Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.596
pages

Şablon:İhalebakınız -d {{İhalebakınız}} Kamu İhale Kurumu
Merkezi İhale ve Finans Birimi
Kabul Komisyonu - Geçici Kabul Komisyonu


İhale - İhale mevzuatı - Şablon:İhale -
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

4734 - 4735

İhale yetkilisinin dikkat edeceği hususlar İta amiri

İhale Usulleri ve Uygulaması
Mesleki ve teknik yeterlik kritirleri
Yaklaşık maliyet - İhale ilanı
İhale komisyonu - Tekliflerin sunulması
Teklif mektubu -Tekliflerin alınması ve açılması
Tekliflerin değerlendirilmesi
Aşırı düşük teklifin değerlendirilmesi
1050 ve 5018 SAYILI KANUNLARIN KAPSAMI VE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SÜRECİ

Ülkelere göre kamu harcamaları ve kamu ihaleleri özel ihtisas komisyonu raporu
Kamu İhale Tebliği
Doğrudan Teminin İhale Usulleri Arasından Çıkarıldığına Dair Tebliğ

Mevzuat[]

Kanunlar[]

 • 4734 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 05.12.2008 27075
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 5812 sayılı Kanun İşlenmemiş Hali
 • 4735 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 05.12.2008 27075
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunun 5812 sayılı Kanun İşlenmemiş Hali
 • 4761 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 22.06.2002 24793
 • 4964 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.08.2003 25200
 • 5020 Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 26.12.2003 25328
 • 5148 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.05.2004 25455
 • 5226 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.07.2004

25535

4734 ve 4735 İle İlgili Diğer Kanunlar ve BKK[]

2008/13761 Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması 24.06.2008 29916

4734 ve 4735 İle İlgili Diğer Kanunlar[]Bakanlar Kurulu Kararları[]

Yönetmelikler[]

Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre yapılacak alımlarda uygulanacak usul ve esaslarailişkin yönetmelik

İhale Uygulama Yönetmelikleri[]

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği[]

Muayene ve Kabul Yönetmelikleri[]

 • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
 • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Kamu İhale Kurumu Tebliğleri[]

 • İlave fiyat farkı esaslarının uygulanmasına ilişkin tebliğ
 • Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ
 • Kamu İhale Genel Tebliği

Dış linkler[]

http://www.ihale.gov.tr/mevzuat/

İhale mevzuatı

Advertisement