FANDOM


Bakınız

Şablon:Disiplin - d {{Disiplin}}


Disiplin Dsiplin Disiplin amiri
Sicil Sicil amiri
Atamaya yetkili amir
Disiplin cezası Disiplin cezasının silinmesi Disiplin cezaları Tecziye Uyarma Kınama Aylıktan kesme Kademe ilerlemesinin durdurulması İhraç
Görevden uzaklaştırma Görev yeri değiştirme
Disiplin kurulları Disiplin kurulları

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Eğitim Disiplin mevzuatı (İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği) 2001 de kaldırıldı. Cezayı müfettiş belirler, Kurul kabul veya red kararı alınır?? Bu yanlış... 15 md - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, dosyada eksik gördüğü hususları tamamlattırır ve gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi ve belge de isteyebilir. Bu takdirde görüş bildirme süresi iki ayı geçemez Branş öğretmenleri için 4203 -1702 20 md ihtar - 22 öğrenci dövmek ... Ama sınıf öğretmenleri dövmez mantığıyla yasa da düzenleme yapılmamış... Bakanlığa yazıp düzeltmek lazım... 1702 sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun kaldırıldı. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yerine yönetmelik yok. İl Disiplin Kurulu hükümleri geçerli. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Polis Disiplin Kurulu Polis Akademisi Disiplin Kurulu Polis Meslek Yüksek Okulu Disiplin Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu İl Polis Disiplin Kurulu Fiilin ağırlığına göre cezayı disiplin kurulu takdir eder İl polis disiplin kurulu ile ilgili yargı kararları Emniyet Teşkilatı Kanunu EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
Üst ve Yüksek Disiplin Kurulları Üst Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu
Disiplin/Bazı kararlar İl polis disiplin kurulu ile ilgili yargı kararları Yüksek disiplin kurulunca savunma alınmasına gerek olmadığına dair Danıştay 12. Daire kararı
Disiplin mevzuatı Disiplin mevzuatı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yerine yönetmelik yok. İl Disiplin Kurulu hükümleri geçerli. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Ödül ve Disiplin Yönetmeliği - Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Vali y. başkanlığında İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu İl Öğrenci Disiplin Kurulu
Şablon:Disiplin kurulları Disiplin kurulu


2014-2015 eğitim öğretim yılı için, İl Öğrenci Disiplin Kurulu ilgi Valilik Oluru ile oluşturulmuştu. Ancak Müdürlüğümüzde görev yapan Müdür Yardımcısı/Şube Müdürleri arasında görev değişikliği yapılması nedeniyle, Ortaöğretim Şubesinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Lutfi AKDAN'ın İl Öğrenci Disiplin Kurulu başkanı olarak görevlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.