FANDOM


Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında,

II - (Değişik: 13.1.1986-86/10286 K.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.