FANDOM


Bakınız

Şablon:İhalebakınız -d {{İhalebakınız}} Kamu İhale Kurumu
Merkezi İhale ve Finans Birimi
Kabul Komisyonu - Geçici Kabul Komisyonu


İhale - İhale mevzuatı - Şablon:İhale -
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

4734 - 4735

İhale yetkilisinin dikkat edeceği hususlar İta amiri

İhale Usulleri ve Uygulaması
Mesleki ve teknik yeterlik kritirleri
Yaklaşık maliyet - İhale ilanı
İhale komisyonu - Tekliflerin sunulması
Teklif mektubu -Tekliflerin alınması ve açılması
Tekliflerin değerlendirilmesi
Aşırı düşük teklifin değerlendirilmesi
1050 ve 5018 SAYILI KANUNLARIN KAPSAMI VE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SÜRECİ

Ülkelere göre kamu harcamaları ve kamu ihaleleri özel ihtisas komisyonu raporu
Kamu İhale Tebliği
Doğrudan Teminin İhale Usulleri Arasından Çıkarıldığına Dair Tebliğ

MevzuatEdit

KanunlarEdit

25535

4734 ve 4735 İle İlgili Diğer Kanunlar ve BKKEdit

2008/13761 Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması 24.06.2008 29916

4734 ve 4735 İle İlgili Diğer Kanunlar EditBakanlar Kurulu Kararları Edit

Yönetmelikler Edit

Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esaslarailişkin yönetmelik

İhale Uygulama YönetmelikleriEdit

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Edit

Muayene ve Kabul YönetmelikleriEdit

  • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
  • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  • Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Kamu İhale Kurumu TebliğleriEdit

  • İlave fiyat farkı esaslarının uygulanmasına ilişkin tebliğ
  • Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliği

Dış linklerEdit

http://www.ihale.gov.tr/mevzuat/

İhale mevzuatı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.