FANDOM


Bakınız

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [Http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Bakınız

Şablon:Eğitim komisyonları - d


Eğitim komisyonları
İl Milli Eğitim Komisyonu

Sınav Organizasyon Komisyonu - HEM

Hukuki dayanağıEdit

ToplantıEdit

Konu: İl Milli Eğitim Komisyon Toplantısı

VALİLİK MAKAMINA


İlgi: 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliği

İlgi yönetmeliğin 25. maddesi doğrultusunda hazırlanıp, ekli listede ismi ve görev yerleri yazılı İlimiz idareci ve öğretmenlerimizden oluşturulan İl Milli Eğitim Komisyonu’nun 03/10/2013 tarihinde Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesinde saat 14.00’da toplanması ve ekli listede adı geçen komisyon üyelerinin belirtilen tarihte görevli izinli sayılmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur’larınıza arz ederim.

Atilla GÜLSAR

İl Milli Eğitim Müdürü


O L U R.

… / 09/2013

Eyüb Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

ÜyelerEdit

18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ NİN 25. MADDESİ  GEREĞİNCE OLUŞTURULAN İL MİLLİ EĞİTİM KOMİSYON ÜYELERİ LİSTESİ
S.N ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ İLÇESİ
1 Atilla GÜLSAR Başkan İl Milli Eğitim Müdürü MERKEZ
2 Ali DURSUN Üye  Eğitim Denetmenleri Başkanı MERKEZ
3 Mustafa SEVİNÇ Üye İl Milli Eğitim Md Yrd. MERKEZ
4 Muhammet ASİL Üye İl Milli Eğitim Şube Müdürü MERKEZ
5 Asuman POKETOĞLU Üye Özel İlkçizgi Anaokulu
Müdürü
OSMANGAZİ
6 Aynur SARGIN Üye Özel İlkçizgi Anaokulu
Öğretmeni
OSMANGAZİ
7 Hikmet CAN  Üye Gündoğdu İlkokulu
Müdürü 
OSMANGAZİ
8 Muhammet Vahdi AYDIN Üye  Seçköy İlkokulu öğretmeni OSMANGAZİ
9 Şemistan ÇELİK Üye Gazi İlkokulu Müdürü OSMANGAZİ
10 Ahmet  Yaşar GÜNDÜZ Üye Gazi İlkokulu öğretmeni OSMANGAZİ
11 Halil AYDEMİR Üye Demirtaşpaşa End.M.
Lisesi Müdürü
OSMANGAZİ
12 Tüncer BAYIK Üye Demirtaşpaşa End.M.
Lisesi Md.Yrd.
OSMANGAZİ
13 Ramazan ERKOÇ Üye Nilüfer R.A.M.Md. NİLÜFER
14 Seçkin AKSU Üye Nilüfer Mes.Eğt.Mrk.Md. NİLÜFER
15 Fatih ESER Üye Nilüfer  Mes.Eğt.Mrk.Mobilya
öğretmeni
NİLÜFER
16 Emin AY Üye Halk Eğt.Mrk.Md. NİLÜFER
17 Müzeyyen KARACA Üye Halk Eğt.Mrk.okuma yazma öğretmeni NİLÜFER
18 Hüseyin AKDAN Üye Gökçe İlkok.sın.öğrt. NİLÜFER
19 Ayça TAYAR Üye Özel Bursa Bahçeşehir
İlkokulu Müdürü
OSMANGAZİ
20 Selin GÜÇLÜ Üye Özel Bursa Bahçeşehir İlkokulu öğretmeni NİLÜFER
21 Emine Fehamet SALİH Üye Atatürk Anaokulu Md. YILDIRIM
22 Tuğba KOPUZ GÜLEÇ Üye  Atatürk Anaokulu
öğretmeni
YILDIRIM
23 Ahmet ÇİFTÇİ Üye Şh.P.Er.Rahim Keskin
Ortaokulu Müdürü
YILDIRIM
24 Gülcan DEMİR Üye Şh.P.Er.Rahim Keskin
Ortaokulu Türkçe öğ.
YILDIRIM
25 Emine ÖRNEK Üye Özel Emine Örnek
Ortaokulu Md.
MUDANYA
26 Büşra KOÇYİĞİT Üye Özel Emine Örnek
Ortaokulu öğretmeni
MUDANYA
27 Abdurrahman BÜYÜKTEPE Üye Özel Nilüfer Anadolu
 Lisesi Müdürü 
MUDANYA
28 Bekir ŞEREF Üye Özel Nilüfer Anadolu Lisesi öğretmeni MUDANYA
Atilla GÜLSAR
İl Milli Eğitim Müdürü
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.