Tebbet İhlas

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Felak
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
De, o: Allah tek bir (ehad) dir
(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: "(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);
Say: He is Allah, the One!
Allah, o eksiksiz sameddir
Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)
Allah, the eternally Besought of all!
Doğurmadı ve doğurulmadı
O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!)
He begetteth not nor was begotten.
Ona bir küfüv de olmadı
Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!"
And there is none comparable unto Him.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri