FANDOM


2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE SONU

İL MİLLİ EĞİTİM DANIŞMA KOMİSYONU ÜYELERİ LİSTESİ

N. KURUM ADI ADI SOYADI GÖREVİ

 • 1 Vali Vekili Cezmi Türk GÖÇER Başkan
 • 2 Vali Yardımcısı Eyüp Sabri KARTAL Başkan Yrd.
 • 3 Mersin B.B.Bşk. İns.Kay. ve Eğitim Daire Başkanı Serdar TANRIVERDİ Üye
 • 4 İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA Üye
 • 5 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdulkadir DÖLEK Üye
 • 6 İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. M.Kemal BAŞARALIÜye
 • 7 Gıda Tarım ve Hayvancılık İdari ve Mali İşler Şb. Md. Mustafa CAN Üye
 • 8 Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali KAYA Üye
 • 9 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M. Nisa ÜNALDI COROL Üye
 • 10 İl Milli Eğitim Maarif Müfettişleri Başkanı Mustafa ÇELİK Üye
 • 11 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Lütfi AKDAN Üye
 • 12 İl Milli Eğitim Şube Müdürü Behzat EGİLMEZ Üye
 • 13 Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem ŞİMŞEK Üye
 • 14 Mersin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nermin TUTUCU Üye
 • 15 Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ziya DOĞAN Üye
 • 16 Türk Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Tevabil AKINCI Üye
 • 17 Eğitim Bir-Sen Mersin Şube Başkanı Abdullah ÇELİK Üye
 • 18 Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lis. Müdürü Bayram AKDUMAN Üye
 • 19 Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lis. Öğretmeni Mehmet Sıddık ASLAN Üye
 • 20 Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lis. Öğretmeni Hami ŞENELDİR Üye
 • 21 Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lis. Öğrencisi Onur KIRGIZ Üye
 • 22 Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lis. Öğrencisi Gökmen BOZKURT Üye
 • 23 Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lis. Öğr.Velisi Abdülkerim TUNÇ Üye
 • 24 Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lis. Öğr.Velisi Mesut KAYACI Üye
 • 25 Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu Müdürü Mehmet ÇOBAN Üye
 • 26 Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu Öğretmeni Ezgi UĞURLU Üye
 • 27 Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu Öğretmeni Neval DALGIÇ Üye
 • 28 Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu Öğrencisi Niçirvan UĞURLU Üye
 • 29 Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu Öğrencisi Leyla PÜRNEK Üye
 • 30 Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu Öğrenci Velisi Dilek GEÇGİN Üye
 • 31 Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu Öğrenci Velisi Erhan İPEK Üye
 • 32 Toroslar Atatürk Mes.ve Tek.And.Lis. Müdürü İbrahim KAZANCI Üye
 • 33 Toroslar Atatürk Mes.ve Tek.And.Lis. Öğretmeni Mehmet Cemalettin KICIR Üye
 • 34 Toroslar Atatürk Mes.ve Tek.And.Lis. Öğretmeni Nevin ERGEN Üye
 • 35 Toroslar Atatürk Mes.ve Tek.And.Lis. Öğrencsi Alican AYDIN Üye
 • 36Toroslar Atatürk Mes.ve Tek.And.Lis. Öğrencisi Serkan AKKILIÇ Üye
 • 37 Toroslar Atatürk Mes.ve Tek.And.Lis. Öğr.Velisi Tuncer BİNGÖL Üye
 • 38 Toroslar Atatürk Mes.ve Tek.And.Lis. Öğr.Velisi Perihan KARPUZ Üye
 • 39 Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi Müdürü Hakan ÇELİK Üye
 • 40 Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi Öğretmeni Hasan ABEŞ Üye
 • 41 Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi Öğretmeni Veli AKKURT Üye
 • 42 Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi Öğrencisi Nazmı YAŞAR Üye
 • 43 Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi Öğrencisi Filiz ÇÖPÇÜ Üye
 • 44 Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi Öğrenci Velisi Nazan İÇEN Üye
 • 45 Yenişehir Şevket Pozcu Lisesi Öğrenci Velisi Özlem Aynur PETÜK Üye
 • 46 Yenişehir Özel Doğa İlkokulu Müdürü İbrahim BELCİ Üye
 • 47 Yenişehir Özel Doğa İlkokulu Öğretmeni Asuman ÇAĞLAYAN Üye
 • 48 Yenişehir Özel Doğa İlkokulu Öğrencisi Besra Yaren KIZMAZ Üye
 • 49 Yenişehir Özel Doğa İlkokulu Öğrenci Velisi Özlem KIZMAZ Üye


Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri YönetmeliğiEdit

Kurullar, Komisyonlar ve GörevleriEdit

MADDE 23 –

 • (1) İl millî eğitim müdürlüklerinde, il istihdam ve meslekî eğitim kurulu ile il millî eğitim
 • (2) İl istihdam ve meslekî eğitim kurulu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat
 • (3) İl millî eğitim disiplin kurulu, 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulur.

