Aslında : İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu olmalıdır. Zira yönetmelikte kurul denmiyor. Kurul kavramı yerine bilakis komisyon kavramı olarak yer alıyor..

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [1]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar


İl millî eğitim danışma komisyonu,

Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için? Eylül ayında belirlenir.

Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.

(2) İl millî eğitim danışma komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin? il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılansorunlar? hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda? çözüm önerileri hazırlar? ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak? ilke ve yöntemönerilerinde bulunur.

(3) İl millî eğitim danışma komisyonu, il millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere? yılda en az iki defa toplanır.

Komisyon toplantısı öncesinde il millî eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise? komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir.? Toplantı gündemi il millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir.

Öneriler[düzenle | kaynağı değiştir]

Komisyon üzerine eleştiriler[düzenle | kaynağı değiştir]

Komisyon yapılanması üzerine swot analizi[düzenle | kaynağı değiştir]

Güçlü yanlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Zayıf yanlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Fırsatlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Tehditler[düzenle | kaynağı değiştir]

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Komisyon Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 24 – (1) İl millî eğitim danışma komisyonu,

 • valinin başkanlığında,
 • eğitimden sorumlu vali yardımcısı,
 • il millî eğitim müdürü, belediye başkanı,
 • il özel idaresi genel sekreteri,
 • rektör,
 • varsa eğitim fakültesi dekanı,
 • bir il millî eğitim müdür yardımcısı,
 • il eğitim denetmenleri başkanı,
 • ilçe millî eğitim müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci,
 • il genel meclisince seçilen iki üye,
 • il idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür,
 • ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları,
 • en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları,
 • dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilkokul,
 • ortaokul ve lise düzeyindeki iki okulun müdürleri ve öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen,
 • aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek ikişer öğrenci velisi,
 • bir halk eğitim merkezi müdürü, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü,
 • öğrenci sayısı en fazla olan özel ilkokul,
 • özel ortaokul ve özel lise düzeyindeki birer okulun müdürü ve bu okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, -*aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek birer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek bir öğrenci velisinden

oluşur.

Komisyon oluşma ve çalışma usülü[düzenle | kaynağı değiştir]

Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için Eylül ayında belirlenir. Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.

Komisyonun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

(2) İl millî eğitim danışma komisyonu,

 • eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve
 • eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur.

Komisyon toplantı zamanı[düzenle | kaynağı değiştir]

(3) İl millî eğitim danışma komisyonu, il millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine

 • biri öğretim yılı başında,
 • diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Komisyon toplantısı öncesinde il millî eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir.

Komisyon gündemi nasıl oluşur ve eklenir?[düzenle | kaynağı değiştir]

Toplantı gündemi

 • il millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir.
 • Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir.

Bursa Kurul toplantıları[düzenle | kaynağı değiştir]

26/06/2014 Tarihinde Saat 10.00 da Bursa Nilüfer Havva Aslanoba Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi

Toplantı Salonunda Yapılacak Olan 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2. Oturum İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı

Gündem Maddeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

• Açılış • Saygı duruşuİstiklal Marşı • Kurul Başkanının konuşması • Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar • Eğitim Öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri •Dilek ve temenniler •Kapanış


İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

5.Üye Prof.Dr. Murat Altun Eğitim Fakültesi Dekanı

6.Üye Kaldırıldı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

7.Üye Veli Sarıkaya İl Milli Eğitim Müdürü

8.Üye Ali Dursun İl Eğitim Denetmenleri Başkanı

9.Üye Eyüp Gül Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü

10.Üye Ahmet Gedik Kültür Ve Turizm İl Müdürü

11.Üye Kaldırıldı İl Genel Meclis Üyesi

12.Üye Kaldırıldı İl Genel Meclis Üyesi

13.Üye Fahrettin Gülener Btso Yönetim Kurulu Üyesi

14.Üye Selçuk Türkoğlu Türk Kamu-Sen İl Temsilcisi Ve Türk Eğit.Sen-2nolu Şube Bşk.

