FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Özel eğitim - d
Şablon:Özel Eğitim - Şablon:ÜYÇ - Özel eğitim/Bursa - Şablon:Otizm - Şablon:Asperger


Özel eğitim Özel eğitim/Bursa Özel eğitim kurumları Özel eğitim kurumları/Bursa ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TANITIM EL KİTABI
Özel öğretim privite education Special education Special needs education
Son konular < Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı/Bursa Özel eğitim/Ana sınıfı/Bursa TBMM Üstün Yetenekli Çocuklar Raporu PCDI princeton modeli Çocuk Gelişimi Enstitüsü bizde yok. Fakülte içerisinde bölüm olarak bakılıyor. Bursa da kurulmalı.
Organizasyon ORGM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eskiden Özel Eğitim Daire Başkanlığı idi. http://orgm.meb.gov.tr/ Özel Eğitim Genel Müdürleri - Mustafa Baloğlu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Türkiye'de özel eğitim kurumları Bursa'da özel eğitim kurumları Mersin'de özel eğitim kurumları ARGEM Lisesi RAM/Bursa RAM/Nilüfer RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ Meslek Okulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(okulu) Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Nilüfer İşitme Engelliler Meslek Lisesi Bursa OÇEM BSM Bursa Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Eğitsel Değerlendirme Tanılaması
Üstün zekalıların eğitimi
Rehberliğin temel taşları
Kaynaştırma uygulaması
Eğitim Etkinlik çizelgesi zaman kullanımı bunlarda şart Özel eğitim sınıfı
Kaynaştırma eğitimi Kaynaştırma sınıfı Kaynaştırma öğrencisi mainstram
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
MEB'da BEP - Bireysel Eğitim Proğramı var öğretmenler ama uygulanmıyor.

Eğitim destek odası
Bursa'da özel eğitim Bursa'da PDR
Özel yetenek Özel yetenekli öğrenciler Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi Üstün Potansiyelli Çocuklar Üstün Yetenekli Çocuklar AÖL MAÖL SAT
Özel eğitim filimleri Her çocuk özeldir The Black Tre İdeot My name is khan
Özel eğitim/Mevzuatı Mevzuat/Özel eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 31.05.2006 - 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G. : 27305) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (Taslak) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Şablon:ÖZEL EĞİTİM

Bakınız

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [Http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Konu: İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu


VALİLİK MAKAMINA


Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17. Maddesinin (a) bendi geriği il özel eğitim hizmetleri kurulu görev süresinin 1 yıl olması ve bu sürenin 2014 Eylül ayı itibariyle dolması nedeniyle aynı yönetmeliğin 14. Maddesi gereği il özel eğitim hizmetleri kurulunun ekli listede adı- soyadı, görev yeri ve ünvanı yazılı kişilerden yeniden oluşturulması, şube müdürünün izinli-görevli olması durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü görev dağılımı listesinde bir sonraki şube müdürünün kurula başkanlık etmesi , Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 17. Maddesinin (ç) bendine göre; kurul üyelerinin Şube Müdürünün belirleyeceği günlerde haftada bir toplanması, ancak; kurul gündeminin yoğun olması ve kurul başkanının gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın toplanmaları, yeni kurulun 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren göreve başlaması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Konu : İl Özel Eğitim Hizmetleri KuruluEdit

VALİLİK MAKAMINA

İlgi :23/07/2012 tarih ve B.08.4.MEM.0.16.12-160.01/33180 sayılı il oluru.


Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereği, ilgi olur ile İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu 05/09/2012 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.

Görev değişikliğinden dolayı; kurul başkanının yedeği olarak Milli Eğitim Şube Müdürü Nebahat SEZGİN’in yerine Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet EKİZ’in görevlendirilmesi ve İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun ekli listedeki üyelerle göreve devam etmesi, Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, gereğini olurlarınıza arz ederim.

Atilla GÜLSAR Milli Eğitim Müdürü

OLUR 

Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

İl Özel Eğitim Hizmetleri KuruluEdit

VALİLİK MAKAMINA


Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17.maddesinin (a) bendi gereği il özel eğitim hizmetleri kurulu görev süresinin 1 yıl olması ve bu sürenin 2013 eylül ayı itibariyle dolması nedeniyle aynı yönetmeliğin 14. maddesi gereği il özel eğitim hizmetleri kurulunun ekli listede adı-soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı kişilerden yeniden oluşturulması, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17. maddesini (ç) bendine göre; kurul üyelerinin haftada bir toplanması, ancak; kurul gündeminin yoğun olması ve kurul başkanının gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın toplanmaları, yeni kurulun 02 Eylül 2012 tarihinden itibaren göreve başlaması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, gereğini olurlarınıza arz ederim.


Atilla GÜLSAR Milli Eğitim Müdürü


OLUR

..../07/2013

Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

İl Özel Eğitim Hizmetleri

Kurulu Üyeliği

VALİLİK MAKAMINAEdit

İlgi :a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

b) 12/07/2013 tarih ve 68239329/160.01/1727685 sayılı olur.

c) 13/09/2013 tarih ve 68239329/160.01/2467503 sayılı olur.


İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu üyesi Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Müdür Vekili Ümit YENİSOY'un yerine, aynı okula müdür olarak atanan Kenan DOĞRU'nun görevlendirilmesi, ilgi a) yönetmeliğin 17. Maddesi ç) bendinde "Kurul haftada bir toplanır. Ancak, kurul gündeminin yoğun olması ve kurul başkanının gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın kurul toplanır." denilmekte olup zamanın tasarruflu kullanılması verimliliğin artırılması için kurul başkanının sözlü çağrısı üzerine üyelerin görevli olduğu kurumun müdürüne bilgi vererek toplantılara katılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde, gereğini olurlarınıza arz ederim.

                                                                                                                      Atilla GÜLSAR

                                                                                                       Milli Eğitim MüdürüO L U R

… / 10 /2013


Adnan ÇAKIROĞLU

Vali a.

Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.