FANDOM


Bakınız

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [Http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Bakınız

Şablon:Bursa MEM - d {{Bursa MEM}}


Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü [1]
Bursa MEM/Haberleri

Bursa MEM/Şubeler
Bursa MEM/İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü
Bursa MEM/İnsan Kaynakları
Bursa MEM/Temel Eğitim
Bursa MEM/Orta Öğretim, Denklik
Bursa MEM/Din Öğretimi
Bursa MEM/Mesleki ve Teknik Eğitim
Bursa MEM/Özel Eğitim ve Rehberlik
Bursa MEM/Hayat boyu öğrenme
Bursa MEM/Özel Büro
Bursa MEM/Hukuk
Bursa MEM/Strateji Geliştirme
Bursa MEM/Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Bursa MEM/İnşaat Emlak Birimi
Bursa MEM/Özel Öğretim
Bursa MEM/Destek Hizmetleri
Bursa MEM/Sivil Savunma

Kamu Hizmet Standartları

Bursa MEM/Kamu Hizmet Standartları
Bursa MEM/Kamu Hizmet Standartları Denetleme Formu
Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
Bursa MEM/Spor - Bursa MEM/Spor/İl görevlendirmeleri
BUrsa MEM/İzcilik/Görevlendirme
Bursa MEM/Okul dönüşümleri

Bursa'da İÖO'ları
Bursa'da Orta Öğretim
Bursa'da Mesleki Eğitim
Bursa meslek eğitim merkezlerinin iletişim adresleri
Bursa'da Din Eğitimi
Bursa'da Yaygın Eğitim
Bursa'da Hayat Boyu Öğrenme
Bursa Mem/Açık Lise

Sorunlar
Bursa MEM/Sorunlar

Bursa Gemlik Karacaali Spor ve İzcilik Okulu - Bursa BŞB ne tahsis talebi

Bursa MEM/Konular
Bursa MEM/Hizmetiçi eğitim

Bursa MEM/İmza Yetki Devri Konuları

BUrsa MEM/Spor
Bursa MEM/OBESİ - OBESİ
Bursa MEM/Spor salonları
Bursa MEM/Bursa BŞB - 100 Okula 100 Spor Salonu Projesi
Bursa MEM/Okul Spor Külüpleri
Bursa MEM/Rakamlarla spor

Bursa MEM/Yemekhane- Sorumlu Şb.Md.Osman BAT
Bursa MEM/Yemekhane Yönergesi
Bursa MEM/Yemek Listesi]
Bursa MEM/Yemekhane Çalışanları
Bursa MEM/ARGE
Bursa MEM Arge-görevlendirme

Bursa MEM/Hayırseverler

Bilen Patent sunu isteyeceğiz. Vali Bey istiyor.
Abdurrahman Vardar İÖO Resim iş
Artan ödeneklerde alt yapı vs izin istenmeyecek Bakan genelgesi
Teknoloji ve tasarım kursu/Bursa11-29 Haziran 2012Zübeyde H. KML Özel Öğretim Kurumları tasarım öğretmenleri
MEM Mevzuat
Bursa MEM/Görev Dağılımı
Bursa MEM/Günlük Bursa MEM/Teşkilat Şeması
Yurt dışı izinler ve yetki devri
Yurt dışı araçla gezi için gereken belgeler
Bursa MEM/Burslar ve Yurtlar Bölümü
Bursa MEM/Burslar ve Yurtlar Bölümü ve Bütçe Bölümü -
Gündem

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
Ali DURSUN - İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
Yusuf ERGÜN - İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yrd
Mustafa AKNUR - İl Eğitim Denetmenleri Başkan Yrd.
Bursa 2013/2014 Eğitim Denetmenleri Toplantısı
Bursa MEM /İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

Okul müdür odaları 32 m2

Bursa MEM Ortak Projeler
BUSEDER
Mersin MEM okul denetim formu genelgesi

Bursa BİTEFO web sitesi

MEM Danışma Kurulu İl Milli Eğitim Danışma Kurulu
İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa
Şablonlar
Bursa MEM/OBESİ - Şablon:Bursa MEM/OBESİ
Bursa MEM/Gündem - Şablon:Bursa MEM/Gündem
Bursa MEM/ARGE - Şablon:Bursa MEM/ARGE
Bursa MEM/Hayırseverler - Bursa MEM/Okul yapımı - Şablon:Bursa MEM/Hayırseverler
Bursa BİTEFO - Şablon:Bursa BİTEFO
Bursa MEM/Teşkilat - Şablon:Bursa MEM/Teşkilat
Bursa MEM/Projeler - Şablon:Bursa MEM/Projeler
Bursa MEM/Şubeler -Şablon:Bursa MEM/Şubeler
Bursa MEM/Dyned - Şablon:Bursa MEM/Dyned

