FANDOM


İL MİLLÎ EĞİTİM DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete  

: 27.04.2001/24385

Madde 1- 18/3/1981 tarihli ve 8/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.