FANDOM


Eğer bu eklentide resimler varsa, görüntülenmeyecekler. Orijinal eklentiyi indir


İKAMETE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

Temmuz 2006
Nüfus Hizmetleri Kanunu

 • Kabul Tarihi: 25/04/2006
 • Kanun No. 5490
 • Ülke genelindeki tüm adres bilgilerinin kaydedileceği bir “'Ulusal Adres Veri Tabanı”' oluşturulması,
 • Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşlarının ikamet adreslerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Veritabanındaki nüfus kütüklerine işlenmesi,
 • Yurt dışında yaşayan T.C. Vatandaşlarının ikamet ettiği ülke ve ilin MERNİS veritabanındaki nüfus kütüklerine işlenmesi,
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikamet adreslerine ilişkin veritabanının oluşturulması,İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

MERNİS

İKAMETE DAYALI

NÜFUS KAYIT

SİSTEMİ

Ulusal Adres

Veri Tabanı

Yurtdışında

yaşayan

TC vatandaşları

Veri Tabanı

Türkiye'’d'e

yaşayan

Yabancı uyruklu

kişiler

Türkiye'’d'e Yaşayan

Yabancı uyruklu

Kişiler ile Ulusal Adres

Veri Tabanı'’n'ın

EŞLEŞTİRİLMESİ

TC. Kimlik No

ile

ikamet adreslerinin

EŞLEŞTİRİLMESİ
Türkiye İstatistik

Kurumu

Sorumlu Kurumlar

Nüfus ve Vatandaşlık

İşleri

Genel Müdürlüğü

Mahalli İdareler

Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığı

Özel İdareler

Belediyeler
İkamete Dayalı

Nüfus Kayıt

Sistemi'’n'in

Geliştirilmesi

Çalışma Grubu

Organizasyon Şeması

YÜRÜTME KOMİTESİ

Tanıtım Stratejilerinin

Geliştirilmesi

Çalışma Grubu

Yazılım-Donanım-

Altyapı

Geliştirme

Çalışma Grubu

Ulusal Adres

Kayıt

Sisteminin

Geliştirilmesi

Çalışma

Grubu

İL YÜRÜTME KOMİTESİ

İLÇE YÜRÜTME KOMİTESİ
İl ve İlçe Yürütme Komitelerinin kurulması

İş Akışı

Yürütme Komitesi’nin Kurulması

Adres ve Numaralama Yönetmeliğinin çıkarılması

Numaralama bürolarının kurulması

Numaralamada görevli TÜİK personelinin eğitimi

Genelgelerin çıkarılması

Vali ve Belediye Başkanları toplantısı
TÜİK personeli tarafından numaralama eğitiminin verilmesi,

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde Özel İdareler tarafından numaralama çalışmasının yapılması

Numaralama çalışmasının alan kontrollerinin yapılması

Ulusal Adres Veritabanının oluşturulması

Kayıt bölgelerinin oluşturulması

Alan çalışması için anketör, kontrolör ve veri giriş elemanlarının tesbiti ve eğitimi

İş Akışı
İkamet adreslerinin belirlenmesine yönelik alan çalışması

'Bilgi Formu'’n'un' konutlara teslimi/doldurulması ve teslim alınması

Ulusal Adres Veritabanı ile MERNİS kayıtlarının eşleştirilmesi

MERNİS ile eşleşmeyen veya içinde eksiklikler bulunan formların hanelerin tekrar ziyaret edilmesi suretiyle düzeltilmesi

Kayıt bölgelerinin kontrolü ve Ulusal Adres Veritabanına son halinin verilmesi

İş Akışı
İkametgah adreslerinin Muhtarlıklarda askıya çıkarılması

Bu süreçte, askıdaki listelerde yer almamış kişilerin Ulusal Adres Veritabanındaki ikamet adresleri ile eşleştirilmesi.