15.Üye Uygar Umut İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

16.Üye Mehmet Arı İl Milli Eğitim Şube Müdürü

17.Üye Gürhan Çokgezer Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

18.Üye Sabahattin Dülger Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü

19.Üye Mustafa Muharrem Tüfekçi Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü

20.Üye Şemistan Çelik Gazi İlkokulu Müdürü

21.Üye Ahmet Yaşar Gazi İlkokulu Öğretmeni]

22.Üye İhsan Altun Gazi İlkokulu Öğretmeni

23.Üye Derya Çalışkan Gazi İlkokulu Öğrencisi

24.Üye Ahmet Şimşek Gazi İlkokulu Öğrencisi

25.Üye Rabia Acar Gazi İlkokulu Velisi

26.Üye Arzu Kara Gazi İlkokulu Velisi

27.Üye Ahmet Çiftçi Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü

28.Üye Ertuğrul Demir Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Öğretmeni

29.Üye Selçuk Doğan Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Öğretmeni

30.Üye Semen Şengün Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Öğrencisi

31.Üye Bekir Önder Keskin Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Öğrencisi

32.Üye Sevinç Şengün Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Velisi

33.Üye Füsun Yaşar Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Velisi

34.Üye İsmail Başaran Tophane Teknik Ve End.Mes.Lisesi Müdürü

35.Üye Hıdır Sarıbal Tophane Teknik Ve End.Mes.Lisesi Öğretmeni

36.Üye Ertürk Kocamaz Tophane Teknik Ve End.Mes.Lisesi Öğretmeni

37.Üye Onay Perişan Tophane Teknik Ve End.Mes.Lisesi Öğrencisi

38.Üye Ahmet Furkan Sirkeci Tophane Teknik Ve End.Mes.Lisesi Öğrencisi

39.Üye Şadiye Korkmaz Tophane Teknik Ve End.Mes.Lisesi Velisi

40.Üye Sibel Tulpar Tophane Teknik Ve End.Mes.Lisesi Velisi

41.Üye Sibel Özmen Halk Eğitim Merkezi Müdürü

42.Üye İlker Özdemir Yıldırım Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürü

43.Üye Emine Örnek Özel Emine Örnek İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürü

44.Üye Selma Güler Özel Emine Örnek İlkokulu Öğretmeni

45.Üye Şeniz Erötçü Özel Emine Örnek Ortaokulu Öğretmeni

46.Üye Kemal Efe Akıt Özel Emine Örnek İlkokulu Öğrencisi

47.Üye Yiğit Akdeniz Özel Emine Örnek Ortaokulu Öğrencisi

48.Üye Vildan Meriç Özel Emine Örnek İlkokulu Velisi

49.Üye Akın Poroy Özel Emine Örnek Ortaokulu Velisi

50.Üye Abdurrahman Büyüktepe Özel Nilüfer Anadolu Lisesi Müdürü

51.Üye Mehmet Uysal Özel Nilüfer Anadolu Lisesi Öğretmeni

52.Üye Nezih Uysal Özel Nilüfer Anadolu Lisesi Öğrencisi

53.Üye Mehmet Uysal Özel Nilüfer Anadolu Lisesi Velisi


Millî Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği[düzenle | kaynağı değiştir]

İl millî eğitim danışma komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 24

(1) İl millî eğitim danışma komisyonu, valinin başkanlığında, eğitimden sorumlu vali yardımcısı, il millî eğitim müdürü, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, rektör, varsa eğitim fakültesi dekanı, bir il millî eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmenleri başkanı, ilçe millî eğitim müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, il genel meclisince seçilen iki üye, il idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür, ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları, en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları, dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki iki okulun müdürleri ve öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek ikişer öğrenci velisi, bir halk eğitim merkezi müdürü, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, öğrenci sayısı en fazla olan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise düzeyindeki birer okulun müdürü ve bu okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek birer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek bir öğrenci velisinden oluşur. Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için Eylül ayında belirlenir.

Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.

2) İl millî eğitim danışma komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur.

(3) İl millî eğitim danışma komisyonu, il millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Komisyon toplantısı öncesinde il millî eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir.

Toplantı gündemi il millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir.

