Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages

Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında,

  • a) Hukuk İşleri Müdürü,
  • b) Defterdar,
  • c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,
  • d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,
  • e) Tarım Orman ve Köyişleri Müdürü,
  • f) Bayındırlık ve İskan Müdüründen.

II - (Değişik: 13.1.1986-86/10286 K.)

Advertisement