Bakınız

Şablon:Bursa MEM/OBESİ - d {{Bursa MEM/OBESİ}}


OBESİ - Bursa MEM/OBESİ
Okul sporları
Bursa okul sporları http://www.bursaokulsporlari.com
Okul sporları fikstürü/Bursa
Okul sporları fikstürü/Bursa/2012-2013
Bursa İlçeleri OBESİ koordinatörleri

Bursa OBESİ/Branş koordinatörleri
Bursa OBESİ/Branş il koordinatörleri
Bursa OBESİ/Branş ilçe koordinatörleri
Bursa OBESİ/Branş okul koordinatörleri

İl ligleri -Bursa MEM/OBESİ il ligleri
İlçe ligleri - Bursa MEM/OBESİ ilçe ligleri
Okullararası ligler

Okul içi spor ligleri
Bursa okul içi spor ligleri
Sınıflar arası spor ligler
Bursa sınıflar arası spor ligler
Şubeler arası spor ligler - Bursa şubeler arası spor ligler
Okul spor branşları - Bursa okul spor branşları

Okul sporları/Tenis - Duvar tenisi

Okullarda olimpik yetenek tesbiti

- Bursa OBESİ'den sorumlu şube müdürü
Varol Çakır - Bursa OBESİ İl Koordinatörü
Ramazan Çakmak - Tören ve kutalamalar Futbol
Taşkın Sarıkaya - Halk oyunları
Metin Yıldırım - Futbol
Ertan Akar Cimnastik -Halter
Pınar Özhan
Ethem Gürbudak Futbol Voleybol
Tamer Dönmez
Müjgat Gülen - Voleybol


Bakınız

Şablon:Bursa MEM/Gündem -d


Gündemdeki konular buraya işlenecek
Bursa MEM
Bursa MEM/Günlük- Gündem
Bursa MEM/İhaleyle Hizmetli Alımı

Bursa MEM/Günlük

Bursa MEM/Dyned Şevket BARCA
Bursa MEM/TKY
Bursa MEM/Görev dağılımı
Bursa MEM/Teşkilat Şeması
Bursa MEM/Teşkilat

Bursa MEM/Okul Sütü Projesi
Bursa MEM/Yemek Listesi

Bursa MEM/Burslar ve Yurtlar Bölümü ve Bütçe Bölümü
Gündem - Bursa MEM

Bakınız

Şablon:Bursa MEM/ARGE - d


ARGE - AR-GE - Arge

Bursa MEM/ARGE
Bursa MEM/ARGE-görevlendirme
Bursa MEM/ARGE-projeler
MEB/ARGE

Mevzuat
ARGE

Bakınız

Şablon:Bursa MEM/Hayırseverler - d


Bursa MEM/Hayırseverler
Hayri Tokaman
Kazım İbrahim Önal - Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi
Rotary Kulübü- Emine Özkurt- Sevim Ağaç- Hüseyin Özdilek- Aziz Torun- Mustafa Dörtçelik- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası- Şahin Yılmaz- Musa Coşkun- Hüner Kriko -Salih İbrahim Kırcalı- Hüsniye-İbrahim Çağlayan- Mutlusan Model Hüseyin Özdilek İbrahim Çağlayan Sevim Agaç Hüseyin Karabacak Muzaffer Samda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ali Olağaner Cafer Yener Emirkop Adem Yakar Hacı Şahin Yılmaz Nilüfer Organize Sanayi Ufuk Ocak Muammer Ağım Süleyman Memiş Yalçın Sünnetçioğlu Mehmet Yıldız Sami Evkuran Yaşar-Yılmaz Küçükçalık Bedriye Gündüz Kemal-Lale Kılıç Ali Karasu Sedat Karan Hediye Kevser-Mehmet Karaçar Semiha Acar Necati Coşkun Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ahmet Dink Musa Coşkun Mehmet Yıldız İbrahim Orhan Yaşar Küçükçalık Sadık Yılmaz Musa Coşkun Tayfur Çoşkunüzer Kazım İbrahim Önal Zahit Şükrü Ezim Zeki Zorlu Mehmet Göztepe Remzi Zümrüt Osman Altınoğlu İrfan Önal-Osman Önal

Bakınız

Şablon:Bursa BİTEFO - d


BİTEFO - EBİTEFO
BİTEFO görevlendirme esasları
Bursa BİTEFO - Bursa EBİTEFO
Bursa BİTEFO/Görevlendirme
Bursa BİTEFO/İl koordinatörü
Bursa BİTEFO/BİTEFO yeterliler
Bursa BİTEFO/BİTEFO yetersizler
Bursa BİTEFO/BİTEFO toplantı
EBİTEFO-BİTEFO Modülü