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Bursa İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu

İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu başkanı:Vali yardımcısı Üye: İl Milli Eğitim Müdürü - Atilla Gülsar Üye:Hukuk İşleri Müdürü - Üye: Eğitim Denetmenleri…

İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu başkanı:Vali yardımcısı - Üye: İl Milli Eğitim Müdürü - Üye:Hukuk İşleri Müdürü - Üye: Eğitim Denetmenleri Başkanı…

AB İl Daimi Temas Noktası AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu * Çalışma Grupları AB Proje Ofisi İstanbul ilinde AB Faaliyetlerine İlişkin Haberler…

Aile Birliği Hesapları Genelgesi Okul Aile Birliği Mevzuat - Genelge ve Yazışmalar MilliEğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri…http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Eğitim_Bölgeleri_ve_Eğitim_Kurulları_Yönergesi

Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk MillîEğitim Sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Milli_Eğitim_Şurası_Yönetmeliği

Danışma Kurulu Afet ve Acil Durum Başkanlığı/Eğitim Kurulu *Eski İdari yapı: Afet İşleri Genel Müdürlüğü *Yenişehir: Mersin Yenişehirde sel felaketi…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Deprem_Danışma_Kurulu

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği…

2012 Olimpiyatlarına hazırlık projesi 2012 Olimpiyatlarında Klise açılımı/A4 TürkiyeMilli Olimpiyat Komitesi - TMOK Toğay BayatlıTürkiye Milli Eğitim

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MillîEğitimBakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığından…

ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü: İl ve ilçe millîeğitim müdürlüklerine bağlı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten bölümü, c) MillîEğitim

kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından; 1. Genel müdürlük, il, öğretim veeğitim kurumları kadrolarındaki (8) inci meslek derecesinden (5) inci…

Hukuki mesnedi İl İdaresi Kanunu İlgili Hükümler Madde 57 - İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim

çerçevesinde, gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul…


Şablon:Bursa MEM - d {{Bursa MEM}}


Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü [2]
Bursa MEM/Haberleri

Bursa MEM/Şubeler
Bursa MEM/İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü
Bursa MEM/İnsan Kaynakları
Bursa MEM/Temel Eğitim
Bursa MEM/Orta Öğretim, Denklik
Bursa MEM/Din Öğretimi
Bursa MEM/Mesleki ve Teknik Eğitim
Bursa MEM/Özel Eğitim ve Rehberlik
Bursa MEM/Hayat boyu öğrenme
Bursa MEM/Özel Büro
Bursa MEM/Hukuk
Bursa MEM/Strateji Geliştirme
Bursa MEM/Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Bursa MEM/İnşaat Emlak Birimi
Bursa MEM/Özel Öğretim
Bursa MEM/Destek Hizmetleri
Bursa MEM/Sivil Savunma

Kamu Hizmet Standartları

Bursa MEM/Kamu Hizmet Standartları
Bursa MEM/Kamu Hizmet Standartları Denetleme Formu
Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
Bursa MEM/Spor - Bursa MEM/Spor/İl görevlendirmeleri
BUrsa MEM/İzcilik/Görevlendirme
Bursa MEM/Okul dönüşümleri

Bursa'da İÖO'ları
Bursa'da Orta Öğretim
Bursa'da Mesleki Eğitim
Bursa meslek eğitim merkezlerinin iletişim adresleri
Bursa'da Din Eğitimi
Bursa'da Yaygın Eğitim
Bursa'da Hayat Boyu Öğrenme
Bursa Mem/Açık Lise

Sorunlar
Bursa MEM/Sorunlar

Bursa Gemlik Karacaali Spor ve İzcilik Okulu - Bursa BŞB ne tahsis talebi

Bursa MEM/Konular
Bursa MEM/Hizmetiçi eğitim

Bursa MEM/İmza Yetki Devri Konuları

BUrsa MEM/Spor
Bursa MEM/OBESİ - OBESİ
Bursa MEM/Spor salonları
Bursa MEM/Bursa BŞB - 100 Okula 100 Spor Salonu Projesi
Bursa MEM/Okul Spor Külüpleri
Bursa MEM/Rakamlarla spor

Bursa MEM/Yemekhane- Sorumlu Şb.Md.Osman BAT
Bursa MEM/Yemekhane Yönergesi
Bursa MEM/Yemek Listesi]
Bursa MEM/Yemekhane Çalışanları
Bursa MEM/ARGE
Bursa MEM Arge-görevlendirme

