FANDOM


Hamburabi Kanunu: Birisine suç isnadında bulunup ispat edemeyen öldürülür

[13] The code has been seen as an early example of a fundamental law, regulating a government – i.e., a primitive constitution.[14][15] The code is also one of the earliest examples of the idea of presumption of innocence, and it also suggests that both the accused and accuser have the opportunity to provide evidence.[16] The occasional nature of many provisions suggests that the code may be better understood as a codification of Hammurabi's supplementary judicial decisions, and that, by memorializing his wisdom and justice, its purpose may have been the self-glorification of Hammurabi rather than a modern legal code or constitution. However, its copying in subsequent generations indicates that it was used as a model of legal and judicial reasoning.[17]

Hammurabi Yasası, Eski Babil döneminden kalan en uzun metindir. [13] Bu yasa, bir hükümeti düzenleyen temel bir yasanın ilk örneği olarak görülmüştür - yani ilkel bir anayasa . [14] [15] Bu kod aynı zamanda masumiyet karinesi fikrinin en eski örneklerinden biridir ve aynı zamanda hem suçlanan hem de suçlayanın kanıt sağlama olanağına sahip olduğunu göstermektedir . [16]Birçok hükümlerin ara sıra niteliği, kodun, Hammurabi'nin tamamlayıcı yargı kararlarının bir kodlaması olarak daha iyi anlaşılabileceğini ve bilgelik ve adaleti anlatarak, amacının modern bir hukuk kanunu değil, Hammurabi'nin kendisinin yüceltilmesi olabileceğini düşündürmektedir. veya anayasa. Bununla birlikte, sonraki nesillerdeki kopyalanması, bunun yasal ve yargısal bir akıl yürütme modeli olarak kullanıldığını gösterir. [17]

İftira Edit

127. If any one "point the finger" (slander) at a sister of a god or the wife of any one, and can not prove it, this man shall be taken before the judges and his brow shall be marked. (by cutting the skin, or perhaps hair.) http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp

Ör. Kanun # 127: "Eğer herhangi biri" parmağıyla "bir tanrı ya da herhangi birinin karısının kızkardeğini işaret ediyorsa ve bunu kanıtlayamazsa, bu adam hakimlerden önce alınacak ve kaşları işaretlenecektir. cilt ya da belki saç). " [24]

Slander

Ex. Law #127: "If any one "point the finger" at a sister of a god or the wife of any one, and can not prove it, this man shall be taken before the judges and his brow shall be marked (by cutting the skin, or perhaps hair)."[24]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.