FANDOM


İl ProtokolüEdit

  • Mersin Halk Sağlık Müdürü
  • Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
  • Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanı tarafından imzalanarak Vali tarafından onaylanır, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

İl Protokolünde Tarafların YükümlülükleriEdit

Mersin Halk Sağlığı MüdürlüğüEdit

Evde sağlık hizmet birimleri tarafından evde bakım, sosyal destek ve benzeri hizmet almasına kanaat getirilen hastaları veya hasta yakınlarını, hizmet ihtiyaçları gözetilerek Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve/veya Mersin Büyük Şehir Belediyesine bildirir.

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüEdit

  • Bakıma ihtiyacı olan engellilerin tepiti, sosyal yardım ve destek hizmetlerinin sunumu sırasında evde sağlık hizmeti almasına kanaat getirilen kişileri Mersin Halk Sağlık Müdürlüğüne,
  • Kişisel bakım ve temizlik, ev ve çevre temizliği,tadilat ve tamirat,yemek,ayni yardım gibi ihtiyacı olan kişileri Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanlığına bildirir.

Mersin Büyük Şehir Belediye BaşkanlığıEdit

  • Evde bakım, sosyal destek ve benzeri hizmet sunumu sırasında evde sağlık hizmeti almasına kanaat getirilen kişileri Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğüne,
  • Bakıma muhtaç olduğuna ya da sosyal destek hizmet almasının uygun olacağına kanaat getirilen kişileri Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirir.

İl Protokolünde İşbirliğiEdit

İhtiyaç duyulması halinde kurumlar arasında personel görevlendirmeleri ve araç gereç temini yapılabilir. Protokolün süresi 5 (beş) yıldır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.