FANDOM


TİD yayınları


YAYIN KURULU Edit

1-Kasım TURGUT - Mülkiye Başmüfettişi

2-Selim CAPAR- AREM Başkan Yardımcısı

3-Mustafa ÇÖĞGÜN- DİAB Başkan Yardımcısı

4- Muhterem İNCE- Eğitim Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı

5- Aslan AVŞARBEY- Mülkiye Başmüfettişi

6- Abdurrahman AKDEMİR- Mülkiye Başmüfettişi

7- Erhan KOYUNCU- Mülkiye Müfettişi


EDİTÖR'DENEdit

Dergimizin bu sayısında demokratikleşme sürecinde “mülki idare ve güvenlik yönetimi ” kapak konusu olarak ele alınmıştır.==

İç güvenlik yönetiminde yaşanan değişim süreci, uygulanan politika ve projeler ile sorunlar kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek, iç güvenlikten sorumlu olan mülki idare amirlerinin rolleri ortaya konulmuştur.

Demokratikleşme ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde yürütülen çalışmalar irdelenerek, mülki idare amirlerinin kolluk birimleri üzerindeki sivil yönetim ve denetim görevlerini etkili bir şekilde kullanmalarının, demokratikleşme açısından nasıl okunması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Sayın Muammer GÜLER ile yapılan röportajda; Müsteşarlıkta uygulayıcı birimlerin görev alanına müdahalelerin olabileceği yönündeki kaygılar ifade edilerek yeni kurulan müsteşarlığın misyonu üzerine değerlendirmelere yer verilmiştir.

Emniyet Genel Müdürü Sayın Oğuz Kaan KÖKSAL ile yapılan röportajda; yeni güvenlik yönetimi yaklaşımı, zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması, toplum destekli polislik uygulaması, kolluk üzerinde sivil denetimin önemi gibi konular ele alınmıştır.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Zafer ÜSKÜL ile yapılan röportajda; yasadışı güç kullanımı ve zor kullanma yetkisinin aşılması üzerine kolluk birimlerinde yürütülen soruşturmalarda mülki idarenin rolüne değinilmiş ve sorunlar insan hakları bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Dergimizin bu sayısında Türkiye’nin sıcak gündeminde yer alan ve mülki idare amirlerini de çok yakından ilgilendiren; askeri birliklerin iç güvenlikte kullanılması, milli güvenlik siyaset belgesinin iç güvenliğe etkisi, büyükşehirlerde güvenlik yönetimi, tehdit alan kişilerin korunması, kolluk yönetim hastalıkları, mobese kameralarının kullanılması, yol kontrol noktaları gibi birçok konuda mülki idare amirlerinin farklı bakış açılarını yansıtan makale ve araştırma yazılarını okuyabilirsiniz.

Terörle mücadelede asıl sorunun sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarda alınması gereken tedbirlerin planlamasında ve uygulamasında olduğu hep dile getirilmiştir. Bu kapsamda terörle mücadelede yöntem sorununu ve mülki idare amirlerinin terörle mücadeledeki etkinliklerini mercek altına alan analizler, terörle mücadeledeki yetersizlikler üzerine bizlere önemli ipuçları vermektedir.

Dernek başkanımız Sayın Saffet Arıkan BEDÜK ile Derneğimizin Avrupa Mülki idare Amirleri Derneğine üye olması ve mülki idare sistemine sağlayacağı katkılar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Dergimizin diğer sayılarında olduğu gibi bu sayımızda da meslektaşlarımızın ilgiyle okuyacağınız deneme tarzındaki yazılarına ve şiirlerine yer verilmiştir.

Bu sayının özel dosyasında; “Aşkın ve Mevlana’nın Şehri Konya’yı” sizlere tanıtmaya çalıştık. Hz.Mevlana’dan ilham alan yönetim yaklaşımının ve evrensel düzeydeki verilerden yola çıkarak Konya için oluşturulan 2023 vizyonunun etkileyici olduğunu söyleyebilirim.

2011 Ocak- Şubat özel sayısının konusu 10 Ocak İdareciler Günü etkinlikleriyle birlikte “Mülki İdarenin Sorunları” olarak belirlenmiştir.

Mart- Nisan 2011 sayısında “Acil Durum ve Afetlerde Mülki İdare”, Mayıs –Haziran 2011 sayısında ise, “İşyerinde Psikolojik Şiddet-Mobbing ” kapak konusu olarak ele alınacaktır. Kapak konularıyla ilgili meslektaşlarımızın katkılarını bekliyoruz.

Yeni bir yılın başlangıcında 2011 yılının size, ailenize, ülkemize ve tüm dünyaya güzellikler getirmesini diliyoruz.

Yeni yılda, yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.


Kasım TURGUT

YAZI VE YAYIN KURALLARIEdit

İdarecinin Sesi Dergisi’nde yayınlanması istenilen yazılar elektronik ortamda veya e-posta ile idarecininsesi@gmail.com ya da info@tid.web.tr adresine gönderilebilir. Dergimizin yazı ve yayın kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Dergimize gönderilen yazılarda, yazarın adı, soyadı, fotoğrafı, görev ve unvanı ile kısa öz geçmişi, banka hesap numarası, telefonu, e-posta ve ikamet adresi yazılmalıdır.

