FANDOM


Şablon:MEM/Komisyon T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 82418910-<...>-E.<...><...>

Konu: İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Komisyonu

VALİLİK MAKAMINA

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 25.06.2015 tarih ve 6586066 sayılı yazısı ve eki kılavuz.

Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Bakanlık teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan, bulundukları ilde en az 5 yıl süreyle kesintisiz görev yapanların iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yapılacağı bildirilmiştir.

İlgi yazı ekindeki Kılavuzun 7/6' ıncı bendinde " İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Bakanlıkça elektronik ortamda gönderilen kararnamelerde "dağıtım yapılmak üzere" ibaresi bulunanlar için norm ve ihtiyaç durumuna göre okul/kurum belirlenerek atama işlemi ilgili Valiliklerce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesi gereğince yapılacaktır " denilmektedir.

Bu nedenle aşağıda isimleri yazılı idareci ve personellerden İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Komisyonu oluşturulması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Hasan Lutfi AKDAN

İl Milli Eğitim Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim.

Eyüp Sabri KARTAL

Vali Yardımcısı

OLUR

<...>

Özdemir ÇAKACAK

Vali

S.No

ADI SOYADI

UNVANI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ 1 Mükerrem EKİNCİ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Komisyon Başkanı 2 İbrahim KAPLAN Şef Komisyon Üyesi 3 Nuri GÜNGÖR Şef Komisyon Üyesi 4 Mükerrem ÇETİNKAYA Tekniker Komisyon Üyesi 5 Tuğba AVCI Vhki Komisyon Üyesi Adres:Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mah. Ayrıntılı Bilgi İçin:M. EKİNCİ Şube Md. GMK Bulvarı 33130 Yenişehir/MERSİNE-Posta atama33_3@meb.gov.tr Tel: 0324 3291481-84 Dahili:216 Faks: 0324 3273518-19 Elektronik Ağ: http://mersin.meb.gov.tr Adres:Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mah. Ayrıntılı Bilgi İçin:M. EKİNCİ Şube Md. GMK Bulvarı 33130 Yenişehir/MERSİNE-Posta atama33_3@meb.gov.tr Tel: 0324 3291481-84 Dahili:216 Faks: 0324 3273518-19 Elektronik Ağ: http://mersin.meb.gov.tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.