FATİH projesi

Bursa BİTEFO web sitesi

444 83 83 Alo eğitim hattı
e-okul
mail: egitek@meb.gov.tr
web adresi: http://www.egitek.meb.gov.tr
eğitim portali : http://www.egitim.gov.tr

Bakınız

Şablon:Bursa MEM/Teşkilat - d
{{Bursa MEM/Teşkilat}}


Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bursa MEM/Teşkilat
Bursa MEM/Görev Dağılımı

Münir Karaloğlu - Bursa Valisi

Eyüp Sabri Kartal - Eğitimden Sorumlu Vali Yrd

Mustafa Bilici - Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Vekili

Bursa MEM/Müdür yardımcıları
1- Mustafa SEVİNÇ Müdür Yardımcısı
 :Şube müdürleri:
 ::Ö.Faruk BEKTAŞ
 ::İbrahim ATAMAN
 :Kemal ÜNAL
2-Mustafa BİLİCİ - Müdür Yardımcısı
 :Sorumlu Olduğu müdür yardımcıları:

Bursa MEM/Şube müdürleri
ŞUBE MÜDÜRLERİ (İsimlere göre)
1-İbrahim ATAMAN- Strateji Geliştirme
2-Ö.Faruk BEKTAŞ - Meslek Liseleri- Obesi
3-Nejat Dişçi-İnsan Kaynakları 2 Yönetici Görevlendirme Hizmetiçi Eğitim
4-Kemal ÜNAL - Hayat Boyu Öğrenme, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
5-Mehmet ARI - İnsan Kaynakları 3 Personel Atama ve Özlük Sicil
6-Seyfettin MAYUK - Destek Hizmetleri 1
7-Feyyaz BULUTLAR - Destek Hizmetleri 2
8-Nevzat GÜLTEKİN - Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
9-Hüseyin HACIOĞLU -Özel Eğitim ve Rehberlik
10-Cevat ÖZ - Bilgi İşlem-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
11-Mustafa ÇAĞLAYAN- Hukuk, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Bursa MEM/İlçe Müdürleri görevlendirme
1-Osmangazi : Gürhan Çokgezer Biga
2-Yıldırım : Sebahattin Dülger
3-Nilüfer : Mustafa Muharrem Tüfekçi
4-Orhangazi : Hüseyin Karadursun
5-İznik : Mevlüt Semerci
6-Yenişehir : Musa Ayaz
7-Gemlik : Mehmet Duran
8-Karacabey : Emin Dingin
9-Mustafakemalpaşa : Mustafa Efe
10-İnegöl : Fatih Bilican
11-Keles : Şemsi İşleyen
12-Kestel : Mehmet Ercüment
13-Mudanya : Osman Şeker
14-Büyükorhan : Suat Topal
15-Gürsu : Hayrul Döğen
16-Orhaneli : Mehmet Tayır
17-Harmancık : Hasan Hüseyin Özdemir

İcrai (fonksiyonel) şubeler
1-Bursa MEM/Temel Eğitim Şube Müdürlüğü
2-Bursa MEM/Orta Öğretim Şube Müdürlüğü
3-Bursa MEM/Hayatboyu öğrenme şubesi - Kemal Ünal
4-Bursa MEM/Din Öğretimi Şube Müdürlüğü
5-Bursa MEM/Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
6-Bursa MEM/
Bursa MEM/
Bursa MEM/
Şubeler
Bursa Okul Öncesi Bölümü
Bursa OBESİ Bölümü
Bursa MEM/Okul Aile Birliği Bölümü
İcrai (fonksiyonel) birimler
Bursa MEM/Fonksiyonel birimler
1-Açık lise http://www.bursaaciklise.com Bursa Mesleki Açık Öğretim Lisesi Destek Platformu
2-Araçlar - Seyfettin Mayuk
3-AR-GE - İbrahim ATAMAN
4-BİM - Bilgi İşlem -Cevat Öz
5-Bütçe - Feyyaz Bulutlar
6-Destek Hizmetleri 1 - [[]]
7-Din öğretimi - Tahsin Yazır
8-Dİn eğitimi/OBESİ - Tahsin Yazır
9-Donatım - Osman BAT -
10-Dyned -Ramazan Yürük -
11-Dyned/Orta öğretim - - Muhammed ASİL
12-Eğitim Teknolojileri -Nebahat SEZGİN
13-Eğitim Bilişim Ağı http://www.eba.gov.tr/ 14-E-Akademi
15-e-okul -
16-e-müfredat
17-e-ders
18-Genel evrak - Osman BAT
19-İlsis -
20-İnşaat Emlak - Haşmet Yahya KARTOĞLU
21-Orta Öğretim - Muhammed ASİL
22-Orta Öğretim OBESİ-Muhammed Asil
23-Hukuk - Leyla OFLAZ
24-İnsan Kaynakları - Necat Dişçi
25-Iks
26-OBESİ - Bursa OBESİ
27-OÖE - Ramazan Yörük
28-OAB - Bursa OAB - İbrahim ATAMAN
29-ÖER - Özel Eğitim ve Rehberlik - Şükrü BİLDİK
30-ÖÖ - Özel Öğretim - Mehmet EKİZ
31-MEBİS -
32-MEBBİS
33-Mesleki ve Teknik Eğitim -Suat Topal
34-Meslek Liseleri- Obesi-Suat Topal
35-Mutemetlik - Osman BAT
36-Stratejik Geliştirme - İbrahim ATAMAN 37-Stratejik Plan - Halis Korkmaz
38-Tefbis
39-Temel eğitim şubesi - Ramazan Yürük
40-Temel Eğitim OBESİ - Arzu Ayyıldız
41-UMEM - Bursa MEM/UMEM
42-Ücretsiz ders kitapları - Seyfettin Mayuk
43-[OÖE] -Ramazan Yürük
46-VBS - Veli Bilgilendirme Sistemi [2]
Proje sorumluları
Dyned - Ömer Faruk Bektaş
Okullar Hayat Olsun Projesi -
Öğrenen Şehirler Projesi - OECD

