Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [1]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Şablon:Kurulbakınız - d


Kurullar
Kurul Türleri Kurul Komisyon Heyet Komite Delegasyon Meclis Divan Dernek Düğün-Dernek
İl İdare Kurulu İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Kurulbakınız Şablon:Komisyon Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim kurulları Şablon:MIAkurulkomisyon Şablon:MİA kurul ve komisyonlar sayfa altı şablonu

Konu: Değerlendirme Komisyonu Görevlendirmesi

VALİLİK MAKAMINA

Ilgi :

a) 10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik" b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu.

10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar arasından, ilgi (b) kılavuz eki takvim doğrultusunda yapılacak olan Müdür görevlendirmeleri için, ilgi (a) Yönetmeliğin 11/1.maddesi gereği "Değerlendirme Komisyonu"nun aşağıda belirtilen şekilde oluşturulması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınızı arz ederim.

Veli SARIKAYA

Milli Eğitim Müdür V.

OLUR


Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı


"DEĞERLENDİRME KOMİSYONU"[düzenle | kaynağı değiştir]

ADI SOYADI

GÖREVLİ OLDUĞU KURUM VE GÖREVİ

KOMİSYON GÖREVİ
Mustafa BİLİCİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Müdür Yardımcısı
Başkan (Asil)
Gürhan ÇOKGEZER
Osmangazi İlçe Milli Eğt.Müd.- İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye (Asil)
Sebahattin DÜLGER
Yıldırım İlçe Milli Eğt.Müd.- İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye (Asil)
Necat DİŞÇİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü
Üye (Asil)
Yakup BALANTEKİN
Yıldırım İlçe Milli Eğt.Müd.- Şube Müdürü
Üye (Asil)
Arzu AYYILDIZ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Müdür Yardımcısı
Başkan (Yedek)
Hayrul DÖĞEN
Gürsu İlçe Milli Eğt.Müd.- İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye (Yedek)
Osman ŞEKER
Mudanya İlçe Milli Eğt.Müd.- İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye (Yedek)
Mehmet ARI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü
Üye (Yedek)
Abdullah ÇİÇEK  Osmangazi İlçe Milli Eğt.Müd.- Şube Müdürü  Üye (Yedek)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.