Yenişehir Wiki
Advertisement
Tebbet Suresi Portal:Kur'an 112.İhlas Suresi القرآن الكريم/سورة الإخلاص Kurann.png Felak Suresi
سورة الإخلاص Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, müşteriyi aldatmak demektir. Hukukumuza ihtilasen zimmet suçu yani ihlas yolu ile zimmet suçu, aldatma yolu ile zimmet suçu olarak girmiştir. Hı ile olan azerilerin kullanımı olan İxlas ise samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. HDKD orijinal tefsiri . Dosya:112-Ihlas.pdf

Hadis-i şerif: “Kur'ân-ı kerîm bana âyet âyet, harf harf nâzil oldu. Ancak, Tevbe ve İhlâs sûreleri hâriç. Bunlar bana 70 bin melekle berâber nâzil oldu.”. Tevbe suresinin son iki ayeti Surede geçen Allah-u Ehad terkibi Allah-u Ekber gibi sena ve tevhid içermektedir. Bu sebepten tercümesinin meal olarak kullanılması yanlış olabilir. O yüzden Bediüzzaman, Allah-u Ehad'in Allah-u Samed'in bir cilvesi şudur ki demektedir.

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
Rahmân[1] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[2], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
De, o: Allah tek bir (EHAD) dir
De ki; O Allah bir tektir.
Say: He is Allah, the One;
اللَّهُ الصَّمَدُ
Allah, o eksiksiz sameddir
Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir
Allah, the Eternal, Absolute;
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
Doğurmadı ve doğurulmadı
Doğurmadı ve doğurulmadı
He begetteth not, nor is He begotten;
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ
Ona bir küfüv de olmadı
4 - O 'na bir denk de olmadı.
And there is none like unto Him.

NOT: Yukarda özellikle vurgulamaya çalıştığımız, Orijinal Elmalı meali ile piyasada satılan sadeleştirilmiş Elmalı meali arasında alaka , vurgu, usul, uslub açısından hiç bir benzerlik yoktur. Sadeleştiren kişinin keyfine göre meal vermiştir. Metnin aslına sadakat kaygısı, saygı bile yoktur. Para kazanmak için elmalının adı kullanılmaktadır. Enfal.com dahil tüm meal sitelerinde yer almaktadır. Diyanetin bu konuda uyarma sorumluluğunu yerine getirmemesi ve ilgisizliği ise yürek parçalayıcıdır.

NOT: Elmalı Ehad kelimesini tercüme etmemiş olduğu gibi vermiştir. Bediüzzaman hazretleri ise; De Allah-u Ehad, Allah-u Samed terkiplerinin Allah-u Ekber gibi vurgusunu fark etmiş ve Allah-u Ehad'in bir cilvesi de şudur ki diye meallendirmiş ve tefsir etmiştir.


Transkripti[]

The_Amazing_Theology_of_the_Qur'an-_Al-Ikhlas_-shorts-2

The Amazing Theology of the Qur'an- Al-Ikhlas -shorts-2

İnglizce meali ve ihlasın Quran'ın üçte biri olduğu hadisi şerifi

İhlas 20141021 143828.jpg

Şablon:İhlasbakınız - d


İhlas. İxlas
İhlas suresi
De, o: Allah tek bir ( EHAD ) dir 1
Allah, o eksiksiz sameddir 2
Doğurmadı ve doğurulmadı 3
Ona bir küfüv de olmadı 4
Elmalı Hamdi Yazır Meali
Dosya:112-Ihlas.pdf.
HDKD orijinal tefsiri PDF
HDKD/İhlas
HDKD/MEAL
HDKD/MEAL/İhlas orijinal
İhlas Suresi/Elmalı
İhlas Suresi/Elmalı Orijinal
İhlas Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
İhlas Suresi/Elmalı sadeleleştirme