Teftiş ve Denetim
Yavuz Bayar Eğitim Denetmenleri Başkanı

Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.k12.tr

Bakınız

Şablon:Bursa MEM projeler - d


Bursa MEM

Bursa MEM/Projeler

DYNED/Bursa - Bursa MEM/Dyned

Bursa MEM/YSÖP - YSÖP
YSÖP Değerlendirme Toplantısı

81 İlden 81 Yıldız Eğitim Projesi -2 Haziran 2012 Cumartesi Bolu-Abant'ta gerçekleştirilecektir
Bursa MEM/81 İlden 81 Yıldız Eğitim Projesi
Akıllı tahta projesi - FATİH projesi
Bursa'da Fatih Projesi - Kemal Akar -
Bursa MEM - BİM sorumlusu Gökhan Ak
Ensar Manav - Bursa MEM - BİM sorumlu md yrd.
Bursa Fatih Projesi toplantısı/(İlçe Mdleri+Projedeki okul md+Bilişim öğretmenleri + BİTEFO) - 30 Mart 10 Cuma Eğitim vadisinde
Bursa bilişim teknolojileri il koordinatörü

Koordinatör
Bursa MEM/Dyned
Bursa Dyned - Dyned

Bursa Okul Öncesi Eğitim
Bursa bağımsız OÖE kurumları
Bursa OÖE kurumları
Bursa OÖE AB projeleri
Bursa OÖE beyaz bayrak
Bursa OÖE cimnastik salonları

Bursa Beyaz Bayrak
Bursa Pisa başarısı
Bursa e-twinning
Bursa AB projeleri
Bursa MEM/Okul Sütü Projesi
Bursa MEM/TKY

Bilişim vadisi

Bakınız

Şablon:Bursa MEM/Şubeler - d


Bursa MEM/Şubeler
Bursa MEM/Temel eğitim -
Bursa MEM/Din eğitimi - Tahsin Yazır

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında İ.H.Liselerinde Uyg.Haftalık Ders Çizelgeleri
İstiklal Marşı Kurul Kararı

Güzel Sanatlar Lisesi İstiklal Marşı Oratoryosu

Güzel Sanatlar Lisesi İstiklal Marşı Oratoryosu

Güzel Sanatlar Lisesi İstiklal Marşı Oratoryosu Kara Talih

Bakınız

Şablon:İMO - d


İstiklal marşı oratoryosu
İstiklal Marşı Oratoryosu
İstiklal Marşı/Oratoryo
İstiklal Marşı
Istiklal Marsi (Acemsiran)

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi Performans videosu youtube ve dailymotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklâl Marşı Oratoryosu/Yenişehir Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi Performans videosu youtube veya dailmotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Şevket Pozcu Lisesi Performans videosu youtube veya dailmotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Dumlupınar Lisesi Performans videosu sevenload veya dailmotion sitelerine yüklenerek bu sayfaya konacaktır . Slaytlar google documanda ise webde yayınlanarak konmalıdır. Slayt resimleri de bu siteye eklenmelidir.