Bursa MEM/Hayırseverler

Bilen Patent sunu isteyeceğiz. Vali Bey istiyor.
Abdurrahman Vardar İÖO Resim iş
Artan ödeneklerde alt yapı vs izin istenmeyecek Bakan genelgesi
Teknoloji ve tasarım kursu/Bursa11-29 Haziran 2012Zübeyde H. KML Özel Öğretim Kurumları tasarım öğretmenleri
MEM Mevzuat
Bursa MEM/Görev Dağılımı
Bursa MEM/Günlük Bursa MEM/Teşkilat Şeması
Yurt dışı izinler ve yetki devri
Yurt dışı araçla gezi için gereken belgeler
Bursa MEM/Burslar ve Yurtlar Bölümü
Bursa MEM/Burslar ve Yurtlar Bölümü ve Bütçe Bölümü -
Gündem

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
Ali DURSUN - İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
Yusuf ERGÜN - İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yrd
Mustafa AKNUR - İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yrd.
Bursa 2013/2014 Eğitim Denetmenleri Toplantısı
Bursa MEM /İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

Okul müdür odaları 32 m2

Bursa MEM Ortak Projeler
BUSEDER
Mersin MEM okul denetim formu genelgesi

Bursa BİTEFO web sitesi

MEM Danışma Kurulu İl Milli Eğitim Danışma Kurulu
İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa
Şablonlar
Bursa MEM/OBESİ - Şablon:Bursa MEM/OBESİ
Bursa MEM/Gündem - Şablon:Bursa MEM/Gündem
Bursa MEM/ARGE - Şablon:Bursa MEM/ARGE
Bursa MEM/Hayırseverler - Bursa MEM/Okul yapımı - Şablon:Bursa MEM/Hayırseverler
Bursa BİTEFO - Şablon:Bursa BİTEFO
Bursa MEM/Teşkilat - Şablon:Bursa MEM/Teşkilat
Bursa MEM/Projeler - Şablon:Bursa MEM/Projeler
Bursa MEM/Şubeler -Şablon:Bursa MEM/Şubeler
Bursa MEM/Dyned - Şablon:Bursa MEM/Dyned

Şablon:Bursa MEM/OBESİ - d {{Bursa MEM/OBESİ}}


OBESİ - Bursa MEM/OBESİ
Okul sporları
Bursa okul sporları http://www.bursaokulsporlari.com
Okul sporları fikstürü/Bursa
Okul sporları fikstürü/Bursa/2012-2013
Bursa İlçeleri OBESİ koordinatörleri

Bursa OBESİ/Branş koordinatörleri
Bursa OBESİ/Branş il koordinatörleri
Bursa OBESİ/Branş ilçe koordinatörleri
Bursa OBESİ/Branş okul koordinatörleri

İl ligleri -Bursa MEM/OBESİ il ligleri
İlçe ligleri - Bursa MEM/OBESİ ilçe ligleri
Okullararası ligler

Okul içi spor ligleri
Bursa okul içi spor ligleri
Sınıflar arası spor ligler
Bursa sınıflar arası spor ligler
Şubeler arası spor ligler - Bursa şubeler arası spor ligler
Okul spor branşları - Bursa okul spor branşları

Okul sporları/Tenis - Duvar tenisi

Okullarda olimpik yetenek tesbiti

- Bursa OBESİ'den sorumlu şube müdürü
Varol Çakır - Bursa OBESİ İl Koordinatörü
Ramazan Çakmak - Tören ve kutalamalar Futbol
Taşkın Sarıkaya - Halk oyunları
Metin Yıldırım - Futbol
Ertan Akar Cimnastik -Halter
Pınar Özhan
Ethem Gürbudak Futbol Voleybol
Tamer Dönmez
Müjgat Gülen - Voleybol


Şablon:Bursa MEM/Gündem -d


Gündemdeki konular buraya işlenecek
Bursa MEM
Bursa MEM/Günlük- Gündem
Bursa MEM/İhaleyle Hizmetli Alımı

Bursa MEM/Günlük

Bursa MEM/Dyned Şevket BARCA
Bursa MEM/TKY
Bursa MEM/Görev dağılımı
Bursa MEM/Teşkilat Şeması
Bursa MEM/Teşkilat

