Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.307
pages

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [1]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Konu: İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ilgi yönetmeliğin "İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu" başlıklı 8. Maddesinde; "

  • ,İllerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün veya görevlendireceği Milli Eğitim Müdür Yardımcısının başkanlığında;
  • a) Atamadan sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün,
  • b) Özlük Şubesinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün,
  • c) İl Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği sayıda İlçe Milli Eğitim Müdürü veya Şube Müdürünün
  • ç) Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) 'nden sorumlu Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticisinin,
  • d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin,yer aldığı İl eğitim Personeli Planlama Kurulu oluşturulur." denilmektedir. Yukarıda anılan yönetmelik hükmü doğrultusunda İl Eğitim Personeli Planlama Kurulunun aşağıdaki listede adı soyadı, görev yeri ve görevi yazılı kişilerden oluşması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Veli SARIKAYA Milli Eğitim Müdür V.

OLUR

<...>

Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı