FANDOM


Bakınız

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [Http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu

VALİLİK MAKAMINA

İlgi  :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

c) M.E.B. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09/07/2013 tarih ve 1680130 sayılı yazısı.

İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatı kadrolarında kullanılmak üzere KPSS 2013/1 yerleştirme işlemleri sonucunda 6 'ıncı ve 7 'inci derecede 2 adet Avukat, 10 'uncu derece 9 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile 19 adet Memur, 7 'inci derece 2 adet Memur kadrosuna yerleştirme yapıldığı Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazıları ve eki Yerleştirme Yapılan Adaylar Listesinde belirtilmektedir.

Bu nedenle İlimiz dahilinde ilgili kadrolara yerleştirilen aday Personellerin değerlendirme işlemi için ilgi (b) Yönetmelik uyarınca, aşağıda isim ve unvanları yazılı olanların "İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu'nda görevlendirilmeleri ile değerlendirme Kurulunun 31 Temmuz / 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında toplanarak gerekli incelemelerin yapılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.


Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü

OLUR <...>

Eyüp Sabri KARTAL Vali a. Vali Yardımcısı


İL DEĞERLENDİRME VE SINAV KURULU: Edit

BAŞKAN : Atilla GÜLSAR İl Milli Eğitim Müdürü Üye : Mustafa AKNUR İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı Üye : Mustafa SEVİNÇ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üye : Suat TOPAL İl Milli Eğitim Şube Müdürü Üye : Ömer KALDAN Şef Yedek Üye : Şevket BARCA İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yedek Üye : Abdurrahman ARSLAN İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı Yedek Üye : Ramazan YÜRÜK İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yedek Üye : Muhammet ASİL İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.