İhlas , İHLAS kelimesi hırıltılı ha harfi olmazsa Müşteriyi aldatma demektir. İxlas Xalis olma halis olma demektir.
İsimleri:
İhlas Suresi Tevhîd Sûresi, Tefrid Sûresi, Tecrid Sûresi, Necat Sûresi, Velâyet Sûresi, Ma'rifet Sûresi, Çünkü bu Sûrenin mazmununa ma'rifetle Allah tanınmış olur. Sûrei Samed ve Sûrei muavvizen dahi denilmiştir. Ve kabir sıkıntılarına mâni olduğu için Sûrei mânia da denilmiş, okunduğu zaman Melekler dinlemeğe hâzır olduğu için Sûrei Mahzar dahi denilmiş, şirkten berî kıldığı için, Berâe Sûresi denilmiş, halis tevhidi tezkir ettiği için Sûrei Müzekkire denmiş, bir hadîsi şerifte her şey'in bir nuru vardır, Kur'anın nuru da « .... » dir, diye vârid olduğu için Nûr Sûresi de denilmiş, bunun tezammun ettiği tevhîd olmayınca iyman tamm olmıyacağı için, İyman Sûresi dahi denilmiş,» kelime-i tevhidin nefy-ü isbati menzilesinde ma'nen biribirlerine merbut oldukları için bunlara ıhlâsayn ve Mukaşkışeteyn dahi denilmiştir. İbni Abbastan bir rivâyette kabir sıkıntılarına mâni olduğu için Sûrei mânia da denilmiş, okunduğu zaman Melekler dinlemeğe hâzır olduğu için Sûrei Mahzar dahi denilmiş, şirkten berî kıldığı için, Berâe Sûresi denilmiş, halis tevhidi tezkir ettiği için Sûrei Müzekkire denmiş, bir hadîsi şerifte her şey'in bir nuru vardır, Kur'anın nuru da « ...... » dir, diye vârid olduğu için Nûr Sûresi de denilmiş, bunun tezammun ettiği tevhîd olmayınca iyman tamm olmıyacağı için, İyman Sûresi dahi denilmiş
112 112/1 112/2 112/3 112/4
İhlas Suresi/1-4
İhlas Suresi/Japonca
İhlas Suresi/Polish
İhlas Suresi/Fransızca
İhlas Suresi/Malay
İhlas Suresi/Endonezyaca
İhlas Suresi/Özbekçe
İhlas Suresi/Çince
İhlas Suresi/Bulgarca
İhlas Suresi Endonezyaca< br> İhlas Suresi/Polonyaca
İhlas Suresi-KSGK
İhlas Suresi Somalice
İhlas Suresi İsveççe
İhlas Suresi/İsveççe
İhlas Suresi/Bulgarian
İhlas Suresi/Azerice
İhlas Suresi/İspanyolca
İhlas Suresi/Albanian
İhlas Suresi/Norveççe

İhlas Şiiri
İhlas Şiiri Veya Tevhid-i Tam

İhlas Süresi/VİDEO
Kavramlar
De: Allah-u Ehad - ikinci şua
Allah-us Samed Ehad. Ehadiyyet. Samedi. Samadiyyet. Ey Vahid-i Ehad ÜÇÜNCÜ ŞUÂ
Şablon:İhlas

Evvelki suresi:Tebbet - Ahirdeki sure: Felak

4_İhlas_suresi_kelime_anlamlı_kuran_videosu

4 İhlas suresi kelime anlamlı kuran videosu

4 İhlas suresi kelime anlamlı kuran videosu

Abdurrahman_Sadien_Quran_Recitation_Part_2_2_Nasr_and_Ihlas_süresi_(The_Best_in_the_world)

Abdurrahman Sadien Quran Recitation Part 2 2 Nasr and Ihlas süresi (The Best in the world)

Abdurrahman Sadien İhlas süresi

Kâbe_İmamından_İhlas_Suresi_(Shuraim)

Kâbe İmamından İhlas Suresi (Shuraim)

Kabe İmamından İhlas Suresi

Abdussamed_Nadir_Bulunan_İHLAS_Suresi

Abdussamed Nadir Bulunan İHLAS Suresi

Abdussamed İHLAS Suresi

İhlas_süresi_-_iranlı_şirin_bebekten

İhlas süresi - iranlı şirin bebekten

iranlı şirin bebekten İhlas Suresi

İhlas_suresi.mpg

İhlas suresi.mpg

ihlas suresi

1. Kul hüvallahü ehad
2. Allahüs samed
3. Lem yelid ve lem yuled
4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad


Elamlı Hamdi Yazır'ın sadeleştirme Meali[]

1. De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."
2. "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"
3. Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."
4. "Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

İhlas Suresi/Orijinal Elmalı meali[]

  • HDKD/İhlas . HDKD/Orijinal metin
  • HDKD/MEAL .HDKD/Meal/30.Cüz


Kırık Meal çalışması[]

*قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[]

“De ki: «O Allah birdir.»”

قُلْ Sen söyle

هُوَ O

اللَّهُ Allah nedir?

أَحَدٌ Birdir, (tekdir)


* اللَّهُ الصَّمَدُ[]

“Allah sameddir, hiçbir şeye muhtaç değildir.”

اللَّهُ Allah nedir?

الصَّمَدُ Sameddir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir.


* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ[]

“Allahü Teala hadisata mahal olmadı, hadisatta Allahü Tealaya mahal olmadı.”

وَلَمْ يَلِدْ O Allah hadisata mahal olmadı.

وَلَمْ يُولَدْ Hadisatta ona mahal olmadı.


* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ[]

“Ona hiçbir şey denk olmadı.”

وَلَمْ يَكُن Olmadı. Kim için?

لَّهُ Allah için. Nedir olmadı?

كُفُوًا Denk. Ne?

أَحَدٌ Hiçbir şey

Şablon:Samed Şablon:Ehad

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Advertisement