İl millî eğitim danışma komisyonuEdit

MADDE 24 – (1) İl millî eğitim danışma komisyonu, valinin başkanlığında, eğitimden sorumlu vali yardımcısı, il millî eğitim müdürü, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, rektör, varsa eğitim fakültesi dekanı, bir il millî eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmenleri başkanı, ilçe millî eğitim müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, il genel meclisince seçilen iki üye, il idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür, ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları, en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları, dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki iki okulun müdürleri ve öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek ikişer öğrenci velisi, bir halk eğitim merkezi müdürü, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, öğrenci sayısı en fazla olan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise düzeyindeki birer okulun müdürü ve bu okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek birer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek bir öğrenci velisinden oluşur. Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için Eylül ayında belirlenir. Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.

 • (2) İl millî eğitim danışma komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem
 • (3) İl millî eğitim danışma komisyonu, il millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biriöğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Komisyon toplantısı öncesinde il millî eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir. Toplantı gündemi il millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir.

İl/İlçe millî eğitim komisyonuEdit

MADDE 25 –

 • (1) İl millî eğitim komisyonu, il millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ile bir şube müdürü, il eğitim denetmenleri başkanı, il merkezinde bulunan en fazla öğrencisi bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hayat boyu öğrenme eğitim kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezî müdürü ve köyde çalışan üç öğretmen, en fazla öğrencisi olan özel okul öncesi, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise

kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmenden oluşur.

 • (2) İl millî eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:
 • a) İl millî eğitim müdürlüklerince alınan kararlar doğrultusunda somut ve uygulanabilir programlar hazırlar ve
 • b) İlçe millî eğitim komisyonunca alınan karar ve yapılan önerilerden uygun görülenlerin il düzeyindeuygulanmasını sağlar, uygun bulmadıklarını il millî eğitim danışma komisyonuna sunar.
 • c) Bakanlıkça veya il müdürünce münhasıran veya birimlerle işbirliği içerisinde incelenmesi istenen konularda çalışmalar yapar, uygulamaya esas politikalar geliştirir, kararlar alır.
 • (3) İlçe millî eğitim komisyonu, ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir şube müdürü, en fazla öğrencisi bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hayat boyu öğrenme eğitim kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen ve köyde çalışan üç öğretmen, en fazla öğrencisi olan özel okul öncesi, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmenden oluşur.
 • (4) İlçe millî eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:
 • a) İl millî eğitim müdürlüklerince alınan ve gereği için bildirilen kararlar hakkında somut ve uygulanabilir programları hazırlar ve önerilerde bulunur.
 • b) Bakanlık, il müdürü veya ilçe müdürünce münhasıran veya birimlerle işbirliği içerisinde incelenmesi istenen konularda çalışmalar yapar, uygulamaya esas politikalar geliştirir, kararlar alır.
 • (5) Komisyonlar, il ve ilçe millî eğitim müdürünün çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyonların toplantı gündemi il ve ilçe millî eğitim müdürlerince tespit edilir ve toplantı gününden en az 10 gün önce üyelere gönderilir. İlde valinin, ilçede kaymakamın görüşülmesini istediği konular, bu süre içinde komisyonun gündemine ilave edilir.
 • (6) Komisyon kararlarından mevcut mevzuat hükümleri kapsamında uygulanabilecek olanlar, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı üzerine uygulamaya konulur. Mevzuat değişikliği yapılmasını gerektiren konular ilgili Bakanlık birimine bildirilir.
 • (7) Komisyonlar üyelerinden veya birim personelinden çalışma grupları oluşturabilir. Çalışmalarında birimlerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Birimler komisyonların verdiği görevleri gecikmeksizin yerine

MADDE 26 –

 • (1) İl millî eğitim müdürlüklerinde; yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil

toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek, vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere il millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda personelden oluşan büro oluşturabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri Yönetmeliği

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.