FANDOM


İhsan Ecemiş (d. 1911, Niğde, Türkiye), (ö. 1988), Türk bürokrat.

1923 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara Maiyet Memuru Adayı olarak devlet hizmetine başlamıştır; değişik ilçelerde kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, İstanbul ve Gaziantep’te vali muavinliği görevlerinde bulunduktan sonra, 1950 yılında Gaziantep Valiliğine, daha sonra Bolu Valiliğine atanmıştır. 1953 yılında İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına atanmış, 1957 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Danıştay Üyeliğine ve 1960 yılında da Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığına seçilmiştir. 1966 yılında Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiş, 14 Temmuz 1976 tarihinde emekliye ayrılmıştır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.