FANDOM


İHZAR Hazır etmek. Hazırlamak.

  • Huzura getirmek. Derpiş etmek.
  • Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi.

İHZARAT (İhzar. C.) Hazırlıklar, hazırlanmalar.

İHZAREN Huzura getirerek. Birini mahkemeye dâvet ederek.

  • Hazırlayarak, ihzar ederek.

İHZARÎ Hazırlık mahiyetinde olan. Hazırlayan.

İHZARİYE Aleyhine açılan dâva münasebetiyle getirilen şahıslardan, gönderilen mübaşir veya muhzirin masrafı karşılığı olarak tahsil edilen para. İhzariyeye mübaşir ve muhzirin at ve araba masrafından başka yemek, içmek gibi şahsî masrafları da ilâve edilirdi.

  • Birinin mahkemeye çağrılması için yazılan yazı.

İhzar Hazır etmek. Hazırlamak.

Huzura getirmek. Derpiş etmek.

Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi.

Hazar Bir şeyi bir kimseye vermeyip men ve hacr etmek.

Hazar Tahta ve kereste kesmeğe mahsus su ile işler büyük bıçkı.

Hazar Sulh zamanı. Barış zamanı.

Bir kimsenin huzuru, yakını.

Mukim olmak. Yolcu olmamak.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hazır etmek. Hazırlamak.

Huzura getirmek. Derpiş etmek. Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi.

Nuvola apps bookcase Köken

[1]

Balance icon Eş Anlamlılar

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.