Şablon:İptal davası - d


İptal - Dava

İdari Yargı
İdari Yargı Dava Türleri
İdari davalar

İptal davası -
İptal davasında süre

Tam Yargı Davası

Tazminat davası

Vergi davası

İdari yargı davaları, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2 nci maddesinde yer almakta olup, bu idari dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

İptal davaları[düzenle | kaynağı değiştir]

İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.

Tam yargı davaları[düzenle | kaynağı değiştir]

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan davalardır.

İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar[düzenle | kaynağı değiştir]

Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.