FANDOM


İkame Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak.

Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) yerine geçme
[2] (eskimiş) yerine koyma
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.