin ÖĞÜTÇEN Başarı Ödülü'nü, “Yenice Ormanları Doğa Yürüyüş Parkurları Projesi”yle, Karabük/Yenice Kaymakamı M. Fatih ÇİÇEKLİ

2-Vali Celalettin TÜFEKÇİ Meslek Ödülü'nü, KÖYDES imkânlarını etkin bir şekilde kullanarak kırsal kalkınmada elde ettiği başarılarla, Sivas/İmranlı Eski Kaymakamı (Halen Erzincan İliç Kaymakamı) Yusuf KARALOĞLU

3-Vali Galip DEMİREL Sosyal Hizmet Ödülü'nü, ilçenin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin korunması ve tanıtımındaki başarılarıyla, Erzincan/Kemaliye Eski Kaymakamı (Halen Amasya/Gümüşhacıköy Kaymakamı) Yasin ÖZCAN

4-Şehit Kaymakam Ersin ATEŞ Ödülü'nü, ilçede modern sulama tekniklerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarıyla, Konya/Altınekin Eski Kaymakamı (Halen Şırnak/İdil Kaymakamı) Adem KAYA

5-Merhum Vali Orhan Alaeddin ERBUĞ Meslekte Bir Olay ve İzleri Adlı Anı Yarışması Ödülü'nü “ Hanım Gelin” adlı anı yazısıyla, Balıkesir-Havran Kaymakamı Fatih GENEL

Daha sonra İdareciler Günü dolayısıyla “Geleceğin Mülki İdare Amiri Nasıl olmalıdır ?” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.