Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

İl genel meclisini, il encümenini ve valiyi,İfade eder.