2. Dergimize gönderilecek yazılar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Yazıda yararlanılan veya atıfta bulunulan kaynaklar belirtilmelidir.

3. Yazıların dergimize gönderilmeden önce gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin bizzat yazar tarafından yapılması gerekmektedir. Yayın Kurulu yazılarda gerekli gördğü değişikliği yapabilir.

4. Dergimizde yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek koşuluyla iktibas edilebilir.

5. Yazı içeriğiyle ilgili bütün sorumluluk yazara aittir. Yazılardaki görüş ve düşünceler Derneğin görüşünü yansıtmaz.

6. Dergide hangi yazıların yayınlanacağı konusunda takdir hakkı Yayın Kuruluna aittir. Yayınlansın veya yayınlanmasın dergiye gönderilen yazı, çalışma veya dökümanlar iade edilmez.

7. Dergide yayınlanan yazılara telif ücreti ödenir.

Haberleflme Adresi ve Derginin Merkezi

TİD Genel Merkezi ‹darecinin Sesi Dergisi İnkılap Sokak No: 17 06420 Kızılay/ANKARA==

'TEL: 0 312 434 46 22-23- 0 505 256 08 10'

'Faks: 0 312 433 69 58'Kapak [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/2-5%201.pdf EDİTÖR'den ][http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/2-5.pdf İÇİNDEKİLER] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/6-12.pdf “Hâkim kararı olmadan bir kelimenin bile kaydedilmesi mümkün değildir ve olmamıştır” Fethi ŞİMŞEK (Röportaj)]

[http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/13-17.pdf Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Aslan AVŞARBEY / Ferda İLERİ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/18.20.pdf Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesinde Mülki İdare Amirlerinin Rolü Kasım TURGUT ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/21-22.pdf İletişimin İzlenmesine İlişkin Üç Nokta Abdulkadir MAHMUTOĞLU ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/23-26.pdf Elektronik Gözaltı Dünyası“ İletişimin yasadışı İzlenmesi” ] [http://www.tid.web.tr/default_b0.aspx?id=46 Telefon Dinlemeleriyle Elde Edilen Bilgi ve Delillerin Disiplin Sormasında Kullanılması Özcan ERDOĞAN ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/30-35.pdf Anayasanın Yürütme Bölümünde Yapılan Değişiklikler, Değişiklik Taslaklarında Yürütme Bölümü ve Öneriler Ahmet Faruk GÜNEŞ ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/36-43.pdf İl Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi Ahmet ŞAHİN ÖZCAN] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/44-47.pdf “Devletin Millet İçin Var Olduğunu Asla Unutmadım” İbrahim ŞAHİN (Röportaj) ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/48-54.pdf Yöneticilerin Toplum Önünde Etkili Konuşma Becerileri Nihat AYTURK] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/55-58.pdf Yönetimde İyi İletişimin ve Etkin Haberleşmenin Önemi Nuri TORTOP ] İki Dost Bir Yabancı
Ali DOĞAN
[http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/62.pdf Gül Kokulu Adamlar…! Osman Nuri BESİ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/63.pdf İçimizdeki Coşku Tuncay ENGİN ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/64.pdf Müfettiş Oldu da Ne Oldu? Osman Buğra AVŞARBEY] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/65-68.pdf Edebiyatımızda Vali ve Kaymakam İmajı Kamuran Mustafa BALLI ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/69.pdf “Raşesiz Bir Gönül…” Neşet ERSOY ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/70-71.pdf Uyku Kaçıran Kitaplar: Uçurtma Avcısı Sevgi Elçin SUÇİN ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/72.pdf Ağustos Ramazanı Sadık ALTINKAYNAK(Şiir) ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/73-75.pdf 729. Yılında Ertuğrul Gazi’yi Anmak Vural KARAGÜL ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/76-77.pdf Sultanahmet’te Bir Şehzade Veysel YURDAKUL ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/78-80.pdf Yayla, Namus ve İmam Şaban AKCA ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/81-84.pdf Irak’ın Dünü ve Bugünü Selahattin CETİNER ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/85-86.pdf Dinlemeye Takılan “Dinlenme” Diyalogları Aslan AVŞARBEY ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/87-90.pdf 5S Toplam Kalite Tekniğinin Kamuda Uygulanması Mustafa ÖZARSLAN] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/91.pdf ÖZEL DOSYA ] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/92-97.pdf “Terör, insanlığı Yok Eden Bir Virüstür...” Mustafa TAŞKESEN (Röportaj)] [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/98-103.pdf El Değmemiş Doğal Güzellikler Diyarı Tunceli İsmet Hakan ULAŞOĞLU/ Malik KAYA] Milli Mücadele Kahramanlarından Dersim Mebusu Diyap Ağa [http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/141/106-107.pdf Tunceli Üniversitesi “Nereden Nereye” ] Dernekten Haberler Yaprak Dökümü Yeni YayınİçerikEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.