FANDOM


Edit

Lupa Eylem Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Dahil etme.


Disambig Bakınız: dâhil

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bir işe karışmış olma, karışma


Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Yabancı, sığınan, sığınmış, muhacir.
[2] Birisinin içyüzü, niyet ve mezhebi. Dâhil ve içerde. Birisinin bütün gizli ve sırlı işlerine vâkıf olan dost ve hemdemi.

Evvela alakasız olup sonradan bir cemaate dâhil olan.

[3] (edebiyat) Başka bir dilden olup, sonradan diğer bir dile geçen kelime.
[4] (tıp) Vücut organlarında birbirine girmiş ve sokulmuş olan mafsallar.
[5] Girmek, karışmak, dokunmak, taarruz etmek, müdâhale etmek. (bkz. dahl, dehal)
[6] Hayrette kalan kimse.


en:dahil

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.