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Müftülüğü
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Kaymakamlığı
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Kaymakamlığı ve Mersin Devlet Opera ve Balesi


İstiklal Marşı Oratoryosu/Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
İstiklal Marşı Oratoryosu/Şevket Pozcu Lisesi
İstiklal Marşı Oratoryosu/Yenişehir Dumlupınar Lisesi
İstiklâl Marşı Oratoryosu/Yenişehir Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi
*== İstiklal Marşı Oratoryosu/2011 ==
*İstiklal Marşı Oratoryosu/2009
*İstiklal Marşı Oratoryosu/2010
*İstiklal Marşı Oratoryosu/2011

*İstiklal Marşı Oratoryosu/linkler
*İstiklal Marşı Oratoryosu/RESİMLER
*İstiklal Marşı Oratoryosu/VİDEOLAR
*İstiklal Marşı Oratoryosu/PPT
*İstiklal Marşı Oratoryosu/SÖZ
*İstiklal Marşı Oratoryası/A4

*İstiklal Marşı Oratoryosu/Haberleri
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Resimleri
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Videoları
*İstiklal Marşı Oratoryosu/Senaryo metinleri

* İstiklal Marşı Oratoryosu 2011 - TvNet Video Haberi
Şablon:İstiklal marşı oratoryosu
Şablon:İstiklal Marşı

İstiklal Marşı oratoryo A-4 sf 2
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ


OluşumuEdit

Komisyon ÜyeleriEdit

MADDE 24 – (1) İl millî eğitim danışma komisyonu,

 • valinin başkanlığında,
 • eğitimden sorumlu vali yardımcısı,
 • il millî eğitim müdürü,
 • belediye başkanı,
 • il özel idaresi genel sekreteri,
 • rektör,
 • varsa eğitim fakültesi dekanı,
 • bir il millî eğitim müdür yardımcısı,
 • il eğitim denetmenleri başkanı,
 • ilçe millî eğitim müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci,
 • il genel meclisince seçilen iki üye,
 • il idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür,
 • ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları,
 • en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları,
 • dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilkokul,
 • ortaokul ve lise düzeyindeki iki okulun müdürleri ve öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen,
 • aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek ikişer öğrenci velisi,
 • bir halk eğitim merkezi müdürü, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü,
 • öğrenci sayısı en fazla olan özel ilkokul,
 • özel ortaokul ve özel lise düzeyindeki birer okulun müdürü ve bu okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, -*aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek birer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek bir öğrenci velisinden

oluşur.

Komisyon oluşma ve çalışma usülüEdit

Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için Eylül ayında belirlenir. Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.

Komisyonun görevleriEdit

(2) İl millî eğitim danışma komisyonu,

 • eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve
 • eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur.

Komisyon toplantı zamanıEdit

İl millî eğitim danışma komisyonu, il millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine

 • biri öğretim yılı başında,
 • diğeri de öğretim yılı sonunda

olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Komisyon toplantısı öncesinde il millî eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir.

Komisyon gündemi nasıl oluşur ve eklenir?Edit

Toplantı gündemi

 • il millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir.
 • Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir.

2013? gündemiEdit

Aralık 2013  Sene başı toplantı Gündemi Edit

Ana madde: İl Millî Eğitim Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı
 • Açılış
 • Saygı duruşu
 • İstiklal Marşı
 • Kurul Başkanının konuşması
 • Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar
 • Eğitim Öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlara yönelik sunulan talep ve öneriler
 • Temenniler
 • Kapanış

BİR ÖNCEKİ TOPLANTI (4 Haziran 2013)SINDA BELİRLENEN TALEP VE ÖNERİLER (Sene sonu toplantısı)  Edit

Ana madde: İl Millî Eğitim Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı

1- 24 kişilik sınıfların oluşturularak tekli eğitime geçirilmesi için arsa ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve kampus alanlarının oluşturulmasına da önem verilmesi talep edilmiştir.

2- Rehber Öğretmenler başta olmak üzere üniversitelerle işbirliği yapılarak seminerler düzenlenmesi talep edilmiştir.

3- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin temizlik, donanım ve güvenlik gibi konularda belediyelerle işbirliğine gitmesi önerildi.

4- Bursa Eğitim Şurası oluşturulması önerildi.

5- Bursa genelinde pansiyonlu okullara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

6- 3-6 ve 7-11 yaş grubundaki öğrencilerin velilerine aile seminerleri verilmesi talep edilmiştir.

7- Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine gidilerek eğitim çalışmalaeı üzerine yüksek lisans çalışmalarına ağırlık verilmesi talep edildi.

8- Üniversite Sınavları sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere yönelik rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi ile tercih danışmanlığı yapılması önerildi.

9- Güvenli ortamın sağlanabilmesi için okullardaki güvenlik kameralarının İl Emniyet Müdürlüğünce mobeseye bağlanması önerildi.

10- Okuma yazma oranının arttırılması için tüm ilçelerde daha fazla kurs açılması talep edildi.