Ulusal Adres Veritabanı ve İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'’n'e teslimi

Kayıt sistemlerinin güncel tutulması ve kamu hizmetlerinin bu kayıtlara dayalı olarak yürütülmesi

İş Akışı
''
Teşekkürler.....
 • Adres ve Numaralama Yönetmeliğinin MİGM ve NVİGM ile birlikte çıkarılması,
 • Ulusal adres veri tabanının altyapı çalışmalarını gerçekleştirerek veritabanının kurulması,
 • Özel idareler ve belediyelerce gerçekleştirilen numaralama ve levhalama çalışmalarının uygunluğunun yerinde tespiti amacıyla Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile beraber alan kontrolü yapılması,
 • Ulusal adres veritabanındaki yerleşim yeri adreslerinin nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile ilişkilendirilmesi amacıyla alan uygulamasının gerçekleştirilmesi,
 • Kanunda belirtilen iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ulusal adres veritabanı ile İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin İçişleri Bakanlığına devri.

Türkiye İstatistik Kurumu

GERİ DÖNÜŞ
 • Adres ve Numaralama Yönetmeliğinin TÜİK ve MİGM ile birlikte çıkarılması,
 • Ulusal adres veritabanının etkin, süratli ve güncel bir şekilde oluşturulmasının sağlanması,
 • İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin güncelliğinin sağlanması,
 • Kayıt sistemlerinin diğer kurum, kuruluş ve özel kişiler ile paylaşımının sağlanması.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

GERİ DÖNÜŞ
 • Adres ve Numaralama Yönetmeliğinin TÜİK ve NVİGM ile birlikte çıkartılarak belediyeler ve il özel idarelere bildirilmesi,
 • Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğe uygun olarak özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ve levhalama çalışmalarının takibi,
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ile beraber, özel idareler ve belediyeler tarafından yapılan numaralama ve levhalama çalışmasının alanda kontrolü.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

GERİ DÖNÜŞ
Ulaştırma Bakanlığı

 • Ulusal Adres Veritabanının oluşturulması ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin adresleri ile MERNİS kayıtlarının eşleştirilmesi amacıyla ülke genelinde yapılacak uygulamanın iletişim altyapısının oluşturulması.

GERİ DÖNÜŞ
Belediyeler ve Özel İdareler

 • Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması,
 • Ulusal Adres Veritabanına tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi,
 • Yapı belgelerinin ulusal adres veritabanı kullanılarak verilmesi.

GERİ DÖNÜŞ
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı veya Başkan Yardımcısı başkanlığında;
  Sorumlu kurumlar ve işbirliği yapılacak tüm kurum ve kuruluşların karar alıcı düzeyinde konu ile ilgili uzmanları

TÜİK,

NVİGM,

Mah. İd. Gn. Md.,

Ulaştırma Bak.

Yürütme Komitesi
 • Ulusal Adres Kayıt Sistemi ile İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarının ülke genelinde planlanması, uygulama yönteminin belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde;
  • Uygulayıcı olmak,
  • Kurumlar arası işbirliği sağlamak,
  • Gerektiğinde kurumların görevlerini tanımlamak,
  • Alt çalışma gruplarını yönlendirmek ve bu gruplar arasında koordinasyonu sağlamak ve
  • Çalışmanın uygulanmasında tüm aşamaları takip ederek doğabilecek sorunlara çözüm bulmak.

GERİ DÖNÜŞ

Yürütme Komitesi
Vali başkanlığında;

İl Özel İdare Genel Sekreteri,

Belediye Başkanı,

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü,

İl Mahalli İdareler Müdürü,

TÜİK Bölge Müdürü

İl Yürütme Komitesi

GERİ DÖNÜŞ
Kaymakam başkanlığında;
 Belediye Başkanı,
   Özel İdare Müdürü
  İlçe Nüfus Müdürü,
   TÜİK Sorumlusu, 

GERİ DÖNÜŞ

İlçe Yürütme Komitesi
 • TÜİK Yöntem Araştırmaları Dairesi Başkanlığında;
  TÜİK SİD, BİTD, Ankara Bölge Md., Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü.
 • Ulusal Adres Veritabanı’nın oluşturulması çalışmasının tüm süreçlerinin tanımlanması,
 • Uygulama yönteminin belirlenmesi,
 • Uygulamada yaşanacak sorunların çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların maliyetin belirlenmesi
 • Ulusal Adres Veritabanı’nın güncelleştirilmesine yönelik sistemin geliştirilmesi.

Ulusal Adres Kayıt Sistemini Geliştirme

GERİ DÖNÜŞ
 • TÜİK Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığında;
  TÜİK YAD, BİTD, DHD, Ankara Bölge
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.