FANDOM


İhlas Şiiri veya Tevhid-i Tam


Din-ü millet sorar isen âşıklara din ne hâcet

Aşık kişi harâb bilmez din diyânet.


Aşıkların gönlü gözü ma’şuk diye gitmiş olur

Ayrık surette ne kalır kimkılısar züfd-ü tâat.


Tâat kılan uçmak için din tutmayan tamu için

Ol ikiden fârığ olur neye benzer bu işâret.


Her kim dostu sever ise dosttan yana gitmek gerek

İşi gücü dost olunca cümle işten olur âzad .


Onun gibi m’şukanın haberini kim getirir

Cebrâil-ü mürsel sığmaz şöyle olundu işâret.


Soru hisap olmayısar dünya âhiret koyana

Münker-ü Nekir ne sorar terk olunca cümle murat.


Havf-u reca gelmez onda,varlık yokluk bırakana

İlm-ü amel sığmaz onda ne terazi var ne sırat.


Ol kıyâmet pazarında her bir kula baş kayısı

Yunus sen âşıklar ile görmeyesin kıyâmet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.