FANDOM


  • Karar verileni söyleme,saklamayıp söyleme

KİTÂBÜ'L-İKRÂR

KİTÂB-ı SÂLİS-İ AŞAR

İKRAR HAKKINDA OLUP DÖRT BÂBI MÜŞTEMİLDİR

BÂB-ı EVVEL

İKRÂRIN ŞERÂ'İTİ BEYANINDADIR

MADDE 1572 - İkrâr, bir kimse diğer kinmesnenin kendisinde olan hakkını haber vermekdir. Ol kimseye mukirr ve ol kimesneye mukarrun leh ve ol hakka mukarrun bih denilir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.