Bursa MEM/Okul Sütü Projesi
Bursa MEM/Yemek Listesi

Bursa MEM/Burslar ve Yurtlar Bölümü ve Bütçe Bölümü
Gündem - Bursa MEM

Şablon:Bursa MEM/ARGE - d


ARGE - AR-GE - Arge

Bursa MEM/ARGE
Bursa MEM/ARGE-görevlendirme
Bursa MEM/ARGE-projeler
MEB/ARGE

Mevzuat
ARGE

Şablon:Bursa MEM/Hayırseverler - d


Bursa MEM/Hayırseverler
Hayri Tokaman
Kazım İbrahim Önal - Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi
Rotary Kulübü- Emine Özkurt- Sevim Ağaç- Hüseyin Özdilek- Aziz Torun- Mustafa Dörtçelik- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası- Şahin Yılmaz- Musa Coşkun- Hüner Kriko -Salih İbrahim Kırcalı- Hüsniye-İbrahim Çağlayan- Mutlusan Model Hüseyin Özdilek İbrahim Çağlayan Sevim Agaç Hüseyin Karabacak Muzaffer Samda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ali Olağaner Cafer Yener Emirkop Adem Yakar Hacı Şahin Yılmaz Nilüfer Organize Sanayi Ufuk Ocak Muammer Ağım Süleyman Memiş Yalçın Sünnetçioğlu Mehmet Yıldız Sami Evkuran Yaşar-Yılmaz Küçükçalık Bedriye Gündüz Kemal-Lale Kılıç Ali Karasu Sedat Karan Hediye Kevser-Mehmet Karaçar Semiha Acar Necati Coşkun Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ahmet Dink Musa Coşkun Mehmet Yıldız İbrahim Orhan Yaşar Küçükçalık Sadık Yılmaz Musa Coşkun Tayfur Çoşkunüzer Kazım İbrahim Önal Zahit Şükrü Ezim Zeki Zorlu Mehmet Göztepe Remzi Zümrüt Osman Altınoğlu İrfan Önal-Osman Önal

Şablon:Bursa BİTEFO - d


BİTEFO - EBİTEFO
BİTEFO görevlendirme esasları
Bursa BİTEFO - Bursa EBİTEFO
Bursa BİTEFO/Görevlendirme
Bursa BİTEFO/İl koordinatörü
Bursa BİTEFO/BİTEFO yeterliler
Bursa BİTEFO/BİTEFO yetersizler
Bursa BİTEFO/BİTEFO toplantı
EBİTEFO-BİTEFO Modülü

FATİH projesi

Bursa BİTEFO web sitesi

444 83 83 Alo eğitim hattı
e-okul
mail: egitek@meb.gov.tr
web adresi: http://www.egitek.meb.gov.tr
eğitim portali : http://www.egitim.gov.tr

Şablon:Bursa MEM/Teşkilat - d
{{Bursa MEM/Teşkilat}}


Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bursa MEM/Teşkilat
Bursa MEM/Görev Dağılımı

Münir Karaloğlu - Bursa Valisi

Eyüp Sabri Kartal - Eğitimden Sorumlu Vali Yrd

Mustafa Bilici - Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Vekili

Bursa MEM/Müdür yardımcıları
1- Mustafa SEVİNÇ Müdür Yardımcısı
:Şube müdürleri:
::Ö.Faruk BEKTAŞ
::İbrahim ATAMAN
:Kemal ÜNAL
2-Mustafa BİLİCİ - Müdür Yardımcısı
:Sorumlu Olduğu müdür yardımcıları:

Bursa MEM/Şube müdürleri
ŞUBE MÜDÜRLERİ (İsimlere göre)
1-İbrahim ATAMAN- Strateji Geliştirme
2-Ö.Faruk BEKTAŞ - Meslek Liseleri- Obesi
3-Nejat Dişçi-İnsan Kaynakları 2 Yönetici Görevlendirme Hizmetiçi Eğitim
4-Kemal ÜNAL - Hayat Boyu Öğrenme, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
5-Mehmet ARI - İnsan Kaynakları 3 Personel Atama ve Özlük Sicil
6-Seyfettin MAYUK - Destek Hizmetleri 1
7-Feyyaz BULUTLAR - Destek Hizmetleri 2
8-Nevzat GÜLTEKİN - Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
9-Hüseyin HACIOĞLU -Özel Eğitim ve Rehberlik
10-Cevat ÖZ - Bilgi İşlem-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
11-Mustafa ÇAĞLAYAN- Hukuk, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Bursa MEM/İlçe Müdürleri görevlendirme
1-Osmangazi : Gürhan Çokgezer Biga
2-Yıldırım : Sebahattin Dülger
3-Nilüfer : Mustafa Muharrem Tüfekçi
4-Orhangazi : Hüseyin Karadursun
5-İznik : Mevlüt Semerci
6-Yenişehir : Musa Ayaz
7-Gemlik : Mehmet Duran
8-Karacabey : Emin Dingin
9-Mustafakemalpaşa : Mustafa Efe
10-İnegöl : Fatih Bilican
11-Keles : Şemsi İşleyen
12-Kestel : Mehmet Ercüment
13-Mudanya : Osman Şeker
14-Büyükorhan : Suat Topal
15-Gürsu : Hayrul Döğen
16-Orhaneli : Mehmet Tayır
17-Harmancık : Hasan Hüseyin Özdemir

İcrai (fonksiyonel) şubeler
1-Bursa MEM/Temel Eğitim Şube Müdürlüğü
2-Bursa MEM/Orta Öğretim Şube Müdürlüğü
3-Bursa MEM/Hayatboyu öğrenme şubesi - Kemal Ünal
4-Bursa MEM/Din Öğretimi Şube Müdürlüğü
5-Bursa MEM/Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
6-Bursa MEM/
Bursa MEM/
Bursa MEM/
Şubeler
Bursa Okul Öncesi Bölümü
Bursa OBESİ Bölümü
Bursa MEM/Okul Aile Birliği Bölümü
İcrai (fonksiyonel) birimler
Bursa MEM/Fonksiyonel birimler
1-Açık lise http://www.bursaaciklise.com Bursa Mesleki Açık Öğretim Lisesi Destek Platformu
2-Araçlar - Seyfettin Mayuk
3-AR-GE - İbrahim ATAMAN
4-BİM - Bilgi İşlem -Cevat Öz
5-Bütçe - Feyyaz Bulutlar
6-Destek Hizmetleri 1 - [[]]
7-Din öğretimi - Tahsin Yazır
8-Dİn eğitimi/OBESİ - Tahsin Yazır
9-Donatım - Osman BAT -
10-Dyned -Ramazan Yürük -
11-Dyned/Orta öğretim - - Muhammed ASİL
12-Eğitim Teknolojileri -Nebahat SEZGİN
13-Eğitim Bilişim Ağı http://www.eba.gov.tr/ 14-E-Akademi
15-e-okul -
16-e-müfredat
17-e-ders
18-Genel evrak - Osman BAT
19-İlsis -
20-İnşaat Emlak - Haşmet Yahya KARTOĞLU
21-Orta Öğretim - Muhammed ASİL
22-Orta Öğretim OBESİ-Muhammed Asil
23-Hukuk - Leyla OFLAZ
24-İnsan Kaynakları - Necat Dişçi
25-Iks
26-OBESİ - Bursa OBESİ
27-OÖE - Ramazan Yörük
28-OAB - Bursa OAB - İbrahim ATAMAN
29-ÖER - Özel Eğitim ve Rehberlik - Şükrü BİLDİK
30-ÖÖ - Özel Öğretim - Mehmet EKİZ
31-MEBİS -
32-MEBBİS
33-Mesleki ve Teknik Eğitim -Suat Topal
34-Meslek Liseleri- Obesi-Suat Topal
35-Mutemetlik - Osman BAT
36-Stratejik Geliştirme - İbrahim ATAMAN 37-Stratejik Plan - Halis Korkmaz
38-Tefbis
39-Temel eğitim şubesi - Ramazan Yürük
40-Temel Eğitim OBESİ - Arzu Ayyıldız
41-UMEM - Bursa MEM/UMEM
42-Ücretsiz ders kitapları - Seyfettin Mayuk
43-[OÖE] -Ramazan Yürük
46-VBS - Veli Bilgilendirme Sistemi [3]
Proje sorumluları
Dyned - Ömer Faruk Bektaş
Okullar Hayat Olsun Projesi -
Öğrenen Şehirler Projesi - OECD

