FANDOM


Bakınız

Şablon:2022bakınız - d {{2022bakınız}}
2022 2828 2828/7


Yaşlı Yaşlılık İhtiyar
Özür Özürlü Özürlü maaşı Özürlü bakım ücreti Özürlüler Koordinasyon Merkezi Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Yenişehir İlçe Özürlü Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Mersin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Özürlüler Koordinasyon Merkezi Yenişehir Özürkü Bakım Heyeti İnceleme Komisyonu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yaşlılık maaşı 65 maaşı 2022 2022 maaşı Muhtaçlık maaşı
Muhtaç Maaş Maaşlar
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2022 Genelgeleri 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun değişikliği Yaşlılara Saygı Haftası
Yaşlı Yaşlılık İhtiyar Özerk Muhtar Özerk İhtiyar heyeti Muhtariyet Özerklik Kulun ihtiyarı Muhayyer Seçimlik İhtiyar etmek seçmek İntihap İstek Katlanmak Seçmek Tensib etmek Seçilmek
Kulun ihtiyarı Allah'ın ihtiyarı Kader ve ihtiyar
2828 2828/7
Yeşilkart Şablon:Yeşilkart Şablon:Yeşilkartbakınız Şablon:2022 Şablon:2022bakınız Şablon:VGM Şablon:VGMbakınız Şablon:Maaş Şablon:Maaşbakınız Şablon:Sosyal Güvenlik Şablon:SGK Şablon:GSS

Şablon:İhtiyar

İstek, arzu. Razı olmak. Katlanmak. Seçmek. Tensib etmek. Seçilmek.

İHTİYÂR

  • Kulun ihtiyârı zayıftır, demeleri, Allahü teâlânın ihtiyârı na göre zayıftır mânâsında ise doğrudur. Yok, eğer emr ve yasak olunan işleri yapmaya kâfi değildir demek istiyorlarsa bu doğru değildir. Zîrâ kula, gücü yetmeyecek şey ve iş teklif edilmedi. (İmâm-ı Rabbânî)

2. Yaşlı.

  • İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım edene, ihtiyarlayınca, Allahü teâlâ ona da yardımcılar nasib eder. (Hadîs-i şerîf)

İHTİYAR

  • Sözlükte "seçmek , bir şeyi diğerine tercih etmek" anlamına gelen ihtiyar,
  • fıkıh terimi olarak, bir şeyi yapıp yapmama hususunda tercihte bulunmak demektir. Esas olarak insanlar davranışlarında hürdürler ve yaptıkları bütün işlerde ihtiyar mevcuttur. Zira insan, kendisi için yapılmasını yapılmamasından daha iyi görmedikçe, o işi yapmaya yönelmez. Fakat bu tercih her zaman sağlam olmayabilir. Bir şeyi yapmayı bizzat kendisi istemişse, ihtiyar sağlamdır. Ancak iki zarardan daha hafif olana katlanmak için yapılmış ise, ihtiyar bozuktur. Mesela, kişi kötü olan iki şeyden birini yapmaya zorlanmıştır; o da bunlardan kendisine daha az zarar vereni tercih etmiştir. İşte yapmış olduğu bu ihtiyar fâsittir.
  • Hanefîler, zorlanan kişinin ihtiyarı bulunması sebebiyle, ikrah yoluyla yapmış olduğu evlenme, boşama, köle azat etme, ric'î talakta eşine dönme, adak ve yemin gibi muamelelerinin geçerli olduğunu söylemişlerdir. Halbuki, böyle zorlama altında mağdur olan kimselerin durumlarının ağırlaştırılması yerine hafifletilmesi uygun olandır. Bu da, İslâm hukukçularının çoğunluğunca kabul edildiği gibi, hukukî işlemler arasında fark gözetmeksizin zorlananın sözlerini geçersiz saymaktır. (İ.P.)


İhtiyar Yaşlanmış kimse. Yaşlı.

Ist: İstek, arzu. Razı olmak. Katlanmak. Seçmek. Tensib etmek. Seçilmek. (Bak: İrade)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] seçme
[2] yaşlı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.