11- Okul öncesi okullaşma oranının artması için gerekli çalışmaların yapılması talep edildi.

12- Resmi anaokullarına da süt dağıtılması talep edildi.

13-İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlüklerinin SWOT Analizlerini (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) yapmaları önerildi.

04 HAZİRAN 2013 İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Edit

SUNUM

YerEdit

 • 04/06/2013 TARİHİNDE
 • SAAT 10.00 DA BURSA NİLÜFER HAVVA ASLANOBA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK OLAN
 • 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI

GÜNDEM Edit

 • Açılış
 • Saygı duruşu
 • İstiklal Marşı 
 • Kurul Başkanının konuşması 
 • Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar 
 • Eğitim Öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
 • Dilek ve temenniler 
 • Kapanış

2013  ÜyelerEdit

 • SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI İMZA
 • BAŞKAN Şahabettin HARPUT Vali
 • ÜYE Recep ALTEPE Büyükşehir Belediye Başkanı
 • ÜYE Prof.Dr. Kamil DİLEK Uludağ Üniversitesi Rektörü
 • ÜYE Eyüp Sabri KARTAL Vali Yardımcısı
 • ÜYE Prof.Dr. Murat ALTUN Eğitim Fakültesi Dekanı
 • ÜYE Bilal ÇELİK İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
 • ÜYE Atilla GÜLSAR İl Milli Eğitim Müdürü
 • ÜYE Ali DURSUN İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
 • ÜYE Eyüp GÜL Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
 • ÜYE Ahmet GEDİK Kültür ve Turizm İl Müdürü
 • ÜYE Gıyaseddin BİNGÖL İl Genel Meclis Üyesi
 • ÜYE Nazım ÇAKMAK İl Genel Meclis Üyesi
 • ÜYE Fahrettin GÜLENER BTSO Yönetim Kurulu Üyesi
 • ÜYE Selçuk TÜRKOĞLU Türk Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğit.Sen-2Nolu Şube Bşk.
 • ÜYE Mustafa BİLİCİ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
 • ÜYE Muhammet ASİL İl Milli Eğitim Şube Müdürü
 • ÜYE Mustafa ZEYREK Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • ÜYE Sebahattin GENÇEL Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • ÜYE Mehmet KAYA Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • ÜYE Doğan UÇAN Peyami Safa İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü
 • ÜYE Bahattin PEKİN Peyami Safa İlkokulu ve Ortaokulu Öğretmeni
 • ÜYE Savaş CANSIZ Peyami Safa İlkokulu ve Ortaokulu Öğretmeni
 • ÜYE Arzu GENCER Peyami Safa İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencisi
 • ÜYE Bilge BAYRAMOĞLU Peyami Safa İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencisi
 • ÜYE Hıdır TOĞAN Peyami Safa İlkokulu ve Ortaokulu Velisi
 • ÜYE Nadir ÖZDEMİR Peyami Safa İlkokulu ve Ortaokulu Velisi
 • ÜYE Halil AYDEMİR Demirtaşpaşa Teknik ve End.Mes.Lisesi Müdürü
 • ÜYE Nazife CEYLAN Demirtaşpaşa Teknik ve End.Mes.Lisesi Öğretmeni
 • ÜYE Mehmet Gökhan PEHLİVAN Demirtaşpaşa Teknik ve End.Mes.Lisesi Öğretmeni
 • ÜYE Gamze EREN Demirtaşpaşa Teknik ve End.Mes.Lisesi Öğrencisi
 • ÜYE Ömer Faruk DEMİRCİ Demirtaşpaşa Teknik ve End.Mes.Lisesi Öğrencisi
 • ÜYE Erol KESTİ Demirtaşpaşa Teknik ve End.Mes.Lisesi Velisi
 • ÜYE Hayrettin GEZER Demirtaşpaşa Teknik ve End.Mes.Lisesi Velisi
 • ÜYE Sibel ÖZMEN Halk Eğitim Merkezi Müdürü
 • ÜYE İlker ÖZDEMİR Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • ÜYE Orhan KARAKUŞ Özel Kültür İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü
 • ÜYE Hatice KIRAL Özel Kültür İlkokulu ve Ortaokulu Öğretmeni
 • ÜYE Oğuz İLERLE Özel Kültür İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencisi
 • ÜYE Birgül ÇELİK Özel Kültür İlkokulu ve Ortaokulu Velisi
 • ÜYE Abdurrahman BÜYÜKTEPE Özel Nilüfer Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü
 • ÜYE Mehmet UYSAL Özel Nilüfer Fen ve Anadolu Lisesi Öğretmeni
 • ÜYE Nezih UYSAL Özel Nilüfer Fen ve Anadolu Lisesi Öğrencisi
 • ÜYE Mehmet UYSAL Özel Nilüfer Fen ve Anadolu Lisesi Veli

20.11.2012 Bursa İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı Edit

Ana madde: İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
 • Sayı :B.08.4.MEM.0.16.09.00-821.99 15.11.2012
 • Konu : İl Milli Eğitim Danışma Kurulu

13/02/1995 tarih ve 2424 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği 'nin 31 .maddesinde; Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Danışma Kurulu oluşturulması, bu kurulda eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi gerektiği bildirilmektedir.