Teftiş ve Denetim
Yavuz Bayar Eğitim Denetmenleri Başkanı

Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.k12.tr

Şablon:Bursa MEM projeler - d


Bursa MEM

Bursa MEM/Projeler

DYNED/Bursa - Bursa MEM/Dyned

Bursa MEM/YSÖP - YSÖP
YSÖP Değerlendirme Toplantısı

81 İlden 81 Yıldız Eğitim Projesi -2 Haziran 2012 Cumartesi Bolu-Abant'ta gerçekleştirilecektir
Bursa MEM/81 İlden 81 Yıldız Eğitim Projesi
Akıllı tahta projesi - FATİH projesi
Bursa'da Fatih Projesi - Kemal Akar -
Bursa MEM - BİM sorumlusu Gökhan Ak
Ensar Manav - Bursa MEM - BİM sorumlu md yrd.
Bursa Fatih Projesi toplantısı/(İlçe Mdleri+Projedeki okul md+Bilişim öğretmenleri + BİTEFO) - 30 Mart 10 Cuma Eğitim vadisinde
Bursa bilişim teknolojileri il koordinatörü

Koordinatör
Bursa MEM/Dyned
Bursa Dyned - Dyned

Bursa Okul Öncesi Eğitim
Bursa bağımsız OÖE kurumları
Bursa OÖE kurumları
Bursa OÖE AB projeleri
Bursa OÖE beyaz bayrak
Bursa OÖE cimnastik salonları

Bursa Beyaz Bayrak
Bursa Pisa başarısı
Bursa e-twinning
Bursa AB projeleri
Bursa MEM/Okul Sütü Projesi
Bursa MEM/TKY

Bilişim vadisi

Şablon:Bursa MEM/Şubeler - d


Bursa MEM/Şubeler
Bursa MEM/Temel eğitim -
Bursa MEM/Din eğitimi - Tahsin Yazır

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında İ.H.Liselerinde Uyg.Haftalık Ders Çizelgeleri
İstiklal Marşı Kurul Kararı

Güzel_Sanatlar_Lisesi_İstiklal_Marşı_Oratoryosu

Güzel Sanatlar Lisesi İstiklal Marşı Oratoryosu

Güzel Sanatlar Lisesi İstiklal Marşı Oratoryosu Kara Talih

Şablon:İMO - d


İstiklal marşı oratoryosu
İstiklal Marşı Oratoryosu
İstiklal Marşı/Oratoryo
İstiklal Marşı
Istiklal Marsi (Acemsiran)

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi Performans videosu youtube ve dailymotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklâl Marşı Oratoryosu/Yenişehir Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi Performans videosu youtube veya dailmotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Şevket Pozcu Lisesi Performans videosu youtube veya dailmotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Dumlupınar Lisesi Performans videosu sevenload veya dailmotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Müftülüğü
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Kaymakamlığı
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Kaymakamlığı ve Mersin Devlet Opera ve Balesi


İstiklal Marşı Oratoryosu/Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
İstiklal Marşı Oratoryosu/Şevket Pozcu Lisesi
İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Dumlupınar Lisesi
İstiklâl Marşı Oratoryosu/Yenişehir Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi
*== İstiklal Marşı Oratoryosu/2011 ==
*İstiklal Marşı Oratoryosu/2009
*İstiklal Marşı Oratoryosu/2010
*İstiklal Marşı Oratoryosu/2011

*İstiklal Marşı Oratoryosu/linkler
*İstiklal Marşı Oratoryosu/RESİMLER
*İstiklal Marşı Oratoryosu/VİDEOLAR
*İstiklal Marşı Oratoryosu/PPT
*İstiklal Marşı Oratoryosu/SÖZ
*İstiklal Marşı Oratoryası/A4

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Haberleri
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Resimleri
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Videoları
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Senaryo metinleri

* İstiklal Marşı Oratoryosu 2011 - TvNet Video Haberi
Şablon:İstiklal marşı oratoryosu
Şablon:İstiklal Marşı

İstiklal Marşı oratoryo A-4 sf 2.jpg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.