Aynı yönetmeliğinin yönetmeliğin 32.maddesinde İl Milli Eğitim Danışma Kurulu ; vali nin veya görevlendireceği bir vali yardımcıs ının başkanlığında il milli eğitim müdürü , belediye başkanı (büyükşehirde büyük şehir belediye başkanı veya genel sekreter), il özel idare müdürü, bir milli eğitim müdür yardımcısı, ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, ilçe milli eğitim müdürlerince kendi aralarında seçecekleri iki temsilci, il genel meclisine seçilen iki üye, il idare şube başkanlığından vali tarafından seçilecek iki müdür, il'de en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları veya yetkili temsilcileri, en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları yönetim kurullarınca seçilecek birer üye, eğitim fakültesi veya yüksek okulu bulunan illerde bu öğretim kurumlarının birinden yönetimce görevlendirilecek öğretim elemanı, dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilk ve orta öğrenim düzeyindeki iki okulun öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurullarınca seçilecek ikişer öğrenci velisinden oluşur, denilmektedir..

20 Kasım 2012 tarihinde saat 09:30'da Osmangazi İlçesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi toplantı salonunda düzenlenecek İl Milli Eğitim Danışma Kuanlıketmek üzere toplantı bilgilerini arz ederim.

EklerEdit

1- Gündem Mad ve Üye Listesi (1 adet)

20.11.2012 TARİHİNDE SAAT 09.30' DA BURSA / OSMANGAZİ OTELCİLİK VE TURİZİM MESLEK LİSESİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK OLAN İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA KURULU (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI) 1. TOPLANTISI

GündemEdit

1-Açılış

2-Saygı duruşu

3-İstiklal Marşı

4-Kurul Başkanının konuşması

5-Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar

6-Eğitim öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

7-Dilek ve temenniler

8-Kapanış

ÜyelerEdit

DANIŞMA KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ LİSTESİDİR

S.N

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

BAŞKAN

Eyüp Sabri KARTAL

Vali Yardımcısı

2

ÜYE

Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü

3

ÜYE

Ali Dursun

Eğitim Denetmenleri Başkanı

4

ÜYE

Şevket BARCA

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

5

ÜYE

Nebahat SEZGİN

Milli Eğitim Şube Müdürü

6

ÜYE

Mustafa ZEYREK

Osmangazi ilçe Milli Eğitim Müdürü

7

ÜYE

Mehmet KAYA

Nilüfer ilçe Milli Eğitim Müdürü

8

ÜYE

Sebahattin GENCEL

Yıldırım ilçe Milli Eğitim Müdürü

9

ÜYE

Hüseyin KOÇAK

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı

10

ÜYE

M.Müfit AYDIN

il özel idare Genel Sekreter Yardımcısı

11

ÜYE

Giyasettin BİNGÖL

il Genel Meclis Üyesi

12

ÜYE

Nazım ÇAKMAK

il Genel Meclis Üyesi

13

ÜYE

Eyüp GÜL

Çevre ve Şehircilik il Müdürü V.

14

ÜYE

Ahmet GEDİK

İl Kültür ve Turizm Müdürü

15

ÜYE

Y. Selçuk TÜRKOĞLU

T. Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğit -Sen -2 Nolu Şube Bşk.

16

ÜYE

Arif TAK

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

17

ÜYE

Yrd.Doç.Dr.Salih ERDEN

Eğitim Fakültesi

18

ÜYE

Yrd.Doç.Dr. Rahşan SİVİŞ ÇETİNKAYA

Eğitim Fakültesi

19

ÜYE

Kemal KAYHAN

Yıldırım/Bursa Üstün Ordül İlköğretim Okulu Sınıf öğretmeni

20

ÜYE

Yahya GÜNDOĞAN

Yıldırım/Bursa Üstün Ürdül ilköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni

21

ÜYE

Ümmügülsüm AVCI

Yıldırım/Bursa Üstün Ürdül ilköğretim Okulu öğrencisi

22

ÜYE

Büşra YILMAZ

Yıldırım/Bursa Üstün Ürdül İlköğretim Okulu öğrencisi

23

ÜYE

ismail AVCI

Yıldırım/Bursa Üstün Ürdül ilköğretim Okulu öğrenci Velisi

24

ÜYE

Telat ALTUNOĞLU

Yıldırım/Bursa Üstün Ürdül ilköğretim Okulu öğrenci Velisi

25

ÜYE

Nesrin DANIŞMAN

Osmangazi/Tophane Teknik ve EML Rehber öğretmen

26

ÜYE

Duygu GÖKÇE

Osmangazi/Tophane Teknik ve EMLTekstil Teknik Öğretmeni

27

ÜYE

Kadir AYDIN

Osmangazi/Tophane Teknik ve EML öğrencisi

28

ÜYE

Büşra ÖZCÜ

Osmangazi/Tophane Teknik ve EML öğrencisi

29

ÜYE

Dilek KAYA

Osmangazi/Tophane Teknik ve EMLÖğrenci Velisi

30

ÜYE

Hande TAV

Osmangazi/Tophane Teknik ve EMLÖğrenci Velisi

2011-2012 İL DANIŞMA KRL TOP ALINAN_KARARLAR Edit

Dosya:İL.DANIŞMA KRL.TOP.ALINAN KARARLAR0001.pdf

Alınan kararlar Edit

2011-2012 Bursa İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı Edit

07.06.2012 TARİHİNDE SAAT 09.30' DA BURSA / OSMANGAZİ OTELCİLİK VE TURİZİM MESLEK LİSESİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK OLAN İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA 'KURULU (2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.) TOPLANTİSİ

GÜNDEM MADDELERİ

l-Açılış

2-Saygı duruşu

3-İstiklal marşı

4-K.urul başkanının konuşması

5-Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar

6-Eğitim öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

7-Dilek ve temenniler

KapanışDANIŞMA KURULUNU BAŞKAN VE ÜYELERİ LİSTESİDİR


SN

ADI SOYADI

ÜNVANI

1

BAŞKAN

Eyüp Sabri KARTAL

Vali Yardımcısı

2

ÜYE

Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü

3

ÜYE

Neşet ÇAKMAKLI

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı

4

ÜYE

Müfit AYDIN

İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı

5

ÜYE

Giyasettin BİNGÖL

İl Genel Meclis Üyesi

6

ÜYE

Nazım ÇAKMAK

İl Genel Meclis Üyesi

7

ÜYE

Halit TURGUT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V.

8

ÜYE

Ahmet GEDİK

İl Kültür ve Turizm Müdürü

9

ÜYE

Arif TAK

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

10

ÜYE

Yrd.Doç.Dr.Salih ERDEN

Eğitim Fakültesi

11

ÜYE

Yrd.Doç.Dr Rahşan SİVİŞ ÇETİNKAYA

Eğitim Fakültesi

12

ÜYE

Doç.Dr Sedat YÜKSEL

Eğitim Fakültesi

13

ÜYE

Ali Dursun

Eğitim Denetmenleri Başkanı

14

ÜYE

Muhammet ATAKLI

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

15

ÜYE

Şevket BARCA

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

16

ÜYE

Mehmet EKİZ

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

17

ÜYE

Şükrü BİLDİK

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

18

ÜYE

Tahsin YAZİR

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

19

ÜYE

Mustafa ZEYREK

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

20

ÜYE

Mehmet KAYA

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü

21

ÜYE

Sebahattin GENCEL

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü

22

ÜYE

Kazım SARNIK

T. Kamu-Sen il Temsilcisi ve Türk Eğit -Sen -1 Nolu Şube Bşk.

23

ÜYE

Doç.Dr.Mustafa EĞİLMEZ

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni

24

ÜYE

Fatih ODABAŞ

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni

25

ÜYE

Osman BOSTANCI

Yıldırım/Bursa Anadolu imam Hatip Lisesi Öğrencisi

26

ÜYE

Enes IŞIK

Yıldırım/Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi

27

ÜYE

Mehmut BOSTANCI

Yıldırım/Bursa Anadolu imam Hatip Lisesi Öğrenci Velisi

28

ÜYE

Vahap IŞIK

Yıldırım/Bursa Anadolu imam Hatip Lisesi Öğrenci Velisi

29

ÜYE

Nagihan ŞAHİN

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni

30

ÜYE

Gülşah AKSUNGUR

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni

31

ÜYE

Miray GERÇEK

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu öğrencisi

32

ÜYE

Kerem Mahmut AKENGİR

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Öğrencisi

33

ÜYE

Nesrin ÇALIK

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Öğrenci Velisi

34

ÜYE

Seyhan BAYER

Osmangazi/ İnönü ilköğretim Okulu Öğrenci VelisiŞablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.